Specyfika pracy technika farmaceutycznego w warunkach polskiego systemu opieki zdrowotnej.

master
dc.abstract.enThe purpose of this paper is to examine and assess the current situation of professional pharmaceutical technicians in Poland.The rapid growth of the pharmaceutical market in recent years has contributed to the growth of the quantity of pharmacies. The result of such a situation was a high demand for employees of pharmacies. Requirements and working conditions of pharmacists and pharmaceutical technicians have changed because of financial reasons, the owners of pharmacy technicians employed in the majority.Currently, there has been an excess of market saturation and specialized technical staff, which is why the Minister of Education presented a draft regulation, which decides to end recruitment for the direction of the pharmacy technician. The collection of the direction of the pharmacy technician raises both a lot of hope, as well as anxiety associated with what the future holds.The discussions in the last year on pharmaceutical technicians have raised a lot of excitement in the professional environment. Many opinions are very harmful for the professional group, which favors the rupture masters of pharmacy technicians. This paper aims to show how the situation is in the real environment pharmacists.To assess the current situation of pharmaceutical technicians used a method of diagnostic survey using anonymous questionnaires.The study was conducted in a group of 41 active pharmaceutical technicians working.The paper presents the results of his own research, which shows that technicians want changes in education and training are expected to create opportunities. The study group professional pharmaceutical technicians are happy with their work and feel satisfaction.The greatest dissatisfaction with the job satisfaction of the respondents pointed to lack of financing and lack of opportunities for development.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest zbadanie i ocena obecnej sytuacji zawodowej techników farmaceutycznych w Polsce. Szybki rozwój rynku farmaceutycznego w ostatnich latach przyczynił się do wzrostu ilości powstających aptek. Skutkiem takiej sytuacji było duże zapotrzebowanie na pracowników aptek. Wymagania i warunki pracy farmaceutów i techników farmaceutycznych uległy zmianie, ponieważ ze względów finansowych właściciele aptek zatrudniali w większości techników. Obecnie doszło do przesycenia rynku oraz nadmiaru wyspecjalizowanej kadry technicznej, dlatego Minister Edukacji przedstawił projekt rozporządzenia, w którym postanawia zakończyć nabór na kierunek technik farmacji. Zakończenie naboru na kierunek technika farmacji budzi zarówno wiele nadziei, jak również wiąże się z niepokojem, co przyniesie przyszłość.Dyskusje prowadzone w ostatnim roku na temat techników farmaceutycznych wzbudziły wiele emocji w tym środowisku zawodowym. Wiele opinii jest bardzo krzywdzących dla tej grupy zawodowej, co sprzyja poróżnieniu magistrów farmacji i techników. Niniejsza praca ma na celu pokazanie, jak sytuacja przedstawia się w realnym środowisku aptekarskim.Do oceny obecnej sytuacji techników farmaceutycznych wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego z użyciem anonimowego kwestionariusza ankietowego. Badanie przeprowadzono w grupie 41 czynnie pracujących techników farmaceutycznych.W pracy przedstawiono wyniki własnego badania, z których wynika, że technicy chcą zmian w kształceniu i oczekują stworzenia możliwości dokształcania. Badana grupa zawodowa techników farmaceutycznych jest zadowolona ze swojej pracy i odczuwa satysfakcję.W największym stopniu na niezadowolenie z wykonywanej pracy badani wskazali brak satysfakcji finansowej oraz brak możliwości rozwoju.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorDomagała, Alicja - 162219 pl
dc.contributor.authorSłabikowska, Dorotapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerDomagała, Alicja - 162219 pl
dc.contributor.reviewerWłodarczyk, Włodzimierz - 133804 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T01:03:16Z
dc.date.available2020-07-25T01:03:16Z
dc.date.submitted2014-10-14pl
dc.fieldofstudyzdrowie publicznepl
dc.identifier.apddiploma-87382-170247pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/195941
dc.languagepolpl
dc.subject.enpharmacy technician, pharmacy, professional satisfaction, health care systempl
dc.subject.pltechnik farmaceutyczny, apteka, satysfakcja zawodowa, system zdrowotnypl
dc.titleSpecyfika pracy technika farmaceutycznego w warunkach polskiego systemu opieki zdrowotnej.pl
