Cyberbullying jako nowa forma agresji rówieśniczej

licenciate
dc.abstract.enThe main subject of this dissertation is a type of peer aggression called cyberbullying. This term is defined as aggression which is displayed recurrently with the purpose of hurting a victim. Cyberbullying is fulfilled by the use of high technology, mainly the Internet and mobile phones. The thesis is divided into four chapters. The first part includes an outline of traditional aggression and diverse definitions which occur in scientific literature. Furthermore, certain theories concerning aggressive behaviours are mentioned.Because of adding an electronic component, cyberbullying is concerned to be the equivalent of bullying. Consequently, the second chapter of this dissertation is devoted to a description of bullying. The third part refers to cyberbullying itself. This concentrates on defining and providing a general description of the phenomenon. What is more, considerable emphasis is put on particular features and possible kinds of cyberbullying. Additionally, the profiles of culprits and victims are presented. Moreover, the consequences they suffer are also taken into account. The fourth chapter aims at answering the question whether pedagogy is ready to solve the problem of cyberbullying. Furthermore, the last part of this dissertation demonstrates possible ways of reactions to the cases of cyberbullying disclosed among teenagers. It is indicated to design and use both prevention and educational programs for teenagers. Methods ,which are presented, concern prevention oriented on youth’s production on the Internet and peer group programs.pl
dc.abstract.plGłówny temat pracy to typ agresji rówieśniczej jakim jest cyberbullying. Pojęcie to oznacza agresję dokonywaną cyklicznie, z intencją skrzywdzenia ofiary, realizowaną przy użyciu nowoczesnych technologii, głównie Internetu oraz telefonów komórkowych. Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy w nich zawiera zarys problematyki tradycyjnej agresji, funkcjonujące w literaturze definicje oraz wybrane teorie wyjaśniające zachowania agresywne. Drugi rozdział poświęcony jest charakterystyce zjawiska bullyingu, ponieważ uważa się, że cyberbullying, dzięki dodaniu komponentu elektronicznego, jest w pewnym stopniu jego odpowiednikiem. Rozdział trzeci dotyczy samego zjawiska cyberbullyingu. Przedstawiono próby zdefiniowania tego pojęcia oraz ogólną charakterystykę, ze szczególnym naciskiem na swoiste właściwości cyberbullyingu i jego możliwe rodzaje. Zwrócono także uwagę na sylwetki sprawców i ofiar cyberbullyingu oraz konsekwencje jakie ponoszą te osoby. Czwarty rozdział to próba odpowiedzi na pytanie o gotowość pedagogiki do rozwiązania problemu cyberbullyingu. Przedstawiono możliwe sposoby reagowania w momencie ujawnienia przypadków cyberbullyingu wśród młodzieży. Wskazano również na potrzebę projektowania i realizowania programów profilaktycznych i edukacyjnych dla młodzieży. Zaproponowane metody to profilaktyka ukierunkowana na twórczość młodzieży w Internecie oraz profilaktyka oparta na młodzieżowych programach rówieśniczych.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSzwejka, Łukaszpl
dc.contributor.authorKubat, Majapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerSzwejka, Łukaszpl
dc.contributor.reviewerSztuka, Mariusz - 132259 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T12:06:41Z
dc.date.available2020-07-26T12:06:41Z
dc.date.submitted2015-06-17pl
dc.fieldofstudyresocjalizacjapl
dc.identifier.apddiploma-95139-161596pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/202662
dc.languagepolpl
dc.subject.encyberbullying, peer aggression, violencepl
dc.subject.plcyberbullying, agresja rówieśnicza, przemocpl
dc.titleCyberbullying jako nowa forma agresji rówieśniczejpl
dc.title.alternativeCyberbullying as a new form of peer aggressionpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main subject of this dissertation is a type of peer aggression called cyberbullying. This term is defined as aggression which is displayed recurrently with the purpose of hurting a victim. Cyberbullying is fulfilled by the use of high technology, mainly the Internet and mobile phones. The thesis is divided into four chapters. The first part includes an outline of traditional aggression and diverse definitions which occur in scientific literature. Furthermore, certain theories concerning aggressive behaviours are mentioned.Because of adding an electronic component, cyberbullying is concerned to be the equivalent of bullying. Consequently, the second chapter of this dissertation is devoted to a description of bullying. The third part refers to cyberbullying itself. This concentrates on defining and providing a general description of the phenomenon. What is more, considerable emphasis is put on particular features and possible kinds of cyberbullying. Additionally, the profiles of culprits and victims are presented. Moreover, the consequences they suffer are also taken into account. The fourth chapter aims at answering the question whether pedagogy is ready to solve the problem of cyberbullying. Furthermore, the last part of this dissertation demonstrates possible ways of reactions to the cases of cyberbullying disclosed among teenagers. It is indicated to design and use both prevention and educational programs for teenagers. Methods ,which are presented, concern prevention oriented on youth’s production on the Internet and peer group programs.
dc.abstract.plpl
Główny temat pracy to typ agresji rówieśniczej jakim jest cyberbullying. Pojęcie to oznacza agresję dokonywaną cyklicznie, z intencją skrzywdzenia ofiary, realizowaną przy użyciu nowoczesnych technologii, głównie Internetu oraz telefonów komórkowych. Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy w nich zawiera zarys problematyki tradycyjnej agresji, funkcjonujące w literaturze definicje oraz wybrane teorie wyjaśniające zachowania agresywne. Drugi rozdział poświęcony jest charakterystyce zjawiska bullyingu, ponieważ uważa się, że cyberbullying, dzięki dodaniu komponentu elektronicznego, jest w pewnym stopniu jego odpowiednikiem. Rozdział trzeci dotyczy samego zjawiska cyberbullyingu. Przedstawiono próby zdefiniowania tego pojęcia oraz ogólną charakterystykę, ze szczególnym naciskiem na swoiste właściwości cyberbullyingu i jego możliwe rodzaje. Zwrócono także uwagę na sylwetki sprawców i ofiar cyberbullyingu oraz konsekwencje jakie ponoszą te osoby. Czwarty rozdział to próba odpowiedzi na pytanie o gotowość pedagogiki do rozwiązania problemu cyberbullyingu. Przedstawiono możliwe sposoby reagowania w momencie ujawnienia przypadków cyberbullyingu wśród młodzieży. Wskazano również na potrzebę projektowania i realizowania programów profilaktycznych i edukacyjnych dla młodzieży. Zaproponowane metody to profilaktyka ukierunkowana na twórczość młodzieży w Internecie oraz profilaktyka oparta na młodzieżowych programach rówieśniczych.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Szwejka, Łukasz
dc.contributor.authorpl
Kubat, Maja
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Szwejka, Łukasz
dc.contributor.reviewerpl
Sztuka, Mariusz - 132259
dc.date.accessioned
2020-07-26T12:06:41Z
dc.date.available
2020-07-26T12:06:41Z
dc.date.submittedpl
2015-06-17
dc.fieldofstudypl
resocjalizacja
dc.identifier.apdpl
diploma-95139-161596
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/202662
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
cyberbullying, peer aggression, violence
dc.subject.plpl
cyberbullying, agresja rówieśnicza, przemoc
dc.titlepl
Cyberbullying jako nowa forma agresji rówieśniczej
dc.title.alternativepl
Cyberbullying as a new form of peer aggression
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
46
Views per month
Views per city
Warsaw
10
Gdynia
8
Wroclaw
8
Dublin
2
Elblag
2
Abuja
1
Bartoszyce
1
Chełm
1
Gdansk
1
Gora Kalwaria
1

No access

No Thumbnail Available