Związek poczucia bezpieczeństwa w relacjach przywiązania z samooceną nastolatków

master
dc.abstract.enReferring to Bowlby's concept, the main aim of this study was to confirm the occurrence of positive correlation between security of attachment to parents and peers with global self-esteem as well as self-esteem in specific domains (scholastic competence, social competence, athletic competence, physical appearance, job competence, romantic appeal, behavioral conduct and close friendship) in the period of early adolescence. In this study five specific hypotheses were verified. Analysis with regard to the gender variable were also conducted.129 students of Cracovian secondary schools (59 girls and 70 boys) aged 13 (M = 12.86; SD = .39) were tested. The adolescents completed paper version of two questionnaires: The Inventory of Parent and Peer Attachment (IPPA) and Self Perception Profile for Adolescents (SPP-A). The results revealed positive relations between the security of attachment to parents with global self-esteem and with most of the specific domains of self-esteem. Security of attachment to peers had also positive correlation with global self-esteem and the strongest link to those specific domains of self-esteem related to interpersonal relations. It was also proven that the quality of attachment to parents is a better predictor of global self-esteem than attachment to peers, and the trust dimension is the best predictor of global self-esteem only in reference to relations with peers. Obtained results confirm the thesis that in early adolescence beneficial relations with parents still represent an important factor in forming the image of Self and that security of attachment with peers supports satisfactory self-esteem in the domain of interpersonal relations.pl
dc.abstract.plOdwołując się do koncepcji Bowlby’ego przyjęto, że celem niniejszego badania będzie potwierdzenie, że istnieje pozytywny związek pomiędzy poczuciem bezpieczeństwa w relacjach przywiązania względem rodziców oraz rówieśników a samooceną globalną, oraz samoocenami w poszczególnych obszarach (kompetencji szkolnych, akceptacji społecznej, kompetencji sportowych, wyglądu fizycznego, kompetencji zawodowych, związków uczuciowych, poprawności zachowania i bliskich związków przyjaźni) w okresie wczesnej adolescencji. W pracy weryfikowano pięć hipotez szczegółowych oraz przeprowadzono analizy z uwzględnieniem zmiennej płci. Zbadano 129 uczniów gimnazjów (59 dziewcząt i 70 chłopców) w wieku 13 lat (M = 12.86; SD = .39). Adolescenci wypełnili papierową wersję dwóch kwestionariuszy: Skalę relacji z rodzicami i rówieśnikami (IPPA) oraz kwestionariusz “Moja Charakterystyka” (SPP-A). Wyniki wykazały dodatni związek poczucia bezpieczeństwa w relacji przywiązania do rodziców z samooceną globalną, oraz z większością samoocen specyficznych. Poczucie bezpieczeństwa w relacji przywiązania do rówieśników również dodatnio korelowało z samooceną globalną, przy czym wykazano najsilniejsze dodatnie związki z samoocenami specyficznymi dotyczącymi obszarów relacji interpersonalnych. Dowiedziono również, że satysfakcjonujące relacje z rodzicami są lepszym predyktorem samooceny globalnej, niż relacje z rówieśnikami, a wymiar zaufania pełni rolę najlepszego predyktora samooceny globalnej jedynie w relacji z rówieśnikami. Uzyskane wyniki potwierdzają tezę, że w okresie wczesnej adolescencji pozytywne relacje z rodzicami stanowią nadal istotny czynnik w kształtującym się obrazie Ja, a poczucie bezpieczeństwa w relacjach z rówieśnikami sprzyja satysfakcjonującym samoocenom dotyczącym relacji interpersonalnych.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBiałecka-Pikul, Marta - 127299 pl
dc.contributor.authorJędrzejewska, Alicjapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerBiałecka-Pikul, Marta - 127299 pl
dc.contributor.reviewerIniewicz, Grzegorz - 128373 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T01:52:39Z
dc.date.available2020-07-28T01:52:39Z
dc.date.submitted2019-07-04pl
dc.fieldofstudypsychologiapl
dc.identifier.apddiploma-134655-192544pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/236848
dc.languagepolpl
dc.subject.enadolescence, attachment, global self-esteem, specific self-esteempl
dc.subject.pladolescencja, przywiązanie, samoocena globalna, samoocena specyficznapl
dc.titleZwiązek poczucia bezpieczeństwa w relacjach przywiązania z samooceną nastolatkówpl
