Polska dyplomacja kulturalna na Bliskim Wschodzie.

master
dc.abstract.enThis master thesis is about polish cultural diplomacy in Mddle East. First chapter deals with place of culture in the international relations and also define the most important concepts: diplomacy, foreign policy, public diplomacy, cultural diplomacy, branding and soft power. Next, are described polish institutions responsible for cultural diplomacy and examples of theirs actions.Second chapter shows the institutionalization of international cultural relations and two examples of the work of cultural diplomacy in Middle East, conducted by USA and EU. This chapter also says about Middle Eastern reception of such activities and give some examples of institutions in the region to cooporate with them.Third chapter tells about polish diplomacy in Middle East, especially after changes of 1989 year. Next, it sum up the bilateral cultural agreements, programs of theirs iplementation and the place which Middle East takes in official strategies for promotion of Poland and its culture. Last sections represent concrete actions of polish cultural diplomacy toward Middle East, carried abroad and in the country and this is an exaple of intercultural dialog which provides better understending.pl
dc.abstract.plPraca dotyczy tematu polskiej dyplomacji kulturalnej na Bliskim Wschodzie. Rozdział pierwszy zajmuje się relacją kultury w stosunkach międzynarodowych, definiuje najważniejsze pojęcia jak dyplomacja, polityka zagraniczna, dyplomacja publiczna, dyplomacja kulturalna, branding, soft power. Dalej przedstawione są polskie instytucje odpowiedzialne za dyplomację kulturalną oraz działania jakie są podejmowane w tej dziedzinie.Rozdział drugi przedstawia instytucjonalizację międzynarodowych stosunków kulturalnych. Pokazane są dwa przykłady prowadzenia dyplomacji kulturalnej na Bliskim Wschodzie - USA i UE. Poruszony jest problem recepcji takich działań przez społeczność bliskowschodnią. Podane są także przykłady bliskowschodnich instytucji kulturalnych z którymi można nawiązać współpracę.Rozdział trzeci zajmuje się polską dyplomacją kulturalną na Bliskim Wschodzie. Opisane zostały stosunki dyplomatyczne między Polską a tym regionem, z naciskiem na okres po 1989 roku. Dalej podsumowane zostały dwustronne umowy kulturalne, programy ich realizacji oraz strategie promocji Polski z uwzględnieniem miejsca jakie zajmuje w nich Bliski Wschód. Ostatnie podrozdziały to opis konkretnych przedsięwzięć polskiej dyplomacji kulturalnej prowadzonych za granicą ale też i w kraju, jako przykłady dialogu międzykulturowego mającego porozumieć strony.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.contributor.advisorZdanowski, Jerzy - 132884 pl
dc.contributor.authorLangowska, Justynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerRudnicka-Kassem, Dorota - 131715 pl
dc.contributor.reviewerZdanowski, Jerzy - 132884 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T11:48:00Z
dc.date.available2020-07-24T11:48:00Z
dc.date.submitted2012-10-11pl
dc.fieldofstudystudia bliskowschodniepl
dc.identifier.apddiploma-70434-45393pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/183552
dc.languagepolpl
dc.subject.enpolish cultural diplomacy, Middle Eastpl
dc.subject.plpolska dyplomacja kulturalna, Bliski Wschódpl
dc.titlePolska dyplomacja kulturalna na Bliskim Wschodzie.pl
dc.title.alternativePolish Cultural Diplomacy in Middle East.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This master thesis is about polish cultural diplomacy in Mddle East. First chapter deals with place of culture in the international relations and also define the most important concepts: diplomacy, foreign policy, public diplomacy, cultural diplomacy, branding and soft power. Next, are described polish institutions responsible for cultural diplomacy and examples of theirs actions.Second chapter shows the institutionalization of international cultural relations and two examples of the work of cultural diplomacy in Middle East, conducted by USA and EU. This chapter also says about Middle Eastern reception of such activities and give some examples of institutions in the region to cooporate with them.Third chapter tells about polish diplomacy in Middle East, especially after changes of 1989 year. Next, it sum up the bilateral cultural agreements, programs of theirs iplementation and the place which Middle East takes in official strategies for promotion of Poland and its culture. Last sections represent concrete actions of polish cultural diplomacy toward Middle East, carried abroad and in the country and this is an exaple of intercultural dialog which provides better understending.
dc.abstract.plpl
Praca dotyczy tematu polskiej dyplomacji kulturalnej na Bliskim Wschodzie. Rozdział pierwszy zajmuje się relacją kultury w stosunkach międzynarodowych, definiuje najważniejsze pojęcia jak dyplomacja, polityka zagraniczna, dyplomacja publiczna, dyplomacja kulturalna, branding, soft power. Dalej przedstawione są polskie instytucje odpowiedzialne za dyplomację kulturalną oraz działania jakie są podejmowane w tej dziedzinie.Rozdział drugi przedstawia instytucjonalizację międzynarodowych stosunków kulturalnych. Pokazane są dwa przykłady prowadzenia dyplomacji kulturalnej na Bliskim Wschodzie - USA i UE. Poruszony jest problem recepcji takich działań przez społeczność bliskowschodnią. Podane są także przykłady bliskowschodnich instytucji kulturalnych z którymi można nawiązać współpracę.Rozdział trzeci zajmuje się polską dyplomacją kulturalną na Bliskim Wschodzie. Opisane zostały stosunki dyplomatyczne między Polską a tym regionem, z naciskiem na okres po 1989 roku. Dalej podsumowane zostały dwustronne umowy kulturalne, programy ich realizacji oraz strategie promocji Polski z uwzględnieniem miejsca jakie zajmuje w nich Bliski Wschód. Ostatnie podrozdziały to opis konkretnych przedsięwzięć polskiej dyplomacji kulturalnej prowadzonych za granicą ale też i w kraju, jako przykłady dialogu międzykulturowego mającego porozumieć strony.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.contributor.advisorpl
Zdanowski, Jerzy - 132884
dc.contributor.authorpl
Langowska, Justyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Rudnicka-Kassem, Dorota - 131715
dc.contributor.reviewerpl
Zdanowski, Jerzy - 132884
dc.date.accessioned
2020-07-24T11:48:00Z
dc.date.available
2020-07-24T11:48:00Z
dc.date.submittedpl
2012-10-11
dc.fieldofstudypl
studia bliskowschodnie
dc.identifier.apdpl
diploma-70434-45393
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/183552
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
polish cultural diplomacy, Middle East
dc.subject.plpl
polska dyplomacja kulturalna, Bliski Wschód
dc.titlepl
Polska dyplomacja kulturalna na Bliskim Wschodzie.
dc.title.alternativepl
Polish Cultural Diplomacy in Middle East.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
16
Views per month
Views per city
Dublin
2
Moscow
2
Wroclaw
2
Budapest
1
Erdokertes
1
Izabelin C
1
Krakow
1
Pruszków
1
Rzeszów
1
Sofia
1

No access

No Thumbnail Available