Filozoficznopolityczne aspekty debaty Hansa Kelsena i Carla Schmitta o państwie, konstytucji i jej ochronie

2022
journal article
article
dc.abstract.enTe paper aims to present several basic issues in the debate between two prominent representatives of the twentieth-century theory of the state and law: Hans Kelsen (1881-1973) and Carl Schmitt (1888-1985), including in particular the dispute over the understanding of the constitution, protection of the constitutional order, and democracy. Te article presents the philosophical- -political aspects of the debate, as well as the historical background de ning the political context important for its understanding. Te course of the dispute over the guardian of the constitution, which fared up in the interwar period in Weimar Germany, is also discussed in detail, with particular emphasis on the period 1928-1932.pl
dc.abstract.plCelem artykułu jest zaprezentowanie kilku podstawowych zagadnień w debacie pomiędzy dwoma wybitnymi przedstawicielami nauki o państwie i prawie: Hansem Kelsenem (1881-1973) i Carlem Schmittem (1888-1985), w tym szczególnie sporu o pojmowanie konstytucji, ochrony porządku konstytucyjnego czy demokracji. W artykule przedstawiono filozoficznopolityczne aspekty debaty, jak również tło historyczne określające kontekst polityczny istotny dla jej zrozumienia. Omówiono także przebieg sporu o strażnika konstytucji, który rozgorzał w okresie międzywojennym w Niemczech weimarskich, ze szczególnym uwzględnieniem okresu 1928-1932.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowychpl
dc.contributor.authorGórnisiewicz, Arkadiusz - 171430 pl
dc.date.accession2023-06-01pl
dc.date.accessioned2023-06-01T12:53:16Z
dc.date.available2023-06-01T12:53:16Z
dc.date.issued2022pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.physical91-118pl
dc.description.publication2,2pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume3 (14)pl
dc.identifier.eissn2720-2283pl
dc.identifier.issn2658-2295pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/311917
dc.identifier.weblinkhttps://mp.sejm.gov.pl/Journal.nsf/MP.xsp?documentId=09BB0887C5E8125BC12589BE005C2AB5&lang=PLpl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska*
dc.rights.licenceCC-BY
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enHans Kelsenpl
dc.subject.enCarl Schmittpl
dc.subject.enguardian of the constitutionpl
dc.subject.enWeimar Germanypl
dc.subject.plHans Kelsenpl
dc.subject.plCarl Schmittpl
dc.subject.plstrażnik konstytucjipl
dc.subject.plNiemcy weimarskiepl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleFilozoficznopolityczne aspekty debaty Hansa Kelsena i Carla Schmitta o państwie, konstytucji i jej ochroniepl
dc.title.alternativePhilosophical-political aspects of the debates between Hans Kelsen and Carl Schmitt on the state, the constitution, and its protectionpl
dc.title.journalMyśl Polityczna = Political Thoughtpl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Te paper aims to present several basic issues in the debate between two prominent representatives of the twentieth-century theory of the state and law: Hans Kelsen (1881-1973) and Carl Schmitt (1888-1985), including in particular the dispute over the understanding of the constitution, protection of the constitutional order, and democracy. Te article presents the philosophical- -political aspects of the debate, as well as the historical background de ning the political context important for its understanding. Te course of the dispute over the guardian of the constitution, which fared up in the interwar period in Weimar Germany, is also discussed in detail, with particular emphasis on the period 1928-1932.
dc.abstract.plpl
Celem artykułu jest zaprezentowanie kilku podstawowych zagadnień w debacie pomiędzy dwoma wybitnymi przedstawicielami nauki o państwie i prawie: Hansem Kelsenem (1881-1973) i Carlem Schmittem (1888-1985), w tym szczególnie sporu o pojmowanie konstytucji, ochrony porządku konstytucyjnego czy demokracji. W artykule przedstawiono filozoficznopolityczne aspekty debaty, jak również tło historyczne określające kontekst polityczny istotny dla jej zrozumienia. Omówiono także przebieg sporu o strażnika konstytucji, który rozgorzał w okresie międzywojennym w Niemczech weimarskich, ze szczególnym uwzględnieniem okresu 1928-1932.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
dc.contributor.authorpl
Górnisiewicz, Arkadiusz - 171430
dc.date.accessionpl
2023-06-01
dc.date.accessioned
2023-06-01T12:53:16Z
dc.date.available
2023-06-01T12:53:16Z
dc.date.issuedpl
2022
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.physicalpl
91-118
dc.description.publicationpl
2,2
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
3 (14)
dc.identifier.eissnpl
2720-2283
dc.identifier.issnpl
2658-2295
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/311917
dc.identifier.weblinkpl
https://mp.sejm.gov.pl/Journal.nsf/MP.xsp?documentId=09BB0887C5E8125BC12589BE005C2AB5&lang=PL
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska
dc.rights.licence
CC-BY
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
Hans Kelsen
dc.subject.enpl
Carl Schmitt
dc.subject.enpl
guardian of the constitution
dc.subject.enpl
Weimar Germany
dc.subject.plpl
Hans Kelsen
dc.subject.plpl
Carl Schmitt
dc.subject.plpl
strażnik konstytucji
dc.subject.plpl
Niemcy weimarskie
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Filozoficznopolityczne aspekty debaty Hansa Kelsena i Carla Schmitta o państwie, konstytucji i jej ochronie
dc.title.alternativepl
Philosophical-political aspects of the debates between Hans Kelsen and Carl Schmitt on the state, the constitution, and its protection
dc.title.journalpl
Myśl Polityczna = Political Thought
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
12
Views per month
Views per city
Krakow
2
Lappeenranta
1
Modlniczka
1
Vienna
1
Downloads
gornisiewicz_filozoficznopolityczne_aspekty_debaty_2022.pdf
6