Skład chemiczny i mineralny popiołów ze spalania biomasy w kotle średniej mocy

master
dc.abstract.enThe aim of this study was the mineralogical and chemical characteristics of six samples of wood biomass ash. Samples were collected from municipal boiler plant in Nowa Dęba. Samples were examined using optical microscopy, scanning electron microscopy with microanalysis and X-ray diffraction. The results of chemical analyzes were also discussed. Based on microscipic study and X-ray diffraction the following groups of minerals were identified: detrital (quartz, feldspar, zircon), and authigenic (calcite, cristobalite, wollastonite, cyclowollastonite, portlandite, ellestadite, apatite, akermanite, rankinite, willemite, barite and silvine). Results indicate that samples differ strongly in chemical, mineral composition and charcoal content. Samples were classified as: alkaline ashes, silica and silica-calcium ashes; strong and medium acidic. Comparing with geological material samples correspond to rhyolite, dacite and nephelinite-foidite. Possible application of different ashes is presented (soil deacidification, fertilization, sludge hygienization, concrete production) as well as hazards due to their improper storage.pl
dc.abstract.plCelem pracy była charakterystyka mineralogiczna i chemiczna sześciu próbek popiołów ze spalania drzewnej biomasy. Próbki pobrane zostały z miejskiej kotłowni w Nowej Dębie. Popioły zostały zbadane przy użyciu mikroskopii optycznej, skaningowej mikroskopii elektronowej z systemem mikroanalizy oraz dyfraktometrii rentgenowskiej. Zostały także zinterpretowane wyniki analiz chemicznych. Na podstawie badań mikroskopowych oraz dyfraktometrii rentgenowskiej zostały zidentyfikowane następujące grupy minerałów: detrytyczne (kwarc, skaleń, cyrkon) oraz autigeniczne (kalcyt, cristobalit, wollastonit, cyklowollastonit, portlandyt, ellestadyt, apatyt, akermanit, rankinit, willemit, baryt i sylwin. Wyniki wskazują, że próbki zdecydowanie różnią się zawartością składników chemicznych i mineralnych, a także zawartością węgla drzewnego. Próbki zostały sklasyfikowane, jako popioły alkaliczne, krzemowe i krzemowo-wapniowe, mocno i średnio kwasowe. W porównaniu z materiałem geologicznym próbki odpowiadają ryolitowi, dacytowi i nefelinitowi-foidytowi. Zostały przedstawione możliwości zastosowania tych popiołów (odkwaszanie gleb, nawożenie, higienizacja osadu ściekowego, produkcja betonu), a także zagrożenia spowodowane ich niewłaściwym składowaniem.pl
dc.affiliationWydział Geografii i Geologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorMichalik, Marek - 130514 pl
dc.contributor.authorJuszczak, Łukaszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WGGpl
dc.contributor.reviewerSawłowicz, Zbigniew - 131812 pl
dc.contributor.reviewerMichalik, Marek - 130514 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T06:44:19Z
dc.date.available2020-07-25T06:44:19Z
dc.date.submitted2015-10-27pl
dc.fieldofstudygeologiapl
dc.identifier.apddiploma-93323-128566pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/201160
dc.languagepolpl
dc.subject.enash from the biomass combustion, woodchip, detrital mineral, authigenic mineral, chemical composition.pl
dc.subject.plpopiół ze spalania biomasy, zrębka, minerał detrytyczny, minerał autigeniczny, skład chemiczny.pl
dc.titleSkład chemiczny i mineralny popiołów ze spalania biomasy w kotle średniej mocypl
dc.title.alternativeChemical and mineral composition of ashes from biomass combustion in the medium size boilerpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this study was the mineralogical and chemical characteristics of six samples of wood biomass ash. Samples were collected from municipal boiler plant in Nowa Dęba. Samples were examined using optical microscopy, scanning electron microscopy with microanalysis and X-ray diffraction. The results of chemical analyzes were also discussed. Based on microscipic study and X-ray diffraction the following groups of minerals were identified: detrital (quartz, feldspar, zircon), and authigenic (calcite, cristobalite, wollastonite, cyclowollastonite, portlandite, ellestadite, apatite, akermanite, rankinite, willemite, barite and silvine). Results indicate that samples differ strongly in chemical, mineral composition and charcoal content. Samples were classified as: alkaline ashes, silica and silica-calcium ashes; strong and medium acidic. Comparing with geological material samples correspond to rhyolite, dacite and nephelinite-foidite. Possible application of different ashes is presented (soil deacidification, fertilization, sludge hygienization, concrete production) as well as hazards due to their improper storage.
dc.abstract.plpl
Celem pracy była charakterystyka mineralogiczna i chemiczna sześciu próbek popiołów ze spalania drzewnej biomasy. Próbki pobrane zostały z miejskiej kotłowni w Nowej Dębie. Popioły zostały zbadane przy użyciu mikroskopii optycznej, skaningowej mikroskopii elektronowej z systemem mikroanalizy oraz dyfraktometrii rentgenowskiej. Zostały także zinterpretowane wyniki analiz chemicznych. Na podstawie badań mikroskopowych oraz dyfraktometrii rentgenowskiej zostały zidentyfikowane następujące grupy minerałów: detrytyczne (kwarc, skaleń, cyrkon) oraz autigeniczne (kalcyt, cristobalit, wollastonit, cyklowollastonit, portlandyt, ellestadyt, apatyt, akermanit, rankinit, willemit, baryt i sylwin. Wyniki wskazują, że próbki zdecydowanie różnią się zawartością składników chemicznych i mineralnych, a także zawartością węgla drzewnego. Próbki zostały sklasyfikowane, jako popioły alkaliczne, krzemowe i krzemowo-wapniowe, mocno i średnio kwasowe. W porównaniu z materiałem geologicznym próbki odpowiadają ryolitowi, dacytowi i nefelinitowi-foidytowi. Zostały przedstawione możliwości zastosowania tych popiołów (odkwaszanie gleb, nawożenie, higienizacja osadu ściekowego, produkcja betonu), a także zagrożenia spowodowane ich niewłaściwym składowaniem.
dc.affiliationpl
Wydział Geografii i Geologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Michalik, Marek - 130514
dc.contributor.authorpl
Juszczak, Łukasz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WGG
dc.contributor.reviewerpl
Sawłowicz, Zbigniew - 131812
dc.contributor.reviewerpl
Michalik, Marek - 130514
dc.date.accessioned
2020-07-25T06:44:19Z
dc.date.available
2020-07-25T06:44:19Z
dc.date.submittedpl
2015-10-27
dc.fieldofstudypl
geologia
dc.identifier.apdpl
diploma-93323-128566
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/201160
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
ash from the biomass combustion, woodchip, detrital mineral, authigenic mineral, chemical composition.
dc.subject.plpl
popiół ze spalania biomasy, zrębka, minerał detrytyczny, minerał autigeniczny, skład chemiczny.
dc.titlepl
Skład chemiczny i mineralny popiołów ze spalania biomasy w kotle średniej mocy
dc.title.alternativepl
Chemical and mineral composition of ashes from biomass combustion in the medium size boiler
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
22
Views per month
Views per city
Warsaw
5
Wroclaw
4
Dublin
2
Bialystok
1
Gostynin
1
Krakow
1
Sedziszow Malopolski
1
Szczecin
1
Torun
1

No access

No Thumbnail Available