Miejsce i rola Ochotniczych Straży Pożarnych w systemie bezpieczeństwa narodowego RP

licenciate
dc.abstract.enThis paper focuses on the issue of volunteer fire departments (VFD) in the system of national security of the Republic of Poland. Undertaken issue is an unappreciated aspect of VFDs, having a distinctive potential and considerable importance for the local community, as well as the whole nation. The work was divided into three chapters. The first one presents legal and organizational basics of VFD, based on the analysis of legal acts, national security strategies of Poland and reports of the Supreme Chamber of Control. The second chapter is the functioning of VFD, taking into account the aspect of cooperation with other services, largely based on Internet collections. The third part is examples of activities of selected VFD units of Gorlice district, developed in full - on the basis of conducted empirical research - interviews, surveys and participant observation. In addition, the method of comparative analysis and scientific literature was also used. The aim of the work is to show that VFD is not only a rescue and firefighting activity, but also educational, cultural and integrative.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca skupia się na problematyce dotyczącej ochotniczych straży pożarnych (OSP) w systemie bezpieczeństwa narodowego RP. Podejmowana kwestia to niedoceniony aspekt OSP, posiadających odznaczający się potencjał oraz niebagatelne znaczenie dla społeczności lokalnej, jak i całego narodu. Praca podzielona została na trzy rozdziały. Pierwszy ukazuje podstawy prawno-organizacyjne OSP, opiera się na analizie aktów prawnych, strategiach bezpieczeństwa narodowego RP oraz raportach Najwyższej Izby Kontroli. Drugi rozdział to funkcjonowanie OSP, biorąc pod uwagę aspekt współpracy z innymi służbami, w dużej mierze bazujący na zbiorach internetowych. Trzecia część to przykłady działalności wybranych jednostek OSP powiatu gorlickiego, opracowana w całości – na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych – wywiadów, ankiet i obserwacji uczestniczącej. Ponadto wykorzystano również metodę analizy porównawczej oraz literatury naukowej. Celem pracy jest pokazanie, że OSP to nie tylko działalność ratowniczo-gaśnicza, ale również edukacyjna, kulturalna i integracyjna.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKolaszyński, Mateuszpl
dc.contributor.authorSzpyrka, Bernadetapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerKolaszyński, Mateuszpl
dc.contributor.reviewerKosowski, Bogdanpl
dc.date.accessioned2022-07-07T22:02:00Z
dc.date.available2022-07-07T22:02:00Z
dc.date.submitted2022-07-07pl
dc.fieldofstudybezpieczeństwo narodowepl
dc.identifier.apddiploma-159341-273533pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/295341
dc.languagepolpl
dc.subject.enrescue and firefighting activity, national rescue and firefighting system, voluntary fire department, state fire department, Poland, associations, national security systempl
dc.subject.pldziałalność ratowniczo-gaśnicza, krajowy system ratowniczo-gaśniczy, ochotnicza straż pożarna, państwowa straż pożarna, Polska, stowarzyszenia, system bezpieczeństwa narodowegopl
dc.titleMiejsce i rola Ochotniczych Straży Pożarnych w systemie bezpieczeństwa narodowego RPpl
dc.title.alternativeThe place and role of the Volunteer Fire Brigades in the national security system of the Republic of Polandpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This paper focuses on the issue of volunteer fire departments (VFD) in the system of national security of the Republic of Poland. Undertaken issue is an unappreciated aspect of VFDs, having a distinctive potential and considerable importance for the local community, as well as the whole nation. The work was divided into three chapters. The first one presents legal and organizational basics of VFD, based on the analysis of legal acts, national security strategies of Poland and reports of the Supreme Chamber of Control. The second chapter is the functioning of VFD, taking into account the aspect of cooperation with other services, largely based on Internet collections. The third part is examples of activities of selected VFD units of Gorlice district, developed in full - on the basis of conducted empirical research - interviews, surveys and participant observation. In addition, the method of comparative analysis and scientific literature was also used. The aim of the work is to show that VFD is not only a rescue and firefighting activity, but also educational, cultural and integrative.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca skupia się na problematyce dotyczącej ochotniczych straży pożarnych (OSP) w systemie bezpieczeństwa narodowego RP. Podejmowana kwestia to niedoceniony aspekt OSP, posiadających odznaczający się potencjał oraz niebagatelne znaczenie dla społeczności lokalnej, jak i całego narodu. Praca podzielona została na trzy rozdziały. Pierwszy ukazuje podstawy prawno-organizacyjne OSP, opiera się na analizie aktów prawnych, strategiach bezpieczeństwa narodowego RP oraz raportach Najwyższej Izby Kontroli. Drugi rozdział to funkcjonowanie OSP, biorąc pod uwagę aspekt współpracy z innymi służbami, w dużej mierze bazujący na zbiorach internetowych. Trzecia część to przykłady działalności wybranych jednostek OSP powiatu gorlickiego, opracowana w całości – na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych – wywiadów, ankiet i obserwacji uczestniczącej. Ponadto wykorzystano również metodę analizy porównawczej oraz literatury naukowej. Celem pracy jest pokazanie, że OSP to nie tylko działalność ratowniczo-gaśnicza, ale również edukacyjna, kulturalna i integracyjna.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kolaszyński, Mateusz
dc.contributor.authorpl
Szpyrka, Bernadeta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Kolaszyński, Mateusz
dc.contributor.reviewerpl
Kosowski, Bogdan
dc.date.accessioned
2022-07-07T22:02:00Z
dc.date.available
2022-07-07T22:02:00Z
dc.date.submittedpl
2022-07-07
dc.fieldofstudypl
bezpieczeństwo narodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-159341-273533
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/295341
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
rescue and firefighting activity, national rescue and firefighting system, voluntary fire department, state fire department, Poland, associations, national security system
dc.subject.plpl
działalność ratowniczo-gaśnicza, krajowy system ratowniczo-gaśniczy, ochotnicza straż pożarna, państwowa straż pożarna, Polska, stowarzyszenia, system bezpieczeństwa narodowego
dc.titlepl
Miejsce i rola Ochotniczych Straży Pożarnych w systemie bezpieczeństwa narodowego RP
dc.title.alternativepl
The place and role of the Volunteer Fire Brigades in the national security system of the Republic of Poland
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
51
Views per month
Views per city
Skoczów
5
Kopavogur
4
Katowice
3
Bielsko-Biala
2
Gdansk
2
Jaworzno
2
Tymbark
2
Warsaw
2
Wola Kopcowa
2
Bialystok
1

No access

No Thumbnail Available