Zjawisko resentymentu i jego wpływ na współczesne postrzeganie świata wartości

licenciate
dc.abstract.enThe goal of this bachelor’s thesis is to explain what resentment is and how it effects on the contemporary understanding of the world of values. Resentment is presented in the prism of Fryderyk Nietzsche's works and his description of the phenomenon, and it influences on the perception of reality. In the first chapter I depict the problem of Nietzsche's biography and his thoughts. In the second chapter I analyze focuses the philosophy of Max Scheler and his attempts to answer the critics related to the axiology by Friedrich Nietzsche. The third chapter takes a of form of summary of the thoughts of both philosophers presented so far and an explanation how contemporary society is exposed to resentment and how important education is in building an open society.pl
dc.abstract.plCelem pracy licencjackiej jest ukazanie czym jest resentyment i w jaki sposób wpływa on na współczesne rozumienie świata wartości. Resentyment jest przedstawiony przez pryzmat dzieł Fryderyka Nietzschego i jego opisu zjawiska, oraz jego wpływ na spostrzeganie rzeczywistości. W pierwszym rozdziale podejmowany jest problem biografii Nietzschego i jego poglądów. W drugim autor koncentruje się na filozofii Maksa Schelera i jego próbie odpowiedzi na zarzuty stawiane wobec aksjologii przez Fryderyka Nietzschego. Trzeci rozdział stanowi zestawienie dotychczas zaprezentowanych poglądów obu filozofów oraz pokazanie w jaki sposób współczesne społeczeństwo narażone jest na resentyment i jak ważna jest edukacja w budowaniu społeczeństwa otwartego.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorRebes, Marcin - 131645 pl
dc.contributor.authorNowicka, Konstancjapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerRebes, Marcin - 131645 pl
dc.contributor.reviewerŁojek, Stanisław - 130087 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T21:26:19Z
dc.date.available2020-07-27T21:26:19Z
dc.date.submitted2018-11-28pl
dc.fieldofstudyeuropeistykapl
dc.identifier.apddiploma-129157-178778pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/232763
dc.languagepolpl
dc.subject.enFriedrich Nietzsche, Max Scheler, resentmentpl
dc.subject.plFryderyk Nietzsche, Max Scheler, resentymentpl
dc.titleZjawisko resentymentu i jego wpływ na współczesne postrzeganie świata wartościpl
dc.title.alternativeThe phenomena of resentment and its influence on contemporary perception of values.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The goal of this bachelor’s thesis is to explain what resentment is and how it effects on the contemporary understanding of the world of values. Resentment is presented in the prism of Fryderyk Nietzsche's works and his description of the phenomenon, and it influences on the perception of reality. In the first chapter I depict the problem of Nietzsche's biography and his thoughts. In the second chapter I analyze focuses the philosophy of Max Scheler and his attempts to answer the critics related to the axiology by Friedrich Nietzsche. The third chapter takes a of form of summary of the thoughts of both philosophers presented so far and an explanation how contemporary society is exposed to resentment and how important education is in building an open society.
dc.abstract.plpl
Celem pracy licencjackiej jest ukazanie czym jest resentyment i w jaki sposób wpływa on na współczesne rozumienie świata wartości. Resentyment jest przedstawiony przez pryzmat dzieł Fryderyka Nietzschego i jego opisu zjawiska, oraz jego wpływ na spostrzeganie rzeczywistości. W pierwszym rozdziale podejmowany jest problem biografii Nietzschego i jego poglądów. W drugim autor koncentruje się na filozofii Maksa Schelera i jego próbie odpowiedzi na zarzuty stawiane wobec aksjologii przez Fryderyka Nietzschego. Trzeci rozdział stanowi zestawienie dotychczas zaprezentowanych poglądów obu filozofów oraz pokazanie w jaki sposób współczesne społeczeństwo narażone jest na resentyment i jak ważna jest edukacja w budowaniu społeczeństwa otwartego.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Rebes, Marcin - 131645
dc.contributor.authorpl
Nowicka, Konstancja
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Rebes, Marcin - 131645
dc.contributor.reviewerpl
Łojek, Stanisław - 130087
dc.date.accessioned
2020-07-27T21:26:19Z
dc.date.available
2020-07-27T21:26:19Z
dc.date.submittedpl
2018-11-28
dc.fieldofstudypl
europeistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-129157-178778
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/232763
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Friedrich Nietzsche, Max Scheler, resentment
dc.subject.plpl
Fryderyk Nietzsche, Max Scheler, resentyment
dc.titlepl
Zjawisko resentymentu i jego wpływ na współczesne postrzeganie świata wartości
dc.title.alternativepl
The phenomena of resentment and its influence on contemporary perception of values.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
74
Views per month
Views per city
Warsaw
14
Krakow
6
Gdansk
4
Laziska Gorne
4
Olszanka
4
Wroclaw
4
Szczecin
3
Dublin
2
Lodz
2
Poznan
2

No access

No Thumbnail Available