Harry Potter a lektury szkolne: badanie czytelnictwa młodzieży szkolnej

master
dc.abstract.enThe aim of this study was to examine the reading activity of school youth, its relation to compulsory school readings, the willingness to influence the list of obligatory readings and to determinate the popularity of the Harry Potter series by J.K. Rowling. A survey technique was used, and a questionnaire was used as a method. The research was carried out on students of three classes of the Zespół Szkół Ogólnoształcących No. 7 in Cracow. Analysis of the results showed that reading books as a form of spending free time was chosen only by 27% of respondents. Over half of the respondents replied that they liked reading books. 45 percent have read between two and five books in the last five months. Fantastic and criminal literature are the most popular. Almost half of respondents say that they do not like to read school books and they do not see them as valuable. The vast majority would like them to be chosen from contemporary books. 38% of the respondents read the first part of the Harry Potter series and 90% saw the film based on it. Sixty percent would recommend a series to their friends and consider it to be valuable. 65% would like it to be on the reading list. These results illustrate the low status of reading among students, their reluctance to present school readings, the willingness to engage in the selection of obligatory readings and the common interest in books written by J.K. Rowling.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy było zbadanie aktywności czytelniczej młodzieży szkolnej, jej stosunku do obowiązkowych lektur szkolnych, chęci wpływu na listę lektur obowiązkowych oraz określenie stopnia popularności serii książek Harry Potter autorstwa J.K. Rowling. Posłużono się techniką ankiety, a jako metodę wykorzystano kwestionariusz ankiety. Badania przeprowadzono na uczniach trzech klas Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych numer 7 w Krakowie. Analiza wyników pokazała, że czytanie książek jest formą spędzania wolnego czasu wybieraną zaledwie przez 27% badanych. Ponad połowa ankietowanych odpowiedziała, że lubi czytać książki. 45 procent w przeciągu ostatnich pięciu miesięcy przeczytało od dwóch do pięciu książek. Największą popularnością cieszy się literatura fantastyczna i kryminalna. Prawie połowa badanych twierdzi, że nie lubi czytać lektur szkolnych i nie są one wartościowe. Zdecydowana większość chciałaby, aby były one wybierane spośród współczesnych książek. 38% badanych czytało pierwszą część serii o Harrym Potterze, a 90% widziało film na jej podstawie. Sześćdziesiąt procent poleciłoby serię znajomym oraz uważa, że jest ona wartościowa. 65% chciałoby, aby znalazła się na liście lektur. Wyniki te obrazują niski status czytelnictwa wśród uczniów, ich niechęć do obecnych lektur szkolnych, chęć zaangażowania się w wybór lektur obowiązkowych oraz powszechne zainteresowanie książkami J.K. Rowling.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorPietrzyk, Zdzisław - 100248 pl
dc.contributor.authorZając, Kingapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerPietrzyk, Zdzisław - 100248 pl
dc.contributor.reviewerRak, Dorotapl
dc.date.accessioned2020-07-27T17:35:26Z
dc.date.available2020-07-27T17:35:26Z
dc.date.submitted2018-07-06pl
dc.fieldofstudyzarządzanie informacjąpl
dc.identifier.apddiploma-124963-183785pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/229217
dc.languagepolpl
dc.subject.enHarry Potter, J.K. Rowling, reading survey, school reading, youth reading, ZSOI No. 7 in Cracowpl
dc.subject.plbadania ankietowe, czytelnictwo młodzieży, Harry Potter, J.K. Rowling, lektury szkolne, ZSOI nr 7 w Krakowiepl
dc.titleHarry Potter a lektury szkolne: badanie czytelnictwa młodzieży szkolnejpl
dc.title.alternativeHarry Potter and school reading: study of the readership of school youthpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this study was to examine the reading activity of school youth, its relation to compulsory school readings, the willingness to influence the list of obligatory readings and to determinate the popularity of the Harry Potter series by J.K. Rowling. A survey technique was used, and a questionnaire was used as a method. The research was carried out on students of three classes of the Zespół Szkół Ogólnoształcących No. 7 in Cracow. Analysis of the results showed that reading books as a form of spending free time was chosen only by 27% of respondents. Over half of the respondents replied that they liked reading books. 45 percent have read between two and five books in the last five months. Fantastic and criminal literature are the most popular. Almost half of respondents say that they do not like to read school books and they do not see them as valuable. The vast majority would like them to be chosen from contemporary books. 38% of the respondents read the first part of the Harry Potter series and 90% saw the film based on it. Sixty percent would recommend a series to their friends and consider it to be valuable. 65% would like it to be on the reading list. These results illustrate the low status of reading among students, their reluctance to present school readings, the willingness to engage in the selection of obligatory readings and the common interest in books written by J.K. Rowling.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy było zbadanie aktywności czytelniczej młodzieży szkolnej, jej stosunku do obowiązkowych lektur szkolnych, chęci wpływu na listę lektur obowiązkowych oraz określenie stopnia popularności serii książek Harry Potter autorstwa J.K. Rowling. Posłużono się techniką ankiety, a jako metodę wykorzystano kwestionariusz ankiety. Badania przeprowadzono na uczniach trzech klas Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych numer 7 w Krakowie. Analiza wyników pokazała, że czytanie książek jest formą spędzania wolnego czasu wybieraną zaledwie przez 27% badanych. Ponad połowa ankietowanych odpowiedziała, że lubi czytać książki. 45 procent w przeciągu ostatnich pięciu miesięcy przeczytało od dwóch do pięciu książek. Największą popularnością cieszy się literatura fantastyczna i kryminalna. Prawie połowa badanych twierdzi, że nie lubi czytać lektur szkolnych i nie są one wartościowe. Zdecydowana większość chciałaby, aby były one wybierane spośród współczesnych książek. 38% badanych czytało pierwszą część serii o Harrym Potterze, a 90% widziało film na jej podstawie. Sześćdziesiąt procent poleciłoby serię znajomym oraz uważa, że jest ona wartościowa. 65% chciałoby, aby znalazła się na liście lektur. Wyniki te obrazują niski status czytelnictwa wśród uczniów, ich niechęć do obecnych lektur szkolnych, chęć zaangażowania się w wybór lektur obowiązkowych oraz powszechne zainteresowanie książkami J.K. Rowling.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Pietrzyk, Zdzisław - 100248
dc.contributor.authorpl
Zając, Kinga
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Pietrzyk, Zdzisław - 100248
dc.contributor.reviewerpl
Rak, Dorota
dc.date.accessioned
2020-07-27T17:35:26Z
dc.date.available
2020-07-27T17:35:26Z
dc.date.submittedpl
2018-07-06
dc.fieldofstudypl
zarządzanie informacją
dc.identifier.apdpl
diploma-124963-183785
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/229217
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Harry Potter, J.K. Rowling, reading survey, school reading, youth reading, ZSOI No. 7 in Cracow
dc.subject.plpl
badania ankietowe, czytelnictwo młodzieży, Harry Potter, J.K. Rowling, lektury szkolne, ZSOI nr 7 w Krakowie
dc.titlepl
Harry Potter a lektury szkolne: badanie czytelnictwa młodzieży szkolnej
dc.title.alternativepl
Harry Potter and school reading: study of the readership of school youth
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
103
Views per month
Views per city
Krakow
18
Warsaw
17
Będzin
8
Gdynia
5
Lublin
5
Gdansk
4
Wroclaw
4
Bochnia
2
Nowa Sarzyna
2
Poznan
2

No access

No Thumbnail Available