Model opieki nad 75-letnią pacjentką po udarze mózgu

licenciate
dc.abstract.enIntroduction. Stroke is a clinical syndrome caused by failure of blood supply to the brain tissue, which is the most common cause of adult disability. The symptoms of the disease include paresis or hemiplegia, most often the muscles of the face, arm and leg, difficulty in understanding words and pronouncing them, problems with writing and reading, dysphagia and visual disturbances. The theoretical part was developed on the basis of the literature contained in the bibliography. It includes etiopathogenesis, epidemiology, risk factors, diagnosis, treatment, complications and prevention of stroke.Objectives. Development of nursing diagnoses based on the health and care problems of a 75 years old patient after an ischemic stroke, staying in the home environment and preparing an individual care plan adapted to the patient’s health condition. Material and methods. The individual case method was used in the research part of the work. The technique of interview, observation, measurements of basic life parameters and analysis of medical records were used. The study used the Barthel Scale, the shortened WHOQOLBREF quality of life questionnaire, the SF-36 quality of life questionnaire and Beck’s Depression Inventory.Results. As a result of the applied techniques and research tools, 14 nursing diagnoses were selected, 12 of them concerned the biological sphere and the other two concerned the psychological and social sphere. For each diagnosis, a purpose was defined, interventions were planned and their implementation and evaluation of activities were presented. Conclusions. The main risk factors were age, arterial hypertension, first stage of obesity, hypercholesterolaemia and the patient’s low physical activity. The most important problems of the patient are relevant to pain in the lumbar region of the spine, aphasia, reduced mobility and chronic fatigue. The interventions undertaken improved the patient’s well-being and reduced the symptoms.pl
dc.abstract.plWstęp. Udar mózgu to zespół kliniczny spowodowany zatrzymaniem dopływu krwi do tkanki mózgowej, który jest najczęstszą przyczyną niepełnosprawności osób dorosłych. Do objawów choroby zalicza się niedowład lub porażenie połowicze najczęściej mięśni twarzy, ręki oraz nogi, trudność w rozumieniu słów i ich wypowiadaniu, zaburzenia pisania i czytania, dysfagia oraz zaburzenia widzenia.Cel pracy. Opracowanie diagnoz pielęgniarskich w oparciu o problemy zdrowotne 75-letniej pacjentki po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu, przebywającej w środowisku domowym oraz przygotowanie indywidualnego planu opieki dostosowanegodo stanu zdrowia pacjentki.Materiał i metody. W pracy wykorzystano metodę indywidualnego przypadku. Zastosowano technikę wywiadu, obserwacji, pomiaru podstawowych parametrów życiowych oraz analizę dokumentacji medycznej. W pracy wykorzystano Skalę Barthel, skróconą ankietę oceny jakości życia WHOQOL-BREF, kwestionariusz oceny jakości życia SF-36 oraz Skalę Depresji Becka.Wyniki. W wyniku zastosowanych technik i narzędzi badawczych wyłoniono 14 diagnoz pielęgniarskich, 12 z nich dotyczyło sfery biologicznej, a dwie pozostałe sfery psychologicznej oraz społecznej. Do każdej diagnozy określono cel, zaplanowano interwencję i przedstawiono ich realizację oraz ocenę działań. Wnioski. Głównymi czynnikami ryzyka wystąpienia udaru u pacjentki był wiek, nadciśnienie tętnicze, otyłość I stopnia, hipercholesterolemia oraz mała aktywność fizyczna pacjentki. Najważniejsze problemy pacjentki związane są z bólem odcinka lędźwiowego kręgosłupa, afazją, ograniczeniem sprawności ruchowej oraz przewlekłym zmęczeniem. Podjęte interwencję pozwoliły na polepszenie samopoczucia pacjentki i zmniejszenie dolegliwości.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorMalinowska-Lipień, Iwona - 130829 pl
dc.contributor.authorChmiel, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerMalinowska-Lipień, Iwona - 130829 pl
dc.contributor.reviewerBodys-Cupak, Iwona - 128804 pl
dc.date.accessioned2022-07-08T21:37:09Z
dc.date.available2022-07-08T21:37:09Z
dc.date.submitted2022-07-07pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-155865-273905pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/295612
dc.languagepolpl
dc.subject.enstroke, ischemic stroke, risk factors, case studypl
dc.subject.pludar mózgu, udar niedokrwienny mózgu, czynniki ryzyka, studium przypadku,pl
dc.titleModel opieki nad 75-letnią pacjentką po udarze mózgupl
