Warsztat sceniczny Tadeusza Łomnickiego a technika aktorska Michaiła Czechowa na przykładzie Ostatniej Taśmy Samuela Becketta

licenciate
dc.abstract.enThe main goal of the work is to analyze Tadeusz Łomnicki's acting practice based on the foundations of his education, authorities, personal approach to the role, and compare it to the methods contained in Michael Chekhov's book "On the Technique of the Actor". In this work the author tries to capture the similarities between the two artists, focusing in turn; on the work of Łomnicki, using primarily the book "Spotkania Teatralne " written by him, and then on the description of Chekhov's technique. The linking point is the description of the actors' strategies in the performance "The Last Tape" directed by Antoni Libera based on the play of Samuel Beckett.pl
dc.abstract.plNadrzędnym celem pracy jest analiza praktyki scenicznej Tadeusza Łomnickiego na podstawie fundamentu jego edukacji, autorytetów, personalnego podejścia do roli oraz porównanie jej do metod zawartych w książce Michaiła Czechowa „O technice aktora”. W niniejszej pracy autorka stara się uchwycić podobieństwa między dwoma twórcami skupiając się kolejno; na pracy Łomnickiego, korzystając przede wszystkim z książki „Spotkania Teatralne” jego autorstwa, a następnie na opisie techniki Czechowa. Punktem łączącym jest opis gry oraz strategii aktorskich w monodramie "Ostatnia Taśma" w reż. Antoniego Libery, na podstawie sztuki Samuela Becketta.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorWanicka, Agnieszkapl
dc.contributor.authorĆwiąkała, Martynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerWanicka, Agnieszkapl
dc.contributor.reviewerKwaśniewska-Mikuła, Monikapl
dc.date.accessioned2020-07-27T21:06:00Z
dc.date.available2020-07-27T21:06:00Z
dc.date.submitted2018-10-24pl
dc.fieldofstudywiedza o teatrzepl
dc.identifier.apddiploma-128717-210173pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/232451
dc.languagepolpl
dc.subject.enacting technique, Tadeusz Łomnicki, Michael Checkov, "Krapp's Last Tape", Stanislawski's systempl
dc.subject.pltechnika aktorska, Tadeusz Łomnicki, Michaił Czechow, "Ostatnia Taśma Krappa", system Stanisławskiegopl
dc.titleWarsztat sceniczny Tadeusza Łomnickiego a technika aktorska Michaiła Czechowa na przykładzie Ostatniej Taśmy Samuela Beckettapl
dc.title.alternativeTadeusz Łomnicki's performing art according to Michael Chekhov's acting technique based on "Krapp's Last Tape" by Samuel Beckettpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main goal of the work is to analyze Tadeusz Łomnicki's acting practice based on the foundations of his education, authorities, personal approach to the role, and compare it to the methods contained in Michael Chekhov's book "On the Technique of the Actor". In this work the author tries to capture the similarities between the two artists, focusing in turn; on the work of Łomnicki, using primarily the book "Spotkania Teatralne " written by him, and then on the description of Chekhov's technique. The linking point is the description of the actors' strategies in the performance "The Last Tape" directed by Antoni Libera based on the play of Samuel Beckett.
dc.abstract.plpl
Nadrzędnym celem pracy jest analiza praktyki scenicznej Tadeusza Łomnickiego na podstawie fundamentu jego edukacji, autorytetów, personalnego podejścia do roli oraz porównanie jej do metod zawartych w książce Michaiła Czechowa „O technice aktora”. W niniejszej pracy autorka stara się uchwycić podobieństwa między dwoma twórcami skupiając się kolejno; na pracy Łomnickiego, korzystając przede wszystkim z książki „Spotkania Teatralne” jego autorstwa, a następnie na opisie techniki Czechowa. Punktem łączącym jest opis gry oraz strategii aktorskich w monodramie "Ostatnia Taśma" w reż. Antoniego Libery, na podstawie sztuki Samuela Becketta.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Wanicka, Agnieszka
dc.contributor.authorpl
Ćwiąkała, Martyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Wanicka, Agnieszka
dc.contributor.reviewerpl
Kwaśniewska-Mikuła, Monika
dc.date.accessioned
2020-07-27T21:06:00Z
dc.date.available
2020-07-27T21:06:00Z
dc.date.submittedpl
2018-10-24
dc.fieldofstudypl
wiedza o teatrze
dc.identifier.apdpl
diploma-128717-210173
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/232451
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
acting technique, Tadeusz Łomnicki, Michael Checkov, "Krapp's Last Tape", Stanislawski's system
dc.subject.plpl
technika aktorska, Tadeusz Łomnicki, Michaił Czechow, "Ostatnia Taśma Krappa", system Stanisławskiego
dc.titlepl
Warsztat sceniczny Tadeusza Łomnickiego a technika aktorska Michaiła Czechowa na przykładzie Ostatniej Taśmy Samuela Becketta
dc.title.alternativepl
Tadeusz Łomnicki's performing art according to Michael Chekhov's acting technique based on "Krapp's Last Tape" by Samuel Beckett
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
22
Views per month
Views per city
Warsaw
12
Krakow
3
Wroclaw
2
Athens
1
Dublin
1
Gliwice
1
Szczytno
1

No access

No Thumbnail Available