dc.title.alternativeThe relationship between security of attachment relations and self-esteem in adolescencepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Referring to Bowlby's concept, the main aim of this study was to confirm the occurrence of positive correlation between security of attachment to parents and peers with global self-esteem as well as self-esteem in specific domains (scholastic competence, social competence, athletic competence, physical appearance, job competence, romantic appeal, behavioral conduct and close friendship) in the period of early adolescence. In this study five specific hypotheses were verified. Analysis with regard to the gender variable were also conducted.129 students of Cracovian secondary schools (59 girls and 70 boys) aged 13 (M = 12.86; SD = .39) were tested. The adolescents completed paper version of two questionnaires: The Inventory of Parent and Peer Attachment (IPPA) and Self Perception Profile for Adolescents (SPP-A). The results revealed positive relations between the security of attachment to parents with global self-esteem and with most of the specific domains of self-esteem. Security of attachment to peers had also positive correlation with global self-esteem and the strongest link to those specific domains of self-esteem related to interpersonal relations. It was also proven that the quality of attachment to parents is a better predictor of global self-esteem than attachment to peers, and the trust dimension is the best predictor of global self-esteem only in reference to relations with peers. Obtained results confirm the thesis that in early adolescence beneficial relations with parents still represent an important factor in forming the image of Self and that security of attachment with peers supports satisfactory self-esteem in the domain of interpersonal relations.
dc.abstract.plpl
Odwołując się do koncepcji Bowlby’ego przyjęto, że celem niniejszego badania będzie potwierdzenie, że istnieje pozytywny związek pomiędzy poczuciem bezpieczeństwa w relacjach przywiązania względem rodziców oraz rówieśników a samooceną globalną, oraz samoocenami w poszczególnych obszarach (kompetencji szkolnych, akceptacji społecznej, kompetencji sportowych, wyglądu fizycznego, kompetencji zawodowych, związków uczuciowych, poprawności zachowania i bliskich związków przyjaźni) w okresie wczesnej adolescencji. W pracy weryfikowano pięć hipotez szczegółowych oraz przeprowadzono analizy z uwzględnieniem zmiennej płci. Zbadano 129 uczniów gimnazjów (59 dziewcząt i 70 chłopców) w wieku 13 lat (M = 12.86; SD = .39). Adolescenci wypełnili papierową wersję dwóch kwestionariuszy: Skalę relacji z rodzicami i rówieśnikami (IPPA) oraz kwestionariusz “Moja Charakterystyka” (SPP-A). Wyniki wykazały dodatni związek poczucia bezpieczeństwa w relacji przywiązania do rodziców z samooceną globalną, oraz z większością samoocen specyficznych. Poczucie bezpieczeństwa w relacji przywiązania do rówieśników również dodatnio korelowało z samooceną globalną, przy czym wykazano najsilniejsze dodatnie związki z samoocenami specyficznymi dotyczącymi obszarów relacji interpersonalnych. Dowiedziono również, że satysfakcjonujące relacje z rodzicami są lepszym predyktorem samooceny globalnej, niż relacje z rówieśnikami, a wymiar zaufania pełni rolę najlepszego predyktora samooceny globalnej jedynie w relacji z rówieśnikami. Uzyskane wyniki potwierdzają tezę, że w okresie wczesnej adolescencji pozytywne relacje z rodzicami stanowią nadal istotny czynnik w kształtującym się obrazie Ja, a poczucie bezpieczeństwa w relacjach z rówieśnikami sprzyja satysfakcjonującym samoocenom dotyczącym relacji interpersonalnych.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Białecka-Pikul, Marta - 127299
dc.contributor.authorpl
Jędrzejewska, Alicja
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Białecka-Pikul, Marta - 127299
dc.contributor.reviewerpl
Iniewicz, Grzegorz - 128373
dc.date.accessioned
2020-07-28T01:52:39Z
dc.date.available
2020-07-28T01:52:39Z
dc.date.submittedpl
2019-07-04
dc.fieldofstudypl
psychologia
dc.identifier.apdpl
diploma-134655-192544
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/236848
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
adolescence, attachment, global self-esteem, specific self-esteem
dc.subject.plpl
adolescencja, przywiązanie, samoocena globalna, samoocena specyficzna
dc.titlepl
Związek poczucia bezpieczeństwa w relacjach przywiązania z samooceną nastolatków
dc.title.alternativepl
The relationship between security of attachment relations and self-esteem in adolescence
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
12
Views per month
Views per city
Warsaw
3
Bydgoszcz
2
Chęciny
1
Lublin
1
Nysa
1
Rzeszów
1
Siemianowice Śląskie
1
Wroclaw
1

No access

No Thumbnail Available