dc.title.alternativeNursing care model of a 75-year-old patient after a strokepl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction. Stroke is a clinical syndrome caused by failure of blood supply to the brain tissue, which is the most common cause of adult disability. The symptoms of the disease include paresis or hemiplegia, most often the muscles of the face, arm and leg, difficulty in understanding words and pronouncing them, problems with writing and reading, dysphagia and visual disturbances. The theoretical part was developed on the basis of the literature contained in the bibliography. It includes etiopathogenesis, epidemiology, risk factors, diagnosis, treatment, complications and prevention of stroke.Objectives. Development of nursing diagnoses based on the health and care problems of a 75 years old patient after an ischemic stroke, staying in the home environment and preparing an individual care plan adapted to the patient’s health condition. Material and methods. The individual case method was used in the research part of the work. The technique of interview, observation, measurements of basic life parameters and analysis of medical records were used. The study used the Barthel Scale, the shortened WHOQOLBREF quality of life questionnaire, the SF-36 quality of life questionnaire and Beck’s Depression Inventory.Results. As a result of the applied techniques and research tools, 14 nursing diagnoses were selected, 12 of them concerned the biological sphere and the other two concerned the psychological and social sphere. For each diagnosis, a purpose was defined, interventions were planned and their implementation and evaluation of activities were presented. Conclusions. The main risk factors were age, arterial hypertension, first stage of obesity, hypercholesterolaemia and the patient’s low physical activity. The most important problems of the patient are relevant to pain in the lumbar region of the spine, aphasia, reduced mobility and chronic fatigue. The interventions undertaken improved the patient’s well-being and reduced the symptoms.
dc.abstract.plpl
Wstęp. Udar mózgu to zespół kliniczny spowodowany zatrzymaniem dopływu krwi do tkanki mózgowej, który jest najczęstszą przyczyną niepełnosprawności osób dorosłych. Do objawów choroby zalicza się niedowład lub porażenie połowicze najczęściej mięśni twarzy, ręki oraz nogi, trudność w rozumieniu słów i ich wypowiadaniu, zaburzenia pisania i czytania, dysfagia oraz zaburzenia widzenia.Cel pracy. Opracowanie diagnoz pielęgniarskich w oparciu o problemy zdrowotne 75-letniej pacjentki po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu, przebywającej w środowisku domowym oraz przygotowanie indywidualnego planu opieki dostosowanegodo stanu zdrowia pacjentki.Materiał i metody. W pracy wykorzystano metodę indywidualnego przypadku. Zastosowano technikę wywiadu, obserwacji, pomiaru podstawowych parametrów życiowych oraz analizę dokumentacji medycznej. W pracy wykorzystano Skalę Barthel, skróconą ankietę oceny jakości życia WHOQOL-BREF, kwestionariusz oceny jakości życia SF-36 oraz Skalę Depresji Becka.Wyniki. W wyniku zastosowanych technik i narzędzi badawczych wyłoniono 14 diagnoz pielęgniarskich, 12 z nich dotyczyło sfery biologicznej, a dwie pozostałe sfery psychologicznej oraz społecznej. Do każdej diagnozy określono cel, zaplanowano interwencję i przedstawiono ich realizację oraz ocenę działań. Wnioski. Głównymi czynnikami ryzyka wystąpienia udaru u pacjentki był wiek, nadciśnienie tętnicze, otyłość I stopnia, hipercholesterolemia oraz mała aktywność fizyczna pacjentki. Najważniejsze problemy pacjentki związane są z bólem odcinka lędźwiowego kręgosłupa, afazją, ograniczeniem sprawności ruchowej oraz przewlekłym zmęczeniem. Podjęte interwencję pozwoliły na polepszenie samopoczucia pacjentki i zmniejszenie dolegliwości.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Malinowska-Lipień, Iwona - 130829
dc.contributor.authorpl
Chmiel, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Malinowska-Lipień, Iwona - 130829
dc.contributor.reviewerpl
Bodys-Cupak, Iwona - 128804
dc.date.accessioned
2022-07-08T21:37:09Z
dc.date.available
2022-07-08T21:37:09Z
dc.date.submittedpl
2022-07-07
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-155865-273905
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/295612
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
stroke, ischemic stroke, risk factors, case study
dc.subject.plpl
udar mózgu, udar niedokrwienny mózgu, czynniki ryzyka, studium przypadku,
dc.titlepl
Model opieki nad 75-letnią pacjentką po udarze mózgu
dc.title.alternativepl
Nursing care model of a 75-year-old patient after a stroke
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
21
Views per month
Views per city
Poznan
6
Krakow
3
Warsaw
3
Gressvik
2
Bydgoszcz
1
Lublin
1
Orneta
1
Sejny
1
Wola Kopcowa
1
Wroclaw
1

No access

No Thumbnail Available