Przestępstwa składania fałszywych zeznań i fałszywego oskarżenia - analiza dogmatyczna

master
dc.abstract.enThe aim of this paper is a detailed dogmatic analysis of the crimes of false testimony and false accusation. The first chapter includes the historical background of the crimes under discussion, showing how the penalisation of false testimony and false accusation has developed throughout history in Poland and on Polish soil and in other countries of the world. The second chapter has comparative nature, presenting a depiction of this issue in the criminal laws currently in force in various countries of Europe and the world, together with an analysis of the multitude of solutions and criminal sanctions adopted there. The third chapter includes the issues of legally protected property under Articles 233 and 234 of the Polish Penal Code and their systematisation in the penal act in force. The fourth chapter focuses on the object side of the discussed offences. Chapter five deals with the issue of the subject of false testimony and false accusation, taking into account the recent amendment to the Polish Penal Code from 2016, and the subject side. The sixth chapter, whereas, is an analysis of the factual and stadium forms of crimes being the subject of this paper, the convergence of the provisions of Articles 233 and 234 of the Polish Penal Code with other provisions of the act and the penal sanction provided by the legislator.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest szczegółowa analiza dogmatyczna przestępstw składania fałszywych zeznań i fałszywego oskarżenia. Rozdział pierwszy obejmuje rys historyczny omawianych przestępstw, przedstawiając jak kształtowała się penalizacja składania fałszywych zeznań i fałszywego oskarżenia na przestrzenie dziejów w Polsce i na ziemiach polskich oraz w innych państwach świata. Rozdział drugi drugi ma charakter porównawczy, przedstawiając ujęcie tej problematyki w ustawach karnych obecnie obowiązujących w różnych państwach Europy i świata, wraz z analizą mnogości przyjętych tam rozwiązań i sankcji karnych. Rozdział trzeci obejmuje problematykę dobra prawnie chronionego na gruncie art. 233 i 234 Kodeksu karnego oraz ich systematykę w obowiązującej ustawie karnej. Rozdział czwarty koncentruje się na stronie przedmiotowej omawianych przestępstw. W rozdziale piątym poruszona zostaje problematyka podmiotu przestępstw składania fałszywych zeznań i fałszywego oskarżenia, z uwzględnieniem niedawnej nowelizacji Kodeksu karnego z 2016 roku, oraz strony podmiotowej. Rozdział szósty stanowi natomiast analizę form zjawiskowych i stadialnych przestępstw będących przedmiotem niniejszej pracy, zbiegu przepisów art. 233 i 234 Kodeksu karnego z innymi przepisami ustawy oraz przewidzianej przez ustawodawcę sankcji karnej.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorRaglewski, Janusz - 131626 pl
dc.contributor.authorKrzyk, Michałpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerRaglewski, Janusz - 131626 pl
dc.contributor.reviewerBogdan, Grzegorz - 127386 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T02:33:39Z
dc.date.available2020-07-28T02:33:39Z
dc.date.submitted2019-07-11pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-135357-194301pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/237467
dc.languagepolpl
dc.subject.enFalse testimony, false opinion, false expertise, false translation, false statement, false accusation, witness, expert, translator.pl
dc.subject.plFałszywe oskarżenie, fałszywa opinia, fałszywa ekspertyza, fałszywe oświadczenie, fałszywe oskarżenie, świadek, biegły, tłumacz.pl
dc.titlePrzestępstwa składania fałszywych zeznań i fałszywego oskarżenia - analiza dogmatycznapl
dc.title.alternativeOffences of false testimony and false accusation - dogmatic analysispl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this paper is a detailed dogmatic analysis of the crimes of false testimony and false accusation. The first chapter includes the historical background of the crimes under discussion, showing how the penalisation of false testimony and false accusation has developed throughout history in Poland and on Polish soil and in other countries of the world. The second chapter has comparative nature, presenting a depiction of this issue in the criminal laws currently in force in various countries of Europe and the world, together with an analysis of the multitude of solutions and criminal sanctions adopted there. The third chapter includes the issues of legally protected property under Articles 233 and 234 of the Polish Penal Code and their systematisation in the penal act in force. The fourth chapter focuses on the object side of the discussed offences. Chapter five deals with the issue of the subject of false testimony and false accusation, taking into account the recent amendment to the Polish Penal Code from 2016, and the subject side. The sixth chapter, whereas, is an analysis of the factual and stadium forms of crimes being the subject of this paper, the convergence of the provisions of Articles 233 and 234 of the Polish Penal Code with other provisions of the act and the penal sanction provided by the legislator.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest szczegółowa analiza dogmatyczna przestępstw składania fałszywych zeznań i fałszywego oskarżenia. Rozdział pierwszy obejmuje rys historyczny omawianych przestępstw, przedstawiając jak kształtowała się penalizacja składania fałszywych zeznań i fałszywego oskarżenia na przestrzenie dziejów w Polsce i na ziemiach polskich oraz w innych państwach świata. Rozdział drugi drugi ma charakter porównawczy, przedstawiając ujęcie tej problematyki w ustawach karnych obecnie obowiązujących w różnych państwach Europy i świata, wraz z analizą mnogości przyjętych tam rozwiązań i sankcji karnych. Rozdział trzeci obejmuje problematykę dobra prawnie chronionego na gruncie art. 233 i 234 Kodeksu karnego oraz ich systematykę w obowiązującej ustawie karnej. Rozdział czwarty koncentruje się na stronie przedmiotowej omawianych przestępstw. W rozdziale piątym poruszona zostaje problematyka podmiotu przestępstw składania fałszywych zeznań i fałszywego oskarżenia, z uwzględnieniem niedawnej nowelizacji Kodeksu karnego z 2016 roku, oraz strony podmiotowej. Rozdział szósty stanowi natomiast analizę form zjawiskowych i stadialnych przestępstw będących przedmiotem niniejszej pracy, zbiegu przepisów art. 233 i 234 Kodeksu karnego z innymi przepisami ustawy oraz przewidzianej przez ustawodawcę sankcji karnej.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Raglewski, Janusz - 131626
dc.contributor.authorpl
Krzyk, Michał
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Raglewski, Janusz - 131626
dc.contributor.reviewerpl
Bogdan, Grzegorz - 127386
dc.date.accessioned
2020-07-28T02:33:39Z
dc.date.available
2020-07-28T02:33:39Z
dc.date.submittedpl
2019-07-11
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-135357-194301
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/237467
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
False testimony, false opinion, false expertise, false translation, false statement, false accusation, witness, expert, translator.
dc.subject.plpl
Fałszywe oskarżenie, fałszywa opinia, fałszywa ekspertyza, fałszywe oświadczenie, fałszywe oskarżenie, świadek, biegły, tłumacz.
dc.titlepl
Przestępstwa składania fałszywych zeznań i fałszywego oskarżenia - analiza dogmatyczna
dc.title.alternativepl
Offences of false testimony and false accusation - dogmatic analysis
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Krakow
3
Miedziana Gora
1
Płońsk
1
Radom
1

No access

No Thumbnail Available