dc.title.alternativeThe specificity of a pharmaceutical technician working in conditions of Polish heath care systempl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this paper is to examine and assess the current situation of professional pharmaceutical technicians in Poland.The rapid growth of the pharmaceutical market in recent years has contributed to the growth of the quantity of pharmacies. The result of such a situation was a high demand for employees of pharmacies. Requirements and working conditions of pharmacists and pharmaceutical technicians have changed because of financial reasons, the owners of pharmacy technicians employed in the majority.Currently, there has been an excess of market saturation and specialized technical staff, which is why the Minister of Education presented a draft regulation, which decides to end recruitment for the direction of the pharmacy technician. The collection of the direction of the pharmacy technician raises both a lot of hope, as well as anxiety associated with what the future holds.The discussions in the last year on pharmaceutical technicians have raised a lot of excitement in the professional environment. Many opinions are very harmful for the professional group, which favors the rupture masters of pharmacy technicians. This paper aims to show how the situation is in the real environment pharmacists.To assess the current situation of pharmaceutical technicians used a method of diagnostic survey using anonymous questionnaires.The study was conducted in a group of 41 active pharmaceutical technicians working.The paper presents the results of his own research, which shows that technicians want changes in education and training are expected to create opportunities. The study group professional pharmaceutical technicians are happy with their work and feel satisfaction.The greatest dissatisfaction with the job satisfaction of the respondents pointed to lack of financing and lack of opportunities for development.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest zbadanie i ocena obecnej sytuacji zawodowej techników farmaceutycznych w Polsce. Szybki rozwój rynku farmaceutycznego w ostatnich latach przyczynił się do wzrostu ilości powstających aptek. Skutkiem takiej sytuacji było duże zapotrzebowanie na pracowników aptek. Wymagania i warunki pracy farmaceutów i techników farmaceutycznych uległy zmianie, ponieważ ze względów finansowych właściciele aptek zatrudniali w większości techników. Obecnie doszło do przesycenia rynku oraz nadmiaru wyspecjalizowanej kadry technicznej, dlatego Minister Edukacji przedstawił projekt rozporządzenia, w którym postanawia zakończyć nabór na kierunek technik farmacji. Zakończenie naboru na kierunek technika farmacji budzi zarówno wiele nadziei, jak również wiąże się z niepokojem, co przyniesie przyszłość.Dyskusje prowadzone w ostatnim roku na temat techników farmaceutycznych wzbudziły wiele emocji w tym środowisku zawodowym. Wiele opinii jest bardzo krzywdzących dla tej grupy zawodowej, co sprzyja poróżnieniu magistrów farmacji i techników. Niniejsza praca ma na celu pokazanie, jak sytuacja przedstawia się w realnym środowisku aptekarskim.Do oceny obecnej sytuacji techników farmaceutycznych wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego z użyciem anonimowego kwestionariusza ankietowego. Badanie przeprowadzono w grupie 41 czynnie pracujących techników farmaceutycznych.W pracy przedstawiono wyniki własnego badania, z których wynika, że technicy chcą zmian w kształceniu i oczekują stworzenia możliwości dokształcania. Badana grupa zawodowa techników farmaceutycznych jest zadowolona ze swojej pracy i odczuwa satysfakcję.W największym stopniu na niezadowolenie z wykonywanej pracy badani wskazali brak satysfakcji finansowej oraz brak możliwości rozwoju.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Domagała, Alicja - 162219
dc.contributor.authorpl
Słabikowska, Dorota
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Domagała, Alicja - 162219
dc.contributor.reviewerpl
Włodarczyk, Włodzimierz - 133804
dc.date.accessioned
2020-07-25T01:03:16Z
dc.date.available
2020-07-25T01:03:16Z
dc.date.submittedpl
2014-10-14
dc.fieldofstudypl
zdrowie publiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-87382-170247
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/195941
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
pharmacy technician, pharmacy, professional satisfaction, health care system
dc.subject.plpl
technik farmaceutyczny, apteka, satysfakcja zawodowa, system zdrowotny
dc.titlepl
Specyfika pracy technika farmaceutycznego w warunkach polskiego systemu opieki zdrowotnej.
dc.title.alternativepl
The specificity of a pharmaceutical technician working in conditions of Polish heath care system
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Dublin
3
Wroclaw
2
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available