Rola kosmetologii we wspieraniu terapii zaburzeń psychosomatycznych w obszarze skóry – przegląd stosowanych surowców kosmetycznych

master
dc.abstract.enThe patomechanism of dermatoses can be multifactorial. Psychosomatic diseases occurring in society include: AD, psoriasis, acne vulgaris, acne rosacea, alopecia, urticaria, malignant melanoma. The use of stress reduction methods has an impact on well-being and serves as a significant support for the therapy of skin diseases. The aim of the study was to present the classification of psychosomatic disorders of the skin, the care challenges they pose, the cosmetic ingredients used in the case of a specific disorder (AD, acne vulgaris, acne rosacea) and ways to cope with them. The available scientific literature served as a material for review, on the role played by cosmetology of which the most important information was selected on the role played by cosmetology in supporting the therapy of psychophysiological disorders as well as the cosmetic ingredients used. Conclusions: 1. Appearance and well-being are undoubtedly related and can influence each other with varying intensity. 2. Cosmetic ingredients used in the case of psychosomatic disorders produce the following effects: protective, moisturizing, soothing, regulating the work of sebaceous glands, exfoliating, anti-inflammatory, antimicrobial, strengthening blood vessels, antioxidant, anti-swelling. 3. Treatment of psychophysiological disorders or secondary psychiatric disorders may be based on the cooperation of psychiatrists, psychologists, psychotherapists, dermatologists, trichologists and cosmetologists. 4. Techniques used in psychocosmetology are worth attention because they guarantee many benefits and reduce stress by affecting particular areas of the brain, hormones, mental state, skin appearance and many others.pl
dc.abstract.plMechanizm powstawania dermatoz może być wieloprzyczynowy. Do chorób psychosomatycznych w obszarze skóry występujących w społeczeństwie zaliczamy: AZS, łuszczycę, trądzik pospolity, trądzik różowaty, łysienie, pokrzywkę, czerniaka złośliwego. Wykorzystanie metod redukcji stresu ma wpływ na samopoczucie i stanowi niebagatelne wsparcie terapii chorób skóry. Celem pracy było przybliżenie klasyfikacji zaburzeń psychosomatycznych w obszarze skóry, wyzwań pielęgnacyjnych jakie stawiają, surowców stosowanych w przypadku konkretnego zaburzenia (AZS, trądzik pospolity, trądzik różowaty) oraz sposobów na radzenie sobie z nimi. Materiał stanowiła dostępna literatura naukowa, na podstawie której dokonano wyboru najistotniejszych informacji na temat roli jaką odgrywa kosmetologia we wspieraniu terapii zaburzeń psychofizjologicznych oraz przeglądu stosowanych surowców kosmetycznych. Wnioski: 1. Wygląd i samopoczucie są ze sobą niewątpliwie powiązane i mogą wpływać na siebie wzajemnie z różną intensywnością. 2. Surowce kosmetyczne stosowane w przypadku zaburzeń psychosomatycznych wykazują zwłaszcza działanie: ochronne, nawilżające, łagodzące, regulujące pracę gruczołów łojowych, złuszczające, przeciwzapalne, przeciwdrobnoustrojowe, wzmacniające naczynia krwionośne, antyoksydacyjne, przeciwobrzękowe. 3. Leczenie zaburzeń psychofizjologicznych lub wtórnych zaburzeń psychiatrycznych może opierać się na współpracy psychiatrów, psychologów, psychoterapeutów, dermatologów, trychologów i kosmetologów. 4. Techniki stosowane w psychokosmetologii są warte uwagi, ponieważ gwarantują wiele korzyści oraz redukują stres, oddziałując na poszczególne obszary mózgu, hormony, stan psychiczny, wygląd skóry i wiele innych.pl
dc.affiliationWydział Farmaceutycznypl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorPańczyk-Straszak, Katarzynapl
dc.contributor.authorGrzegoszczyk, Wiktoriapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFOAM2pl
dc.contributor.reviewerWaszkielewicz, Annapl
dc.contributor.reviewerPańczyk-Straszak, Katarzynapl
dc.date.accessioned2023-07-05T21:31:52Z
dc.date.available2023-07-05T21:31:52Z
dc.date.submitted2023-07-05pl
dc.fieldofstudykosmetologiapl
dc.identifier.apddiploma-163373-306151pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/314103
dc.languagepolpl
dc.subject.enKeywords: psychosomatic disorders, skin diseases, stress, AD, acne vulgaris, acne rosacea, cosmetic raw materials, psychocosmetology, holismpl
dc.subject.plSłowa kluczowe: zaburzenia psychosomatyczne, choroby skóry, stres, AZS, trądzik pospolity, trądzik różowaty, surowce kosmetyczne, psychokosmetologia, holizmpl
dc.titleRola kosmetologii we wspieraniu terapii zaburzeń psychosomatycznych w obszarze skóry – przegląd stosowanych surowców kosmetycznychpl
