Frenezja, profetyzm, oniryzm na podstawie "Snu srebrnego Salomei" Juliusza Słowackiego

licenciate
dc.abstract.enThe purpose of this paper is to attempt to interpret Juliusz Słowacki's "Salomea’s Silver Dream" in terms of the categories of prophecy, frenzy and oneirism. Reflection on these concepts seeks to capture the mystical character of the work of the Polish bard. The starting point of the argument on dramatic romance is the consideration of mysticism present in the late works of the author of "Genesis from the Spirit" and the image of the historical Ukraine of "Salomea’s Silver Dream" against the background of the literary output of other authors of the Romantic era. Devoting attention to the above issues allows an in-depth interpretation of the work. In the second chapter, the author deals with the analysis of the phrenetic scenes of the work. In the third part of the work, the focus is on the character of Vernyhora and the prophetic dimension of the drama. In the fourth chapter, the individual dreams of the characters in the writing are analyzed, as well as the prevailing general worldview of dreaming. Such scholars as Alina Kowalczykowa, Maria Janion, Magdalena Piasecka, Magdalena Siwiec, German Ritz, and Boguslaw Dopart, among others, are cited in the discussion.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest próba interpretacji „Snu srebrnego Salomei” Juliusza Słowackiego pod kątem kategorii frenezji, profetyzmu i oniryzmu. Refleksja nad tymi pojęciami dąży do uchwycenia mistycznego charakteru dzieła polskiego wieszcza. Punktem wyjścia wywodu dotyczącego romansu dramatycznego są rozważania na temat mistycyzmu obecnego w późnej fazie twórczości autora „Genezis z Ducha” oraz obrazu historycznej Ukrainy „Snu srebrnego Salomei” na tle dorobku literackiego innych twórców doby romantyzmu. Poświęcenie uwagi powyższym kwestiom umożliwia pogłębioną interpretację dzieła. W drugim rozdziale Autor zajmuje się analizą frenetycznych scen utworu. W trzeciej części pracy w centrum zainteresowania znajduje się postać Wernyhory oraz profetyczny wymiar dramatu. W czwartym rozdziale analizie zostały poddane poszczególne sny bohaterów pisma, a także panujący w nim ogólny światopogląd na temat śnienia. W rozważaniach zostali przywołani tacy badacze, jak m.in. Alina Kowalczykowa, Maria Janion, Magdalena Piasecka, Magdalena Siwiec, German Ritz, czy Bogusław Dopart.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorZiołowicz, Agnieszka - 132927 pl
dc.contributor.authorOstrowski, Krzysztofpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerZiołowicz, Agnieszka - 132927 pl
dc.contributor.reviewerDąbrowski, Roman - 102044 pl
dc.date.accessioned2023-09-08T21:41:08Z
dc.date.available2023-09-08T21:41:08Z
dc.date.submitted2023-09-07pl
dc.fieldofstudypolonistyka antropologiczno-kulturowapl
dc.identifier.apddiploma-169969-293174pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/318560
dc.languagepolpl
dc.subject.enJuliusz Słowacki, Salomea's Silver Dream, frenzy, prophecy, oneirismpl
dc.subject.plJuliusz Słowacki, Sen srebrny Salomei, frenezja, profetyzm, oniryzmpl
dc.titleFrenezja, profetyzm, oniryzm na podstawie "Snu srebrnego Salomei" Juliusza Słowackiegopl
dc.title.alternativeFrenzy, prophecy, oneirism based on Juliusz Słowacki's "Salomea's Dilver Dream"pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this paper is to attempt to interpret Juliusz Słowacki's "Salomea’s Silver Dream" in terms of the categories of prophecy, frenzy and oneirism. Reflection on these concepts seeks to capture the mystical character of the work of the Polish bard. The starting point of the argument on dramatic romance is the consideration of mysticism present in the late works of the author of "Genesis from the Spirit" and the image of the historical Ukraine of "Salomea’s Silver Dream" against the background of the literary output of other authors of the Romantic era. Devoting attention to the above issues allows an in-depth interpretation of the work. In the second chapter, the author deals with the analysis of the phrenetic scenes of the work. In the third part of the work, the focus is on the character of Vernyhora and the prophetic dimension of the drama. In the fourth chapter, the individual dreams of the characters in the writing are analyzed, as well as the prevailing general worldview of dreaming. Such scholars as Alina Kowalczykowa, Maria Janion, Magdalena Piasecka, Magdalena Siwiec, German Ritz, and Boguslaw Dopart, among others, are cited in the discussion.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest próba interpretacji „Snu srebrnego Salomei” Juliusza Słowackiego pod kątem kategorii frenezji, profetyzmu i oniryzmu. Refleksja nad tymi pojęciami dąży do uchwycenia mistycznego charakteru dzieła polskiego wieszcza. Punktem wyjścia wywodu dotyczącego romansu dramatycznego są rozważania na temat mistycyzmu obecnego w późnej fazie twórczości autora „Genezis z Ducha” oraz obrazu historycznej Ukrainy „Snu srebrnego Salomei” na tle dorobku literackiego innych twórców doby romantyzmu. Poświęcenie uwagi powyższym kwestiom umożliwia pogłębioną interpretację dzieła. W drugim rozdziale Autor zajmuje się analizą frenetycznych scen utworu. W trzeciej części pracy w centrum zainteresowania znajduje się postać Wernyhory oraz profetyczny wymiar dramatu. W czwartym rozdziale analizie zostały poddane poszczególne sny bohaterów pisma, a także panujący w nim ogólny światopogląd na temat śnienia. W rozważaniach zostali przywołani tacy badacze, jak m.in. Alina Kowalczykowa, Maria Janion, Magdalena Piasecka, Magdalena Siwiec, German Ritz, czy Bogusław Dopart.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Ziołowicz, Agnieszka - 132927
dc.contributor.authorpl
Ostrowski, Krzysztof
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Ziołowicz, Agnieszka - 132927
dc.contributor.reviewerpl
Dąbrowski, Roman - 102044
dc.date.accessioned
2023-09-08T21:41:08Z
dc.date.available
2023-09-08T21:41:08Z
dc.date.submittedpl
2023-09-07
dc.fieldofstudypl
polonistyka antropologiczno-kulturowa
dc.identifier.apdpl
diploma-169969-293174
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/318560
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Juliusz Słowacki, Salomea's Silver Dream, frenzy, prophecy, oneirism
dc.subject.plpl
Juliusz Słowacki, Sen srebrny Salomei, frenezja, profetyzm, oniryzm
dc.titlepl
Frenezja, profetyzm, oniryzm na podstawie "Snu srebrnego Salomei" Juliusza Słowackiego
dc.title.alternativepl
Frenzy, prophecy, oneirism based on Juliusz Słowacki's "Salomea's Dilver Dream"
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Warsaw
6
Zabrze
3
Katowice
1
Ostrów Wielkopolski
1
Shanghai
1
Tarnowskie Gory
1

No access

No Thumbnail Available