Proces komercjalizacji i prywatyzacji na przykładzie PRiM ,,Chemorozruch" Sp. z o.o.

licenciate
dc.abstract.enThe subject of the hereunder written thesis is the commercialization and privatization process described on the example of Chemorozruch company, which went through such processes and performs on the market over 40 years. The main goal of this thesis is to present conducted processes’ results based on analysis of official company papers. The first chapter presents social and economic transformation, which took place during ninetieth. In the second chapter the reader will find description of how the commercialization process was carried in the Chemorozruch firm. The final, third chapter shows effects of the transformation as well as presents the strategies and management methods accepted by the company Board.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem niniejszej pracy jest ukazanie procesu komercjalizacjii prywatyzacji na przykładzie PRiM ,,Chemorozruch’’ Sp. z o. o. w Oświęcimiu, któredziała od ponad 40 lat na rynku. Celem pracy jest przedstawienie efektów tychprocesów na podstawie analizy źródeł, którymi były przede wszystkim dokumentyprzedsiębiorstwa ,,Chemorozruch’’.Rozdział pierwszy ukazuje przemiany społeczno-gospodarcze w latach 90. Wrozdziale drugim opisany został proces komercjalizacji wyżej wymienionegoprzedsiębiorstwa. Natomiast rozdział trzeci prezentuje efekty całego procesuprzekształcenia w ,,Chemorozruchu”, a także ukazuje przyjęte przez przedsiębiorstwostrategie i metody zarządzania.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorŁapkowska-Baster, Barbara - 130057 pl
dc.contributor.authorGładysz, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerŁapkowska-Baster, Barbara - 130057 pl
dc.contributor.reviewerKoniusz, Maria - 129066 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T15:53:34Z
dc.date.available2020-07-24T15:53:34Z
dc.date.submitted2013-06-28pl
dc.fieldofstudyzarządzanie w sektorze publicznympl
dc.identifier.apddiploma-74546-132703pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/187375
dc.languagepolpl
dc.subject.en„ CHEMOROZRUCH”, COMMERCIALIZATION, PRIVATIZATION, SYSTEMIC TRANSFORMATION, MANAGMENTpl
dc.subject.pl,,CHEMOROZRUCH”, KOMERCJALIZACJA, PRYWATYZACJA, TRANSFORMACJA SYSTEMOWA, ZARZĄDZANIEpl
dc.titleProces komercjalizacji i prywatyzacji na przykładzie PRiM ,,Chemorozruch" Sp. z o.o.pl
dc.title.alternativeThe process of commercialization and privatization on the example of PRiM Chemorozruch Sp. z o.o.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of the hereunder written thesis is the commercialization and privatization process described on the example of Chemorozruch company, which went through such processes and performs on the market over 40 years. The main goal of this thesis is to present conducted processes’ results based on analysis of official company papers. The first chapter presents social and economic transformation, which took place during ninetieth. In the second chapter the reader will find description of how the commercialization process was carried in the Chemorozruch firm. The final, third chapter shows effects of the transformation as well as presents the strategies and management methods accepted by the company Board.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem niniejszej pracy jest ukazanie procesu komercjalizacjii prywatyzacji na przykładzie PRiM ,,Chemorozruch’’ Sp. z o. o. w Oświęcimiu, któredziała od ponad 40 lat na rynku. Celem pracy jest przedstawienie efektów tychprocesów na podstawie analizy źródeł, którymi były przede wszystkim dokumentyprzedsiębiorstwa ,,Chemorozruch’’.Rozdział pierwszy ukazuje przemiany społeczno-gospodarcze w latach 90. Wrozdziale drugim opisany został proces komercjalizacji wyżej wymienionegoprzedsiębiorstwa. Natomiast rozdział trzeci prezentuje efekty całego procesuprzekształcenia w ,,Chemorozruchu”, a także ukazuje przyjęte przez przedsiębiorstwostrategie i metody zarządzania.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Łapkowska-Baster, Barbara - 130057
dc.contributor.authorpl
Gładysz, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Łapkowska-Baster, Barbara - 130057
dc.contributor.reviewerpl
Koniusz, Maria - 129066
dc.date.accessioned
2020-07-24T15:53:34Z
dc.date.available
2020-07-24T15:53:34Z
dc.date.submittedpl
2013-06-28
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w sektorze publicznym
dc.identifier.apdpl
diploma-74546-132703
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/187375
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
„ CHEMOROZRUCH”, COMMERCIALIZATION, PRIVATIZATION, SYSTEMIC TRANSFORMATION, MANAGMENT
dc.subject.plpl
,,CHEMOROZRUCH”, KOMERCJALIZACJA, PRYWATYZACJA, TRANSFORMACJA SYSTEMOWA, ZARZĄDZANIE
dc.titlepl
Proces komercjalizacji i prywatyzacji na przykładzie PRiM ,,Chemorozruch" Sp. z o.o.
dc.title.alternativepl
The process of commercialization and privatization on the example of PRiM Chemorozruch Sp. z o.o.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Chrzanów
2
Romainville
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Grodzisk Mazowiecki
1
Oświęcim
1
Szczecin
1
Zabrze
1

No access

No Thumbnail Available