Ocena zachowań i preferencji żywieniowych kobiet w ciąży

master
dc.abstract.enINTRODUCTION: Assessing the nutrition of pregnant women is important because for the proper development of a child it is necessary to provide the right amount of energy and nutrients with the diet. Pregnant women are aware that they should follow the principles of rational nutrition, but their eating behavior differs from the recommendations that should be followed. The aim of the study was to assess the behavior and dietary preferences of pregnant women. MATERIAL AND METHODS: This diploma thesis is based on the results of research that was carried out in the period from April to May 2020. The method of a diagnostic survey with the use of an on-line questionnaire was used to collect data from respondents. The questions included in the survey concerned anthropometric characteristics, socioeconomic data, women's health history, diet and preferences of selected products, as well as knowledge and attitudes of pregnant women about the diet and factors determining the proper development of the child. The results were presented for a group of 109 pregnant women, whose mean age was 28,52±5,17 years. RESULTS: There was a significant correlation between the consumption of main meals between groups, taking into account the level of education (p=0,0440). Women with higher education declared a greater number of meals consumed during the day than women with lower education. Also women with higher education (73%) declared adequate hydration of the body. There were significant differences in the consumption of sweets by pregnant women (p=0,0432) depending on the duration of pregnancy. Women in the third trimester of pregnancy more often used this type of snacks. Women who reported health problems used supplements more often than healthy women (p=0,0284). CONCLUSIONS: Selected socioeconomic factors have a significant impact on nutritional behavior and the use of supplementation among pregnant women. The duration of pregnancy is related to the frequency and choice of certain foods.pl
dc.abstract.plWSTĘP: Ocena żywienia kobiet w ciąży ma znaczenie, ponieważ do prawidłowego rozwoju dziecka, niezbędne jest dostarczanie odpowiedniej ilości energii oraz składników odżywczych wraz z dietą. Kobiety w ciąży mają świadomość, że powinny stosować się do zasad racjonalnego odżywiania, jednak ich zachowania żywieniowe odbiegają od zaleceń, które powinny być przestrzegane. Celem pracy była ocena zachowań i preferencji żywieniowych kobiet w ciąży. MATERIAŁ I METODY: Niniejsza praca dyplomowa jest oparta na wynikach badań, które zostały przeprowadzone w okresie od kwietnia do maja 2020 roku. Metoda sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza przeprowadzonego on-line, posłużyła do zebrania danych od respondentów. Pytania zawarte w ankiecie dotyczyły cech antropometrycznych, danych socjoekonomicznych, historii zdrowia kobiet, sposobu żywienia i preferencji wybranych produktów, a także wiedzy i postaw kobiet w ciąży na temat sposobu odżywiania oraz czynników warunkujących prawidłowy rozwój dziecka. Wyniki zostały przedstawione dla grupy 109 kobiet w ciąży, których średni wiek wyniósł 28,52±5,17 lat. WYNIKI: Wykazano istotną zależność w spożywaniu głównych posiłków pomiędzy grupami z uwzględnieniem poziomu wykształcenia (p=0,0440). Kobiety posiadające wykształcenie wyższe deklarowały większą liczbę spożywanych posiłków w ciągu dnia, niż kobiety z niższym wykształceniem. Również kobiety z wykształceniem wyższym (73%) deklarowały odpowiednie nawodnienie organizmu. Wykazano istotne różnice w spożyciu słodyczy przez kobiety w ciąży (p=0,0432) w zależności od czasu trwania ciąży. Kobiety w III trymestrze ciąży częściej sięgały po ten rodzaj przekąsek. Kobiety, które deklarowały problemy ze zdrowiem częściej stosowały suplementy niż kobiety zdrowe (p=0,0284). WNIOSKI: Wybrane czynniki socjoekonomiczne mają istotny wpływ na zachowania żywieniowe oraz stosowanie suplementacji wśród kobiet w ciąży. Czas trwania ciąży wiąże się z częstotliwością oraz wyborem określonych produktów żywnościowych.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorPiórecka, Beata - 133161 pl
dc.contributor.authorZochniak, Martynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerDuplaga, Mariusz - 129287 pl
dc.contributor.reviewerPiórecka, Beata - 133161 pl
dc.date.accessioned2020-10-20T19:54:52Z
dc.date.available2020-10-20T19:54:52Z
dc.date.submitted2020-10-14pl
dc.fieldofstudyzdrowie publicznepl
dc.identifier.apddiploma-143647-267290pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/249468
dc.languagepolpl
dc.subject.endietary habits, dietary preferences, dietary supplementation, pregnancy, women.pl
dc.subject.plzachowania żywieniowe, preferencje żywieniowe, suplementacja diety, ciąża, kobiety.pl
dc.titleOcena zachowań i preferencji żywieniowych kobiet w ciążypl
dc.title.alternativeAssessment of dietary behavior and preferences of pregnant womenpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
