Ocena wpływu skutków urazów stawu skokowego górnego na funkcjonowanie kończyny dolnej, przy użyciu elektromiografii oraz Y Balance Testu

master
dc.abstract.enAnkle sprain is the most common injury among basketball players. This type of injury results in great number of training sessions loss while residual symptoms often affect players’ performance for months. The main purpose of this study was assessment of research tools that can be used in evaluation of dynamic join stability of ankle. Twenty recreational basketball players were examined using autor’ s self-designed questionnaire, surface electromyography of gastrosnemius muscle and Y Balance Test.The results show that there is no relation between Y Balance Test performance or EMG results and injury history, which suggest that there are not good research tools for ankle joint function evaluation. However gastrosnemius muscle was proven to play major role in dynamic control. Study also provides some valuable information about ankle sprain epidemiology. Eighty percent of players had a history of ankle sprain and seventy six percent of them sprained their ankle multiple times. One third of respondets still complain of residual symptoms and one quarter feel instability during activities. What is more, over than a half of subjects did not undergo a rehabilitation programme after injury which may explain the great percentage of residual symptoms.pl
dc.abstract.plSkręcenie stawu skokowego jest najczęstszą kontuzją wśród koszykarek i koszykarzy. Tego typu urazy są powodem opuszczania wielu godzin treningów, a ich skutki często towarzyszą zawodnikom przez wiele miesięcy. Celem poniższej pracy była ocena narzędzi badawczych mogących służyć do badania wydolności stawu skokowego w utrzymywaniu równowagi dynamicznej. Aby go osiągnąć przebadano 20 osób rekreacyjnie uprawiających koszykówkę za pomocą autorskiego kwestionariusza, elektromiografii mięśnia brzuchatego łydki oraz Y Balance Test. Wyniki wskazują na brak związku pomiędzy wynikiem Y Balance Test oraz elektromiografii, a doznanym w przeszłości urazem. Sugeruje to, iż nie są one dobrymi narzędziami do oceny wydolności stawu skokowego. Potwierdzono jednak istotną rolę mięśnia brzuchatego łydki dla utrzymywania równowagi dynamicznej. Badania dostarczają także cennych informacji na temat epidemiologii skręceń stawu skokowego. 80% ankietowanych przebyło w przeszłości uraz stawu skokowego, w tym 76% wielokrotnie. Około 1/3 wciąż odczuwa objawy przebytej kontuzji, zaś 1/4 odczuwa niestabilność stawu podczas aktywności fizycznej. Dodatkowo ponad połowa badanych nie skorzystała z rehabilitacji po doznaniu kontuzji co może tłumaczyć duży odsetek niedoleczonych urazów.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorSzwarczyk, Wojciech - 200761 pl
dc.contributor.authorKrzyżańska, Magdapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerSzwarczyk, Wojciech - 200761 pl
dc.contributor.reviewerGądek, Arturpl
dc.date.accessioned2020-07-27T19:33:30Z
dc.date.available2020-07-27T19:33:30Z
dc.date.submitted2018-09-25pl
dc.fieldofstudyfizjoterapiapl
dc.identifier.apddiploma-127122-159765pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/231029
dc.languagepolpl
dc.subject.enankle injury, ankle sprain, EMG , elecromyography, Y Balance Test, YBT, basketball, chronic ankle instability, CAIpl
dc.subject.pluraz stawu skokowego, skręcenie stawu skokowego, EMG, elektromiografia, Y Balance Test, YBT, koszykówka, przewlekła niestabilność stawu skokowegopl
dc.titleOcena wpływu skutków urazów stawu skokowego górnego na funkcjonowanie kończyny dolnej, przy użyciu elektromiografii oraz Y Balance Testupl
dc.title.alternativeThe assessment of an impact made on lower limb function by an ankle injury history, using EMG and Y Balance Testpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Ankle sprain is the most common injury among basketball players. This type of injury results in great number of training sessions loss while residual symptoms often affect players’ performance for months. The main purpose of this study was assessment of research tools that can be used in evaluation of dynamic join stability of ankle. Twenty recreational basketball players were examined using autor’ s self-designed questionnaire, surface electromyography of gastrosnemius muscle and Y Balance Test.The results show that there is no relation between Y Balance Test performance or EMG results and injury history, which suggest that there are not good research tools for ankle joint function evaluation. However gastrosnemius muscle was proven to play major role in dynamic control. Study also provides some valuable information about ankle sprain epidemiology. Eighty percent of players had a history of ankle sprain and seventy six percent of them sprained their ankle multiple times. One third of respondets still complain of residual symptoms and one quarter feel instability during activities. What is more, over than a half of subjects did not undergo a rehabilitation programme after injury which may explain the great percentage of residual symptoms.
dc.abstract.plpl
Skręcenie stawu skokowego jest najczęstszą kontuzją wśród koszykarek i koszykarzy. Tego typu urazy są powodem opuszczania wielu godzin treningów, a ich skutki często towarzyszą zawodnikom przez wiele miesięcy. Celem poniższej pracy była ocena narzędzi badawczych mogących służyć do badania wydolności stawu skokowego w utrzymywaniu równowagi dynamicznej. Aby go osiągnąć przebadano 20 osób rekreacyjnie uprawiających koszykówkę za pomocą autorskiego kwestionariusza, elektromiografii mięśnia brzuchatego łydki oraz Y Balance Test. Wyniki wskazują na brak związku pomiędzy wynikiem Y Balance Test oraz elektromiografii, a doznanym w przeszłości urazem. Sugeruje to, iż nie są one dobrymi narzędziami do oceny wydolności stawu skokowego. Potwierdzono jednak istotną rolę mięśnia brzuchatego łydki dla utrzymywania równowagi dynamicznej. Badania dostarczają także cennych informacji na temat epidemiologii skręceń stawu skokowego. 80% ankietowanych przebyło w przeszłości uraz stawu skokowego, w tym 76% wielokrotnie. Około 1/3 wciąż odczuwa objawy przebytej kontuzji, zaś 1/4 odczuwa niestabilność stawu podczas aktywności fizycznej. Dodatkowo ponad połowa badanych nie skorzystała z rehabilitacji po doznaniu kontuzji co może tłumaczyć duży odsetek niedoleczonych urazów.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Szwarczyk, Wojciech - 200761
dc.contributor.authorpl
Krzyżańska, Magda
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Szwarczyk, Wojciech - 200761
dc.contributor.reviewerpl
Gądek, Artur
dc.date.accessioned
2020-07-27T19:33:30Z
dc.date.available
2020-07-27T19:33:30Z
dc.date.submittedpl
2018-09-25
dc.fieldofstudypl
fizjoterapia
dc.identifier.apdpl
diploma-127122-159765
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/231029
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
ankle injury, ankle sprain, EMG , elecromyography, Y Balance Test, YBT, basketball, chronic ankle instability, CAI
dc.subject.plpl
uraz stawu skokowego, skręcenie stawu skokowego, EMG, elektromiografia, Y Balance Test, YBT, koszykówka, przewlekła niestabilność stawu skokowego
dc.titlepl
Ocena wpływu skutków urazów stawu skokowego górnego na funkcjonowanie kończyny dolnej, przy użyciu elektromiografii oraz Y Balance Testu
dc.title.alternativepl
The assessment of an impact made on lower limb function by an ankle injury history, using EMG and Y Balance Test
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
25
Views per month
Views per city
Gdansk
4
Warsaw
4
Krakow
3
Lublin
2
Medyka
2
Gdynia
1
Mrągowo
1
Rzepin
1
Rzeszów
1
Wroclaw
1

No access

No Thumbnail Available