Problemy społeczne Bliskiego Wschodu na przykładzie prac wybranych malarzy współczesnych

licenciate
dc.abstract.enThe purpose of this thesis is to show how the social problems in the Middle East are reflected in the paintings of contemporary artists. The works of three artists are discussed successively: Sarah Shamma, Zena Assi and Shurooq Amin. The work contains biographical features of the artists. The author of the work analyzes interviews conducted with painters. An interpretation of selected images was also made. The colors and the meaning of the images were analyzed. Interpretation of the works assumes that they refer to the social problems of the Middle East. The whole of the presented considerations leads to the most important conclusion that the works of selected artists closely refer to social problems occurring in the Middle East.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest ukazanie, w jaki sposób problemy społeczne obecne na Bliskim Wschodzie znajdują odzwierciedlenie w pracach malarskich współczesnych artystów. Omawiana jest twórczość kolejno trzech artystek: Sary Shammy, Zeny Assi oraz Shurooq Amin. Praca zawiera rysy biograficzne artystek. Autorka pracy analizuje wywiady przeprowadzone z malarkami. Dokonano również interpretacji wybranych obrazów. Analizie poddano kolorystykę, jak i znaczenie obrazów. Interpretacja dzieł zakłada udowodnienie, że nawiązują one do problemów społecznych Bliskiego Wschodu. Całość przedstawionych rozważań prowadzi do najważniejszej konkluzji, iż dzieła wybranych artystek w sposób ścisły nawiązują do problemów społecznych występujących na Bliskim Wschodzie.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorTrzciński, Krzysztofpl
dc.contributor.authorKosmala, Karolinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerTrzciński, Krzysztofpl
dc.contributor.reviewerRak, Karolinapl
dc.date.accessioned2020-07-27T14:24:40Z
dc.date.available2020-07-27T14:24:40Z
dc.date.submitted2018-07-13pl
dc.fieldofstudystudia bliskowschodniepl
dc.identifier.apddiploma-121814-209466pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/226302
dc.languagepolpl
dc.subject.enMiddle East, painting, art, problems, society, social problems, europocentrism, artists, artists.pl
dc.subject.plBliski Wschód, malarstwo, sztuka, problemy, społeczeństwo, problemy społeczne, europocentryzm, artyści, artystki.pl
dc.titleProblemy społeczne Bliskiego Wschodu na przykładzie prac wybranych malarzy współczesnychpl
dc.title.alternativeSocial problems of the Middle East based on the works of selected contemporary painterspl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this thesis is to show how the social problems in the Middle East are reflected in the paintings of contemporary artists. The works of three artists are discussed successively: Sarah Shamma, Zena Assi and Shurooq Amin. The work contains biographical features of the artists. The author of the work analyzes interviews conducted with painters. An interpretation of selected images was also made. The colors and the meaning of the images were analyzed. Interpretation of the works assumes that they refer to the social problems of the Middle East. The whole of the presented considerations leads to the most important conclusion that the works of selected artists closely refer to social problems occurring in the Middle East.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest ukazanie, w jaki sposób problemy społeczne obecne na Bliskim Wschodzie znajdują odzwierciedlenie w pracach malarskich współczesnych artystów. Omawiana jest twórczość kolejno trzech artystek: Sary Shammy, Zeny Assi oraz Shurooq Amin. Praca zawiera rysy biograficzne artystek. Autorka pracy analizuje wywiady przeprowadzone z malarkami. Dokonano również interpretacji wybranych obrazów. Analizie poddano kolorystykę, jak i znaczenie obrazów. Interpretacja dzieł zakłada udowodnienie, że nawiązują one do problemów społecznych Bliskiego Wschodu. Całość przedstawionych rozważań prowadzi do najważniejszej konkluzji, iż dzieła wybranych artystek w sposób ścisły nawiązują do problemów społecznych występujących na Bliskim Wschodzie.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Trzciński, Krzysztof
dc.contributor.authorpl
Kosmala, Karolina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Trzciński, Krzysztof
dc.contributor.reviewerpl
Rak, Karolina
dc.date.accessioned
2020-07-27T14:24:40Z
dc.date.available
2020-07-27T14:24:40Z
dc.date.submittedpl
2018-07-13
dc.fieldofstudypl
studia bliskowschodnie
dc.identifier.apdpl
diploma-121814-209466
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/226302
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Middle East, painting, art, problems, society, social problems, europocentrism, artists, artists.
dc.subject.plpl
Bliski Wschód, malarstwo, sztuka, problemy, społeczeństwo, problemy społeczne, europocentryzm, artyści, artystki.
dc.titlepl
Problemy społeczne Bliskiego Wschodu na przykładzie prac wybranych malarzy współczesnych
dc.title.alternativepl
Social problems of the Middle East based on the works of selected contemporary painters
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
23
Views per month
Views per city
Krakow
5
Wroclaw
3
Dublin
2
Gdynia
1
Glubczyce
1
Lubawa
1
Szczecin
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available