Uwarunkowania postaw młodzieży wobec funkcjonowania rodziny

master
dc.abstract.enFamily is a significant element of everybody's life and constitutes main source of values for the society. A human being is born within the family - is brought up and taught values of our ancestors. With family we are for whole life. This thesis is aimed at exploring and examining attitudes of young people within and towards family. The work consists of four chapters. In the first chapter definitions and descriptions of different family traditions are given. The second chapter takes methodological contents and research area into consideration. In the third chapter there are results of research presented. In the last chapter conclusion is included and general thoughts given.pl
dc.abstract.plRodzina jest wyjątkowo ważnym miejscem w życiu każdego człowieka oraz istotnym elementem struktury społecznej. Jednostka przychodzi w niej na świat, wychowuje się i przyswaja odpowiednie wartości. Z rodziną jesteśmy związani przez całe życie. Już od najdawniejszych czasów liczni autorzy poruszali tematykę rodzinną, gdyż jest ona nieodłącznym elementem ludzkiego życia. Rodzina już od najmłodszych lat otacza nas miłością, zrozumieniem, tym wszystkim czego młody człowiek potrzebuje w późniejszym prawidłowym funkcjonowaniu. Dostarcza ona dziecku pierwszych doświadczeń w jego życiu, a jak wiadomo, to właśnie one mają najistotniejsze znaczenie. Ważność powyższej tematyki nakłoniła mnie do przyjrzenia się bliżej sprawą rodzin i zbadania uwarunkowań kształtujących postawy młodzieży wobec instytucji, jaką jest rodzina.W pierwszym rozdziale, który porusza tematykę teoretyczną zostały zaprezentowane wszystkie istotne dla przedmiotu badań zagadnienia. Przybliżyły one znaczenie podstawowych pojęć oraz różne ujęcia rodziny przez poszczególnych autorów. Ukazane zostało także, jak jej funkcjonowanie odbywa się w poszczególnych rejonach Świata obwarowanych różnymi tradycjami i kulturami związanymi z tą dziedziną ludzkiego życia. W rozdziale tym poruszona została również tematyka mitów rodzinnych, które dzięki swojej funkcji dążą do utrzymania równowagi i stabilizacji w życiu rodzinnym. Opisanym elementem w tymże rozdziale jest także współczesne oblicze polskiej rodziny, co wpływa na jej przeobrażenia, oraz jakie są prognozy jej przyszłego funkcjonowania.Rozdział drugi niniejszej pracy zawiera elementy metodologicznych aspektów badań. Wyszczególnione w nim zostały metody, techniki i narzędzia badawcze jakich użyto w celach naukowych, a których wybór został dokonany z punktu widzenia określonego przedmiotu. Zawarty w nim został główny problem badawczy pracy oraz problemy szczegółowe, które wyraźnie ukierunkowywały obszar zainteresowań. W niniejszym rozdziale wyszczególniono także zmienne i odpowiadające im wskaźniki ułatwiające dokonanie zestawień statystycznych oraz ustalenie relacji zachodzących między zjawiskami, bądź procesami społecznymi. Kluczowa jest również charakterystyka badanej populacji oraz miejsca badań, które po części wpływają na udzielane odpowiedzi przez respondentów. Na końcu niniejszego rozdziało znajduje się charakterystyka zebranych materiałów badawczych, które posłużyły do rozwiązania problemów. W trzecim rozdziale pracy przedstawione zostały wyniki badań własnych. Poddane one zostały analizie i interpretacji, na podstawie której dokonano rozwiązania wyszczególnionych wcześniej problemów badawczych.Na czwarty i ostatni rozdział pracy składają się uogólnienia oraz wnioski wypływające z przeprowadzonych badań.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.contributor.advisorSigva, Renata - 128072 pl
dc.contributor.authorPietrzak, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerPiotrowski, Przemysław - 131414 pl
dc.contributor.reviewerSigva, Renata - 128072 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T16:19:27Z
dc.date.available2020-07-24T16:19:27Z
dc.date.submitted2013-06-28pl
dc.fieldofstudypedagogika społeczno-opiekuńczapl
dc.identifier.apddiploma-74956-150626pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/187776
dc.languagepolpl
dc.subject.enFamily, child, attitudepl
dc.subject.plRodzina, dziecko, postawypl
dc.titleUwarunkowania postaw młodzieży wobec funkcjonowania rodzinypl
dc.title.alternativeAttitudes of young people towards the familypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Family is a significant element of everybody's life and constitutes main source of values for the society. A human being is born within the family - is brought up and taught values of our ancestors. With family we are for whole life. This thesis is aimed at exploring and examining attitudes of young people within and towards family. The work consists of four chapters. In the first chapter definitions and descriptions of different family traditions are given. The second chapter takes methodological contents and research area into consideration. In the third chapter there are results of research presented. In the last chapter conclusion is included and general thoughts given.