INTRODUCTION: Assessing the nutrition of pregnant women is important because for the proper development of a child it is necessary to provide the right amount of energy and nutrients with the diet. Pregnant women are aware that they should follow the principles of rational nutrition, but their eating behavior differs from the recommendations that should be followed. The aim of the study was to assess the behavior and dietary preferences of pregnant women. MATERIAL AND METHODS: This diploma thesis is based on the results of research that was carried out in the period from April to May 2020. The method of a diagnostic survey with the use of an on-line questionnaire was used to collect data from respondents. The questions included in the survey concerned anthropometric characteristics, socioeconomic data, women's health history, diet and preferences of selected products, as well as knowledge and attitudes of pregnant women about the diet and factors determining the proper development of the child. The results were presented for a group of 109 pregnant women, whose mean age was 28,52±5,17 years. RESULTS: There was a significant correlation between the consumption of main meals between groups, taking into account the level of education (p=0,0440). Women with higher education declared a greater number of meals consumed during the day than women with lower education. Also women with higher education (73%) declared adequate hydration of the body. There were significant differences in the consumption of sweets by pregnant women (p=0,0432) depending on the duration of pregnancy. Women in the third trimester of pregnancy more often used this type of snacks. Women who reported health problems used supplements more often than healthy women (p=0,0284). CONCLUSIONS: Selected socioeconomic factors have a significant impact on nutritional behavior and the use of supplementation among pregnant women. The duration of pregnancy is related to the frequency and choice of certain foods.
dc.abstract.plpl
WSTĘP: Ocena żywienia kobiet w ciąży ma znaczenie, ponieważ do prawidłowego rozwoju dziecka, niezbędne jest dostarczanie odpowiedniej ilości energii oraz składników odżywczych wraz z dietą. Kobiety w ciąży mają świadomość, że powinny stosować się do zasad racjonalnego odżywiania, jednak ich zachowania żywieniowe odbiegają od zaleceń, które powinny być przestrzegane. Celem pracy była ocena zachowań i preferencji żywieniowych kobiet w ciąży. MATERIAŁ I METODY: Niniejsza praca dyplomowa jest oparta na wynikach badań, które zostały przeprowadzone w okresie od kwietnia do maja 2020 roku. Metoda sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza przeprowadzonego on-line, posłużyła do zebrania danych od respondentów. Pytania zawarte w ankiecie dotyczyły cech antropometrycznych, danych socjoekonomicznych, historii zdrowia kobiet, sposobu żywienia i preferencji wybranych produktów, a także wiedzy i postaw kobiet w ciąży na temat sposobu odżywiania oraz czynników warunkujących prawidłowy rozwój dziecka. Wyniki zostały przedstawione dla grupy 109 kobiet w ciąży, których średni wiek wyniósł 28,52±5,17 lat. WYNIKI: Wykazano istotną zależność w spożywaniu głównych posiłków pomiędzy grupami z uwzględnieniem poziomu wykształcenia (p=0,0440). Kobiety posiadające wykształcenie wyższe deklarowały większą liczbę spożywanych posiłków w ciągu dnia, niż kobiety z niższym wykształceniem. Również kobiety z wykształceniem wyższym (73%) deklarowały odpowiednie nawodnienie organizmu. Wykazano istotne różnice w spożyciu słodyczy przez kobiety w ciąży (p=0,0432) w zależności od czasu trwania ciąży. Kobiety w III trymestrze ciąży częściej sięgały po ten rodzaj przekąsek. Kobiety, które deklarowały problemy ze zdrowiem częściej stosowały suplementy niż kobiety zdrowe (p=0,0284). WNIOSKI: Wybrane czynniki socjoekonomiczne mają istotny wpływ na zachowania żywieniowe oraz stosowanie suplementacji wśród kobiet w ciąży. Czas trwania ciąży wiąże się z częstotliwością oraz wyborem określonych produktów żywnościowych.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Piórecka, Beata - 133161
dc.contributor.authorpl
Zochniak, Martyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Duplaga, Mariusz - 129287
dc.contributor.reviewerpl
Piórecka, Beata - 133161
dc.date.accessioned
2020-10-20T19:54:52Z
dc.date.available
2020-10-20T19:54:52Z
dc.date.submittedpl
2020-10-14
dc.fieldofstudypl
zdrowie publiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-143647-267290
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/249468
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
dietary habits, dietary preferences, dietary supplementation, pregnancy, women.
dc.subject.plpl
zachowania żywieniowe, preferencje żywieniowe, suplementacja diety, ciąża, kobiety.
dc.titlepl
Ocena zachowań i preferencji żywieniowych kobiet w ciąży
dc.title.alternativepl
Assessment of dietary behavior and preferences of pregnant women
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
40
Views per month
Views per city
Warsaw
13
Ostrów Wielkopolski
5
Poznan
4
Katowice
2
Krakow
2
Rzeszów
2
Sosnowiec
2
Bielsko-Biala
1
Gdansk
1
Izabelin C
1

No access

No Thumbnail Available