Monopol na cudze potrzeby- historia, współczesność oraz mechanizm stojący za mikrokredytami. Przypadek Kosowa

licenciate
dc.abstract.enThe following work is set within the area of economic sociology, with a special focus on the psychology of consumer behavior and its dependency on cultural factors. The main subject of the analysis is a microcredit, which can be understood as a relatively small loan, usually without any collateral, with low interest rates and the assumption that borrowed sum shall be used to create future income. Microcredits since its popularization by Muhammad Yunus, were treated as a certain kind of remedy for poverty. Therefore, the aim of the following analysis is challenging mentioned assumption by proving its flaws, of which the most flagrant one is managing one’s needs in way it may not be helping but creating damage instead. Proposed perspective criticizes this „flawless” model, because I believe that described issue must be addressed, reevaluated and changed in the end.The analysis consists of the theoretical part within economic sociology, the description of history and the mechanism behind microcredits, as well as its implementation in chosen countries. The main focus is put on Kosovo, as it is the only place in Europe, where microcredits function in their original, Yunus-like form.pl
dc.abstract.plPoniższa praca jest osadzona w obszarze socjologii gospodarczej, w dziedzinie teorii zachowań konsumenta oraz ich korelacji z czynnikami kulturowymi. Podmiotem analizy jest narzędzie kredytowe w postaci mikropożyczek, czyli niewielkich kwot kapitału udzielonych kredytobiorcy zazwyczaj bez zastawu, z niskim oprocentowaniem i z założeniem inwestycji pieniędzy w działanie, które poprawi płynność finansową pożyczającego. Mikropożyczki od momentu ich popularyzacji przez Muhammada Yunusa były traktowane jako remedium na walkę z ubóstwem. Celem przeprowadzonej analizy jest krytyczne spojrzenie na tę teorię i wskazanie jej niedociągnięć, z których najbardziej rażące jest zarządzanie cudzymi potrzebami za pomocą kodów, które nie są przez te osoby używane. Proponowana perspektywa jest krytyczna wobec modelu uznanego za bez wad, wskazany problem musi zostać zaadresowany, a jego źródło poddane ponownej ocenie i, w efekcie, zmianie.Analiza składa się z części czysto teoretycznej, nakreślającej obszar socjologii gospodarczej, szczegółowego opisu historii oraz mechanizmu działania mikropożyczek i ich funkcjonowaniu w wybranych krajach. Głównym przedmiotem analizy jest Kosowo, jako że, po Bangladeszu, jest to jedyne miejsce w Europie, gdzie mikrokredyty funkcjonują w oryginalnej, yunusowskiej formie.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorOrzechowska-Wacławska, Joannapl
dc.contributor.authorFaruque, Sarapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerOrzechowska-Wacławska, Joannapl
dc.contributor.reviewerTacik, Przemysławpl
dc.date.accessioned2021-10-14T21:43:22Z
dc.date.available2021-10-14T21:43:22Z
dc.date.submitted2021-10-13pl
dc.fieldofstudystudia europejskiepl
dc.identifier.apddiploma-153674-256971pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/280535
dc.languagepolpl
dc.subject.enECONOMIC SOCIOLOGY, MICROCREDITS, PSYCHOLOGY OF CONSUMER BEHAVIORpl
dc.subject.plMIKROKREDYTY, PSYCHOLOGIA ZACHOWAŃ KONSUMENTA, SOCJOLOGIA GOSPODARCZApl
dc.titleMonopol na cudze potrzeby- historia, współczesność oraz mechanizm stojący za mikrokredytami. Przypadek Kosowapl
dc.title.alternativePossessorship of one’s needs- history, present day, and the mechanism behind microcredits. The case study of Kosovopl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The following work is set within the area of economic sociology, with a special focus on the psychology of consumer behavior and its dependency on cultural factors. The main subject of the analysis is a microcredit, which can be understood as a relatively small loan, usually without any collateral, with low interest rates and the assumption that borrowed sum shall be used to create future income. Microcredits since its popularization by Muhammad Yunus, were treated as a certain kind of remedy for poverty. Therefore, the aim of the following analysis is challenging mentioned assumption by proving its flaws, of which the most flagrant one is managing one’s needs in way it may not be helping but creating damage instead. Proposed perspective criticizes this „flawless” model, because I believe that described issue must be addressed, reevaluated and changed in the end.The analysis consists of the theoretical part within economic sociology, the description of history and the mechanism behind microcredits, as well as its implementation in chosen countries. The main focus is put on Kosovo, as it is the only place in Europe, where microcredits function in their original, Yunus-like form.
dc.abstract.plpl
Poniższa praca jest osadzona w obszarze socjologii gospodarczej, w dziedzinie teorii zachowań konsumenta oraz ich korelacji z czynnikami kulturowymi. Podmiotem analizy jest narzędzie kredytowe w postaci mikropożyczek, czyli niewielkich kwot kapitału udzielonych kredytobiorcy zazwyczaj bez zastawu, z niskim oprocentowaniem i z założeniem inwestycji pieniędzy w działanie, które poprawi płynność finansową pożyczającego. Mikropożyczki od momentu ich popularyzacji przez Muhammada Yunusa były traktowane jako remedium na walkę z ubóstwem. Celem przeprowadzonej analizy jest krytyczne spojrzenie na tę teorię i wskazanie jej niedociągnięć, z których najbardziej rażące jest zarządzanie cudzymi potrzebami za pomocą kodów, które nie są przez te osoby używane. Proponowana perspektywa jest krytyczna wobec modelu uznanego za bez wad, wskazany problem musi zostać zaadresowany, a jego źródło poddane ponownej ocenie i, w efekcie, zmianie.Analiza składa się z części czysto teoretycznej, nakreślającej obszar socjologii gospodarczej, szczegółowego opisu historii oraz mechanizmu działania mikropożyczek i ich funkcjonowaniu w wybranych krajach. Głównym przedmiotem analizy jest Kosowo, jako że, po Bangladeszu, jest to jedyne miejsce w Europie, gdzie mikrokredyty funkcjonują w oryginalnej, yunusowskiej formie.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Orzechowska-Wacławska, Joanna
dc.contributor.authorpl
Faruque, Sara
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Orzechowska-Wacławska, Joanna
dc.contributor.reviewerpl
Tacik, Przemysław
dc.date.accessioned
2021-10-14T21:43:22Z
dc.date.available
2021-10-14T21:43:22Z
dc.date.submittedpl
2021-10-13
dc.fieldofstudypl
studia europejskie
dc.identifier.apdpl
diploma-153674-256971
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/280535
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
ECONOMIC SOCIOLOGY, MICROCREDITS, PSYCHOLOGY OF CONSUMER BEHAVIOR
dc.subject.plpl
MIKROKREDYTY, PSYCHOLOGIA ZACHOWAŃ KONSUMENTA, SOCJOLOGIA GOSPODARCZA
dc.titlepl
Monopol na cudze potrzeby- historia, współczesność oraz mechanizm stojący za mikrokredytami. Przypadek Kosowa
dc.title.alternativepl
Possessorship of one’s needs- history, present day, and the mechanism behind microcredits. The case study of Kosovo
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month

No access

No Thumbnail Available