dc.title.alternativeThe role of cosmetology in supporting the therapy of psychosomatic disorders in the area of the skin - a review of the cosmetic ingredients usedpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The patomechanism of dermatoses can be multifactorial. Psychosomatic diseases occurring in society include: AD, psoriasis, acne vulgaris, acne rosacea, alopecia, urticaria, malignant melanoma. The use of stress reduction methods has an impact on well-being and serves as a significant support for the therapy of skin diseases. The aim of the study was to present the classification of psychosomatic disorders of the skin, the care challenges they pose, the cosmetic ingredients used in the case of a specific disorder (AD, acne vulgaris, acne rosacea) and ways to cope with them. The available scientific literature served as a material for review, on the role played by cosmetology of which the most important information was selected on the role played by cosmetology in supporting the therapy of psychophysiological disorders as well as the cosmetic ingredients used. Conclusions: 1. Appearance and well-being are undoubtedly related and can influence each other with varying intensity. 2. Cosmetic ingredients used in the case of psychosomatic disorders produce the following effects: protective, moisturizing, soothing, regulating the work of sebaceous glands, exfoliating, anti-inflammatory, antimicrobial, strengthening blood vessels, antioxidant, anti-swelling. 3. Treatment of psychophysiological disorders or secondary psychiatric disorders may be based on the cooperation of psychiatrists, psychologists, psychotherapists, dermatologists, trichologists and cosmetologists. 4. Techniques used in psychocosmetology are worth attention because they guarantee many benefits and reduce stress by affecting particular areas of the brain, hormones, mental state, skin appearance and many others.
dc.abstract.plpl
Mechanizm powstawania dermatoz może być wieloprzyczynowy. Do chorób psychosomatycznych w obszarze skóry występujących w społeczeństwie zaliczamy: AZS, łuszczycę, trądzik pospolity, trądzik różowaty, łysienie, pokrzywkę, czerniaka złośliwego. Wykorzystanie metod redukcji stresu ma wpływ na samopoczucie i stanowi niebagatelne wsparcie terapii chorób skóry. Celem pracy było przybliżenie klasyfikacji zaburzeń psychosomatycznych w obszarze skóry, wyzwań pielęgnacyjnych jakie stawiają, surowców stosowanych w przypadku konkretnego zaburzenia (AZS, trądzik pospolity, trądzik różowaty) oraz sposobów na radzenie sobie z nimi. Materiał stanowiła dostępna literatura naukowa, na podstawie której dokonano wyboru najistotniejszych informacji na temat roli jaką odgrywa kosmetologia we wspieraniu terapii zaburzeń psychofizjologicznych oraz przeglądu stosowanych surowców kosmetycznych. Wnioski: 1. Wygląd i samopoczucie są ze sobą niewątpliwie powiązane i mogą wpływać na siebie wzajemnie z różną intensywnością. 2. Surowce kosmetyczne stosowane w przypadku zaburzeń psychosomatycznych wykazują zwłaszcza działanie: ochronne, nawilżające, łagodzące, regulujące pracę gruczołów łojowych, złuszczające, przeciwzapalne, przeciwdrobnoustrojowe, wzmacniające naczynia krwionośne, antyoksydacyjne, przeciwobrzękowe. 3. Leczenie zaburzeń psychofizjologicznych lub wtórnych zaburzeń psychiatrycznych może opierać się na współpracy psychiatrów, psychologów, psychoterapeutów, dermatologów, trychologów i kosmetologów. 4. Techniki stosowane w psychokosmetologii są warte uwagi, ponieważ gwarantują wiele korzyści oraz redukują stres, oddziałując na poszczególne obszary mózgu, hormony, stan psychiczny, wygląd skóry i wiele innych.
dc.affiliationpl
Wydział Farmaceutyczny
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Pańczyk-Straszak, Katarzyna
dc.contributor.authorpl
Grzegoszczyk, Wiktoria
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFOAM2
dc.contributor.reviewerpl
Waszkielewicz, Anna
dc.contributor.reviewerpl
Pańczyk-Straszak, Katarzyna
dc.date.accessioned
2023-07-05T21:31:52Z
dc.date.available
2023-07-05T21:31:52Z
dc.date.submittedpl
2023-07-05
dc.fieldofstudypl
kosmetologia
dc.identifier.apdpl
diploma-163373-306151
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/314103
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Keywords: psychosomatic disorders, skin diseases, stress, AD, acne vulgaris, acne rosacea, cosmetic raw materials, psychocosmetology, holism
dc.subject.plpl
Słowa kluczowe: zaburzenia psychosomatyczne, choroby skóry, stres, AZS, trądzik pospolity, trądzik różowaty, surowce kosmetyczne, psychokosmetologia, holizm
dc.titlepl
Rola kosmetologii we wspieraniu terapii zaburzeń psychosomatycznych w obszarze skóry – przegląd stosowanych surowców kosmetycznych
dc.title.alternativepl
The role of cosmetology in supporting the therapy of psychosomatic disorders in the area of the skin - a review of the cosmetic ingredients used
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
118
Views per month
Views per city
Warsaw
24
Krakow
12
Poznan
6
Bydgoszcz
5
Grodzisk Mazowiecki
5
Wroclaw
5
Lodz
4
Bialystok
3
Gdynia
3
Lubawa
3

No access

No Thumbnail Available
Collections