Turystyczne aspekty spadochroniarstwa w Polsce

master
dc.abstract.enThe aim of this thesis is to show the tourist aspects of skydiving, the differences in the ages when it comes to the development of sport, recreation and the reality of jumpers. The conditions for the pursuit of sport, style and professions, training of skydiving, sample drop zones in Poland and abroad, and wind tunnels. It is a form of qualified tourism, requiring extreme courage, willpower, and adequate preparation, training and equipment. Thesis shows by survey research that most athletes can be attributed to the group of tourists, benefiting from accommodation, travel on selected drop zone for flying clubs, different modes of transport. The desire to experience something amazing, a dream could come true, the feeling of adrenaline, persuading friends, for most people is transformed into a passion (in the form of jumping).Skydivers are all ages, most of them are from the cities, a large group are women. Increasingly skydivers travel abroad to visit drope zone or train jumps the wind tunnel, especially in the winter season in Poland.pl
dc.abstract.plCelem tej pracy jest ukazanie turystycznych aspektów spadochroniarstwa, różnic na przestrzeni wieków jeżeli chodzi o rozwój sportu, rekreacji, rzeczywistości skoczków. A także uwarunkowania do wykonywania tego sportu, style i zawody, szkolenie spadochronowe, przykładowe strefy zrzutu w Polsce i za granicą oraz tunele aerodynamiczne.Jest to forma turystyki kwalifikowanej, ekstremalnej wymagająca odwagi, silnej woli, oraz odpowiedniego przygotowania, przeszkolenia oraz sprzętu. Praca ukazuje, dzięki wykonanym badaniom ankietowym, iż większość skoczków można przypisać do grona turystów, korzystających z obiektów noclegowych i innych, podróżujących na wybrane strefy zrzutu, do aeroklubów, różnymi środkami transportu. Chęć przeżycia czegoś niezwykłego, spełnienie marzeń, poczucie adrenaliny, namowa znajomych, dla większości ludzi przekształca się to w pasję (w formie skoków). Skoczkowie spadochronowi są w różnym wieku, w przeważającej mierze są to osoby z miast, duże grono stanowią kobiety. Coraz częściej podróżują za granicę, by oddawać skoki bądź trenować na tunelach aerodynamicznych, zwłaszcza w sezonie zimowym w Polsce.pl
dc.affiliationWydział Geografii i Geologiipl
dc.contributor.advisorKurek, Włodzimierz - 129760 pl
dc.contributor.authorGórecka, Nataliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WGGpl
dc.contributor.reviewerPawlusiński, Robert - 131315 pl
dc.contributor.reviewerKurek, Włodzimierz - 129760 pl
dc.date.accessioned2020-06-30T21:42:24Z
dc.date.available2020-06-30T21:42:24Z
dc.date.submitted2011-07-12pl
dc.fieldofstudyturystykapl
dc.identifier.apddiploma-42832-117447pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/160684
dc.languagepolpl
dc.subject.enSkydiving, drop zone, parachute training, extreme tourism, adventure tourismpl
dc.subject.plSpadochroniarstwo, strefy zrzutu, szkolenie spadochronowe, turystyka ekstremalna, turystyka kwalifikowanapl
dc.titleTurystyczne aspekty spadochroniarstwa w Polscepl
dc.title.alternativeTourist aspects of parachuting in Polandpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this thesis is to show the tourist aspects of skydiving, the differences in the ages when it comes to the development of sport, recreation and the reality of jumpers. The conditions for the pursuit of sport, style and professions, training of skydiving, sample drop zones in Poland and abroad, and wind tunnels. It is a form of qualified tourism, requiring extreme courage, willpower, and adequate preparation, training and equipment. Thesis shows by survey research that most athletes can be attributed to the group of tourists, benefiting from accommodation, travel on selected drop zone for flying clubs, different modes of transport. The desire to experience something amazing, a dream could come true, the feeling of adrenaline, persuading friends, for most people is transformed into a passion (in the form of jumping).Skydivers are all ages, most of them are from the cities, a large group are women. Increasingly skydivers travel abroad to visit drope zone or train jumps the wind tunnel, especially in the winter season in Poland.
dc.abstract.plpl
Celem tej pracy jest ukazanie turystycznych aspektów spadochroniarstwa, różnic na przestrzeni wieków jeżeli chodzi o rozwój sportu, rekreacji, rzeczywistości skoczków. A także uwarunkowania do wykonywania tego sportu, style i zawody, szkolenie spadochronowe, przykładowe strefy zrzutu w Polsce i za granicą oraz tunele aerodynamiczne.Jest to forma turystyki kwalifikowanej, ekstremalnej wymagająca odwagi, silnej woli, oraz odpowiedniego przygotowania, przeszkolenia oraz sprzętu. Praca ukazuje, dzięki wykonanym badaniom ankietowym, iż większość skoczków można przypisać do grona turystów, korzystających z obiektów noclegowych i innych, podróżujących na wybrane strefy zrzutu, do aeroklubów, różnymi środkami transportu. Chęć przeżycia czegoś niezwykłego, spełnienie marzeń, poczucie adrenaliny, namowa znajomych, dla większości ludzi przekształca się to w pasję (w formie skoków). Skoczkowie spadochronowi są w różnym wieku, w przeważającej mierze są to osoby z miast, duże grono stanowią kobiety. Coraz częściej podróżują za granicę, by oddawać skoki bądź trenować na tunelach aerodynamicznych, zwłaszcza w sezonie zimowym w Polsce.
dc.affiliationpl
Wydział Geografii i Geologii
dc.contributor.advisorpl
Kurek, Włodzimierz - 129760
dc.contributor.authorpl
Górecka, Natalia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WGG
dc.contributor.reviewerpl
Pawlusiński, Robert - 131315
dc.contributor.reviewerpl
Kurek, Włodzimierz - 129760
dc.date.accessioned
2020-06-30T21:42:24Z
dc.date.available
2020-06-30T21:42:24Z
dc.date.submittedpl
2011-07-12
dc.fieldofstudypl
turystyka
dc.identifier.apdpl
diploma-42832-117447
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/160684
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Skydiving, drop zone, parachute training, extreme tourism, adventure tourism
dc.subject.plpl
Spadochroniarstwo, strefy zrzutu, szkolenie spadochronowe, turystyka ekstremalna, turystyka kwalifikowana
dc.titlepl
Turystyczne aspekty spadochroniarstwa w Polsce
dc.title.alternativepl
Tourist aspects of parachuting in Poland
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month

No access

No Thumbnail Available