Orientacja pochówków i obrządek pogrzebowy śląsko-wielkopolskiej grupy kultury mogiłowej.

licenciate
dc.abstract.enThe tumulus culture group of Silesia and Greater Poland was named in early 20th century the "prelustian culture" by Józef Kostrzewski. Nowadays however it is more asocciated with a tumulus culture than the prelustian one. This culture developed in the Middle and Western Europe between 1600 and 1200 BC (Middle Bronze Age). Burial mounds are considered as its typical feature thus they are most common of all sites found in Poland. Many of them was excavated before the World War II and we do not have full konwledge about them. This bachelor thesis outlines the topic of grave orientation of tumulus culture group of Silesia and Greater Poland. It describes the sites, where thanks to the good preservation of bones, visible contour of a grave cavity and to the inventories, the skeleton orientation could be determined. The observations of these parameters were made and it turn out that the most common is N S and NW-SE orientation, sometimes graves are situated in line W-E.pl
dc.abstract.plŚląsko-wielkopolska grupa kultury mogiłowej jeszcze w latach dwudziestych XX wieku została zdefiniowana przez Józefa Kostrzewskiego jako "kultura przedłużycka". Obecnie jednak podkreśla się jej większy związek z kręgiem kultur mogiłowych niż z kulturą łużycką. Kultury mogiłowe rozwijały się w Europie Środkowej i Zachodniej w starszym okresie epoki brązu, ok. 1600-1200 r. BC. Charakterystyczne dla niej są groby nakryte nasypami ziemnymi i to właśnie one stanowią zdecydowaną większość wśród stanowisk znanych z terenów ziem polskich. Wiele z nich zbadano jeszcze przez II wojną światową, przez co nie posiadamy o nich pełnych informacji. W pracy sprawdzono czy z danych posiadanych na temat grobów śląsko wielkopolskiej grupy kultury mogiłowej można określić regułę w kwestii osi ich ułożenia. Opisano te stanowiska, na których udało się, dzięki zachowaniu kości, obrysowi jamy grobowej czy przedmiotom brązowym, ustalić orientację szkieletu. Groby te orientowane były przeważnie wzdłuż osi N-S lub NW-SE, zdarza się również orientacja wzdłuż osi W-E.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorChochorowski, Jan - 127532 pl
dc.contributor.authorSzymanik, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerGawlik, Anna - 128027 pl
dc.contributor.reviewerChochorowski, Jan - 127532 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T16:22:14Z
dc.date.available2020-07-24T16:22:14Z
dc.date.submitted2013-06-24pl
dc.fieldofstudyarcheologiapl
dc.identifier.apddiploma-75001-116068pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/187820
dc.languagepolpl
dc.subject.enThe tumulus culture group of Silesia and Greater Polandpl
dc.subject.plŚląsko-wielkopolska grupa kultury mogiłowej obrządek pogrzebowypl
dc.titleOrientacja pochówków i obrządek pogrzebowy śląsko-wielkopolskiej grupy kultury mogiłowej.pl
dc.title.alternativeOrientation of graves and burial customs of the tumulus culture group of Silesia and Greater Polandpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The tumulus culture group of Silesia and Greater Poland was named in early 20th century the "prelustian culture" by Józef Kostrzewski. Nowadays however it is more asocciated with a tumulus culture than the prelustian one. This culture developed in the Middle and Western Europe between 1600 and 1200 BC (Middle Bronze Age). Burial mounds are considered as its typical feature thus they are most common of all sites found in Poland. Many of them was excavated before the World War II and we do not have full konwledge about them. This bachelor thesis outlines the topic of grave orientation of tumulus culture group of Silesia and Greater Poland. It describes the sites, where thanks to the good preservation of bones, visible contour of a grave cavity and to the inventories, the skeleton orientation could be determined. The observations of these parameters were made and it turn out that the most common is N S and NW-SE orientation, sometimes graves are situated in line W-E.
dc.abstract.plpl
Śląsko-wielkopolska grupa kultury mogiłowej jeszcze w latach dwudziestych XX wieku została zdefiniowana przez Józefa Kostrzewskiego jako "kultura przedłużycka". Obecnie jednak podkreśla się jej większy związek z kręgiem kultur mogiłowych niż z kulturą łużycką. Kultury mogiłowe rozwijały się w Europie Środkowej i Zachodniej w starszym okresie epoki brązu, ok. 1600-1200 r. BC. Charakterystyczne dla niej są groby nakryte nasypami ziemnymi i to właśnie one stanowią zdecydowaną większość wśród stanowisk znanych z terenów ziem polskich. Wiele z nich zbadano jeszcze przez II wojną światową, przez co nie posiadamy o nich pełnych informacji. W pracy sprawdzono czy z danych posiadanych na temat grobów śląsko wielkopolskiej grupy kultury mogiłowej można określić regułę w kwestii osi ich ułożenia. Opisano te stanowiska, na których udało się, dzięki zachowaniu kości, obrysowi jamy grobowej czy przedmiotom brązowym, ustalić orientację szkieletu. Groby te orientowane były przeważnie wzdłuż osi N-S lub NW-SE, zdarza się również orientacja wzdłuż osi W-E.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Chochorowski, Jan - 127532
dc.contributor.authorpl
Szymanik, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Gawlik, Anna - 128027
dc.contributor.reviewerpl
Chochorowski, Jan - 127532
dc.date.accessioned
2020-07-24T16:22:14Z
dc.date.available
2020-07-24T16:22:14Z
dc.date.submittedpl
2013-06-24
dc.fieldofstudypl
archeologia
dc.identifier.apdpl
diploma-75001-116068
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/187820
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
The tumulus culture group of Silesia and Greater Poland
dc.subject.plpl
Śląsko-wielkopolska grupa kultury mogiłowej obrządek pogrzebowy
dc.titlepl
Orientacja pochówków i obrządek pogrzebowy śląsko-wielkopolskiej grupy kultury mogiłowej.
dc.title.alternativepl
Orientation of graves and burial customs of the tumulus culture group of Silesia and Greater Poland
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
2
Views per month
Views per city
Szczecin
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available