Przygotowanie pacjenta chorego na astmę oskrzelową do samoopieki

licenciate
dc.abstract.enSummaryThe purpose of this thesis is to discuss and analyze the course of a bronchial asthma on the example of the individual case as well as portraying problems of the physical, psychosocial nature and drawing up the plan of nursing adapted for individual needs and problems of the patient. The paper is divided into two parts: theoretical part and research part. The first chapter contains clinical aspects of the illness so as: epidemiology, factors of the risk, the pathogenesis, types, the clinical picture of the bronchial asthma and methods of therapy. In the research part there is a description of research’s methodology including the aim of this paper, the research problems, methods of research, the research tools and the research organization. In the end of this work I presented10 health problems, which appeared during observation of the chosen case, were presented.pl
dc.abstract.plStreszczenieCelem omawianej pracy było zbadanie przebiegu choroby jaką jest astma oskrzelowa na przykładzie indywidualnego przypadku, a także ukazanie problemów natury fizycznej, psychospołecznej oraz opracowanie planu opieki pielęgniarskiej dostosowanego do indywidualnych potrzeb i problemów pacjentki. Praca składa się z dwóch części: teoretycznej oraz badawczej. Pierwsza część zawiera aspekty kliniczne choroby takie jak: epidemiologia, czynniki ryzyka, patogeneza, typy, obraz kliniczny astmy oskrzelowej oraz metody leczenia. W części badawczej przedstawiono metodologię badań własnych, w której zawarto cel pracy, problemy badawcze, narzędzia badawcze oraz organizację badań. W końcowej części pracy przedstawiłam 10 problemów zdrowotnych, które wystąpiły podczas obserwacji wybranego przypadku.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorGabryś, Teresa - 129411 pl
dc.contributor.authorKot, Karolinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerMalinowska-Lipień, Iwona - 130829 pl
dc.contributor.reviewerGabryś, Teresa - 129411 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T14:53:09Z
dc.date.available2020-07-24T14:53:09Z
dc.date.submitted2013-07-09pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-73558-135183pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/186430
dc.languagepolpl
dc.subject.enKeywords: bronchial asthma, health problem, plan of the nursing.pl
dc.subject.plSłowa kluczowe: astma oskrzelowa, problem zdrowotny, plan opieki.pl
dc.titlePrzygotowanie pacjenta chorego na astmę oskrzelową do samoopiekipl
dc.title.alternativePreparing for self-care of patients suffering from bronchial asthmapl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
SummaryThe purpose of this thesis is to discuss and analyze the course of a bronchial asthma on the example of the individual case as well as portraying problems of the physical, psychosocial nature and drawing up the plan of nursing adapted for individual needs and problems of the patient. The paper is divided into two parts: theoretical part and research part. The first chapter contains clinical aspects of the illness so as: epidemiology, factors of the risk, the pathogenesis, types, the clinical picture of the bronchial asthma and methods of therapy. In the research part there is a description of research’s methodology including the aim of this paper, the research problems, methods of research, the research tools and the research organization. In the end of this work I presented10 health problems, which appeared during observation of the chosen case, were presented.
dc.abstract.plpl
StreszczenieCelem omawianej pracy było zbadanie przebiegu choroby jaką jest astma oskrzelowa na przykładzie indywidualnego przypadku, a także ukazanie problemów natury fizycznej, psychospołecznej oraz opracowanie planu opieki pielęgniarskiej dostosowanego do indywidualnych potrzeb i problemów pacjentki. Praca składa się z dwóch części: teoretycznej oraz badawczej. Pierwsza część zawiera aspekty kliniczne choroby takie jak: epidemiologia, czynniki ryzyka, patogeneza, typy, obraz kliniczny astmy oskrzelowej oraz metody leczenia. W części badawczej przedstawiono metodologię badań własnych, w której zawarto cel pracy, problemy badawcze, narzędzia badawcze oraz organizację badań. W końcowej części pracy przedstawiłam 10 problemów zdrowotnych, które wystąpiły podczas obserwacji wybranego przypadku.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Gabryś, Teresa - 129411
dc.contributor.authorpl
Kot, Karolina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Malinowska-Lipień, Iwona - 130829
dc.contributor.reviewerpl
Gabryś, Teresa - 129411
dc.date.accessioned
2020-07-24T14:53:09Z
dc.date.available
2020-07-24T14:53:09Z
dc.date.submittedpl
2013-07-09
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-73558-135183
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/186430
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Keywords: bronchial asthma, health problem, plan of the nursing.
dc.subject.plpl
Słowa kluczowe: astma oskrzelowa, problem zdrowotny, plan opieki.
dc.titlepl
Przygotowanie pacjenta chorego na astmę oskrzelową do samoopieki
dc.title.alternativepl
Preparing for self-care of patients suffering from bronchial asthma
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
119
Views per month
Views per city
Warsaw
31
Krakow
6
Poznan
5
Przemysl
4
Wroclaw
4
Gdansk
3
Gdynia
3
Izabelin C
3
Katowice
3
Lodz
3

No access

No Thumbnail Available