Analiza semantyczno-strukturalna rosyjskich nazw kolorów’ (na materiale nazw lakierów do paznokci)

licenciate
dc.abstract.enThe topic of the bachelor's thesis is the analysis of Russian names of nail polish colors. The work consists of two chapters - theoretical and empirical. The first chapter presents theoretical issues related to the description and function of primary colors, i.e. white, black, gray, red, yellow, green, and blue. The works of both Polish and Russian researchers were used for this purpose. The empirical chapter consists of two subchapters - structural and semantic analysis of the names of nail polish colors.170 varnish names were collected for analysis. The names are divided into three groups: single-part, two-part, and multi-part names. In the second subchapter, a semantic analysis of the names of varnishes was carried out. The names were divided into fourteen smaller groups, depending on the presented semantic connotations. The analysis allowed us to check whether the names reflect the color of the varnishes. After completing the analysis, it was possible to conclude that most of the names reflect the color of the varnishes. However, some titles failed to determine the color.pl
dc.abstract.plTematem pracy licencjackiej jest analiza rosyjskich nazw kolorów lakierów do paznokci. Praca składa się z dwóch rozdziałów – teoretycznego i empirycznego. W pierwszym rozdziale przedstawiono zagadnienia teoretyczne związane z opisem i funkcją kolorów podstawowych, czyli białego, czarnego, szarego, czerwonego, żółtego, zielonego i niebieskiego. Wykorzystano w tym celu prace zarówno badaczy polskich, jak i rosyjskich. Rozdział empiryczny składa się z dwóch podrozdziałów – analizy strukturalnej i semantycznej nazw kolorów lakierów do paznokci.Do analizy zebrano 170 nazw lakierów. Nazwy podzielono na trzy grupy: nazwy jednoczłonowe, dwuczłonowe i wieloczłonowe. W podrozdziale drugim przeprowadzono analizę semantyczną nazw lakierów. Nazwy podzielono na czternaście mniejszych grup, w zależności od prezentowanych konotacji semantycznych. Analiza pozwoliła sprawdzić, czy nazwy odzwierciedlają kolor lakierów. Po zakończeniu analizy można było dojść do wniosku, że większość nazw odzwierciedla kolor lakierów. Jednak w niektórych tytułach nie udało się określić koloru.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.contributor.advisorRodak, Renata - 131661 pl
dc.contributor.authorSzklarz, Marlenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerRodak, Renata - 131661 pl
dc.contributor.reviewerKozera-Sławomirska, Izabelapl
dc.date.accessioned2023-09-18T21:52:22Z
dc.date.available2023-09-18T21:52:22Z
dc.date.submitted2023-09-18pl
dc.fieldofstudyfilologia rosyjskapl
dc.identifier.apddiploma-170747-277387pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/319270
dc.languagepolpl
dc.subject.enStructural-semantic analysis, color name analysis, nail polish name analysis, basic colors, color analysispl
dc.subject.plAnaliza strukturalno-semantyczna, analiza nazw kolorów, analiza nazw lakierów do paznokci, podstawowe barwy, analiza barwpl
dc.titleAnaliza semantyczno-strukturalna rosyjskich nazw kolorów’ (na materiale nazw lakierów do paznokci)pl
dc.title.alternativeSemantic-structural analysis of Russian color names (on the material of the names of nail polishes)pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The topic of the bachelor's thesis is the analysis of Russian names of nail polish colors. The work consists of two chapters - theoretical and empirical. The first chapter presents theoretical issues related to the description and function of primary colors, i.e. white, black, gray, red, yellow, green, and blue. The works of both Polish and Russian researchers were used for this purpose. The empirical chapter consists of two subchapters - structural and semantic analysis of the names of nail polish colors.170 varnish names were collected for analysis. The names are divided into three groups: single-part, two-part, and multi-part names. In the second subchapter, a semantic analysis of the names of varnishes was carried out. The names were divided into fourteen smaller groups, depending on the presented semantic connotations. The analysis allowed us to check whether the names reflect the color of the varnishes. After completing the analysis, it was possible to conclude that most of the names reflect the color of the varnishes. However, some titles failed to determine the color.
dc.abstract.plpl
Tematem pracy licencjackiej jest analiza rosyjskich nazw kolorów lakierów do paznokci. Praca składa się z dwóch rozdziałów – teoretycznego i empirycznego. W pierwszym rozdziale przedstawiono zagadnienia teoretyczne związane z opisem i funkcją kolorów podstawowych, czyli białego, czarnego, szarego, czerwonego, żółtego, zielonego i niebieskiego. Wykorzystano w tym celu prace zarówno badaczy polskich, jak i rosyjskich. Rozdział empiryczny składa się z dwóch podrozdziałów – analizy strukturalnej i semantycznej nazw kolorów lakierów do paznokci.Do analizy zebrano 170 nazw lakierów. Nazwy podzielono na trzy grupy: nazwy jednoczłonowe, dwuczłonowe i wieloczłonowe. W podrozdziale drugim przeprowadzono analizę semantyczną nazw lakierów. Nazwy podzielono na czternaście mniejszych grup, w zależności od prezentowanych konotacji semantycznych. Analiza pozwoliła sprawdzić, czy nazwy odzwierciedlają kolor lakierów. Po zakończeniu analizy można było dojść do wniosku, że większość nazw odzwierciedla kolor lakierów. Jednak w niektórych tytułach nie udało się określić koloru.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.contributor.advisorpl
Rodak, Renata - 131661
dc.contributor.authorpl
Szklarz, Marlena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Rodak, Renata - 131661
dc.contributor.reviewerpl
Kozera-Sławomirska, Izabela
dc.date.accessioned
2023-09-18T21:52:22Z
dc.date.available
2023-09-18T21:52:22Z
dc.date.submittedpl
2023-09-18
dc.fieldofstudypl
filologia rosyjska
dc.identifier.apdpl
diploma-170747-277387
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/319270
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Structural-semantic analysis, color name analysis, nail polish name analysis, basic colors, color analysis
dc.subject.plpl
Analiza strukturalno-semantyczna, analiza nazw kolorów, analiza nazw lakierów do paznokci, podstawowe barwy, analiza barw
dc.titlepl
Analiza semantyczno-strukturalna rosyjskich nazw kolorów’ (na materiale nazw lakierów do paznokci)
dc.title.alternativepl
Semantic-structural analysis of Russian color names (on the material of the names of nail polishes)
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
Krasnystaw
2
Rawa Mazowiecka
1
Rzeszów
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available