Charakterystyka i funkcjonowanie systemu penitencjarnego w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej

master
dc.abstract.enIn this work is showing characteristics and functioning satiated penitentiary of the United States of America and is describing chosen plains of his functioning. The work consists of three chapters.In the first chapter a history of the prison system was presented in the United States of North America with particular reference to beginnings of the prison system and the contemporary prison system.In the chapter two a penitentiary system of the United States of America was presented including, state and private federal penitentiaries.Moreowever the chapter three was devoted to characteristics of chosen areas and functioning of the American penitentiary system. Chapter contains, characteristics of prisoners and their number, persecution and the mortality were described in imprisonments, the capital punishment and the parole.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca przedstawia charakterystykę i funkcjonowanie sytemu penitencjarnego Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz opisuje wybrane płaszczyzny jego funkcjonowania. Praca składa się z trzech rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiona została historia więziennictwa w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej ze szczególnym uwzględnieniem początków więziennictwa oraz systemu więziennictwa współczesnego.W rozdziale drugim zaprezentowano system penitencjarny Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej z uwzględnieniem więzień federalnych, stanowych i prywatnych.Natomiast rozdział trzeci został poświęcony charakterystyce wybranych obszarów funkcjonowania amerykańskiego systemu penitencjarnego. Przedstawiono tutaj charakterystykę więźniów i ich liczbę, prześladowania i śmiertelność w więzieniach, karę śmierci oraz zwolnienie warunkowe.Pracę wieńczy zakończenie oraz zestawienie wykorzystanych źródeł.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.contributor.advisorKijewska-Trembecka, Marta - 128788 pl
dc.contributor.authorBuła, Agnieszkapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerLaidler, Paweł - 129851 pl
dc.contributor.reviewerKijewska-Trembecka, Marta - 128788 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T21:35:07Z
dc.date.available2020-07-24T21:35:07Z
dc.date.submitted2013-10-29pl
dc.fieldofstudyamerykanistykapl
dc.identifier.apddiploma-83222-153965pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/192691
dc.languagepolpl
dc.subject.enpenitentiary system, penalty, the prison system, capital punishment, prisonpl
dc.subject.plsysetem penitencjarny, kara, więziennictwo, kara śmierci, więzieniepl
dc.titleCharakterystyka i funkcjonowanie systemu penitencjarnego w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnejpl
dc.title.alternativeCharacteristics and functioning of the penitentiary system in the United States of America Northpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In this work is showing characteristics and functioning satiated penitentiary of the United States of America and is describing chosen plains of his functioning. The work consists of three chapters.In the first chapter a history of the prison system was presented in the United States of North America with particular reference to beginnings of the prison system and the contemporary prison system.In the chapter two a penitentiary system of the United States of America was presented including, state and private federal penitentiaries.Moreowever the chapter three was devoted to characteristics of chosen areas and functioning of the American penitentiary system. Chapter contains, characteristics of prisoners and their number, persecution and the mortality were described in imprisonments, the capital punishment and the parole.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca przedstawia charakterystykę i funkcjonowanie sytemu penitencjarnego Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz opisuje wybrane płaszczyzny jego funkcjonowania. Praca składa się z trzech rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiona została historia więziennictwa w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej ze szczególnym uwzględnieniem początków więziennictwa oraz systemu więziennictwa współczesnego.W rozdziale drugim zaprezentowano system penitencjarny Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej z uwzględnieniem więzień federalnych, stanowych i prywatnych.Natomiast rozdział trzeci został poświęcony charakterystyce wybranych obszarów funkcjonowania amerykańskiego systemu penitencjarnego. Przedstawiono tutaj charakterystykę więźniów i ich liczbę, prześladowania i śmiertelność w więzieniach, karę śmierci oraz zwolnienie warunkowe.Pracę wieńczy zakończenie oraz zestawienie wykorzystanych źródeł.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.contributor.advisorpl
Kijewska-Trembecka, Marta - 128788
dc.contributor.authorpl
Buła, Agnieszka
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Laidler, Paweł - 129851
dc.contributor.reviewerpl
Kijewska-Trembecka, Marta - 128788
dc.date.accessioned
2020-07-24T21:35:07Z
dc.date.available
2020-07-24T21:35:07Z
dc.date.submittedpl
2013-10-29
dc.fieldofstudypl
amerykanistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-83222-153965
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/192691
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
penitentiary system, penalty, the prison system, capital punishment, prison
dc.subject.plpl
sysetem penitencjarny, kara, więziennictwo, kara śmierci, więzienie
dc.titlepl
Charakterystyka i funkcjonowanie systemu penitencjarnego w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej
dc.title.alternativepl
Characteristics and functioning of the penitentiary system in the United States of America North
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
44
Views per month
Views per city
Warsaw
7
Lubsko
5
Poznan
5
Bydgoszcz
3
Wroclaw
3
Barczewo
2
Dublin
2
Krakow
2
Radom
2
Boardman
1

No access

No Thumbnail Available