dc.abstract.plpl
Rodzina jest wyjątkowo ważnym miejscem w życiu każdego człowieka oraz istotnym elementem struktury społecznej. Jednostka przychodzi w niej na świat, wychowuje się i przyswaja odpowiednie wartości. Z rodziną jesteśmy związani przez całe życie. Już od najdawniejszych czasów liczni autorzy poruszali tematykę rodzinną, gdyż jest ona nieodłącznym elementem ludzkiego życia. Rodzina już od najmłodszych lat otacza nas miłością, zrozumieniem, tym wszystkim czego młody człowiek potrzebuje w późniejszym prawidłowym funkcjonowaniu. Dostarcza ona dziecku pierwszych doświadczeń w jego życiu, a jak wiadomo, to właśnie one mają najistotniejsze znaczenie. Ważność powyższej tematyki nakłoniła mnie do przyjrzenia się bliżej sprawą rodzin i zbadania uwarunkowań kształtujących postawy młodzieży wobec instytucji, jaką jest rodzina.W pierwszym rozdziale, który porusza tematykę teoretyczną zostały zaprezentowane wszystkie istotne dla przedmiotu badań zagadnienia. Przybliżyły one znaczenie podstawowych pojęć oraz różne ujęcia rodziny przez poszczególnych autorów. Ukazane zostało także, jak jej funkcjonowanie odbywa się w poszczególnych rejonach Świata obwarowanych różnymi tradycjami i kulturami związanymi z tą dziedziną ludzkiego życia. W rozdziale tym poruszona została również tematyka mitów rodzinnych, które dzięki swojej funkcji dążą do utrzymania równowagi i stabilizacji w życiu rodzinnym. Opisanym elementem w tymże rozdziale jest także współczesne oblicze polskiej rodziny, co wpływa na jej przeobrażenia, oraz jakie są prognozy jej przyszłego funkcjonowania.Rozdział drugi niniejszej pracy zawiera elementy metodologicznych aspektów badań. Wyszczególnione w nim zostały metody, techniki i narzędzia badawcze jakich użyto w celach naukowych, a których wybór został dokonany z punktu widzenia określonego przedmiotu. Zawarty w nim został główny problem badawczy pracy oraz problemy szczegółowe, które wyraźnie ukierunkowywały obszar zainteresowań. W niniejszym rozdziale wyszczególniono także zmienne i odpowiadające im wskaźniki ułatwiające dokonanie zestawień statystycznych oraz ustalenie relacji zachodzących między zjawiskami, bądź procesami społecznymi. Kluczowa jest również charakterystyka badanej populacji oraz miejsca badań, które po części wpływają na udzielane odpowiedzi przez respondentów. Na końcu niniejszego rozdziało znajduje się charakterystyka zebranych materiałów badawczych, które posłużyły do rozwiązania problemów. W trzecim rozdziale pracy przedstawione zostały wyniki badań własnych. Poddane one zostały analizie i interpretacji, na podstawie której dokonano rozwiązania wyszczególnionych wcześniej problemów badawczych.Na czwarty i ostatni rozdział pracy składają się uogólnienia oraz wnioski wypływające z przeprowadzonych badań.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.contributor.advisorpl
Sigva, Renata - 128072
dc.contributor.authorpl
Pietrzak, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Piotrowski, Przemysław - 131414
dc.contributor.reviewerpl
Sigva, Renata - 128072
dc.date.accessioned
2020-07-24T16:19:27Z
dc.date.available
2020-07-24T16:19:27Z
dc.date.submittedpl
2013-06-28
dc.fieldofstudypl
pedagogika społeczno-opiekuńcza
dc.identifier.apdpl
diploma-74956-150626
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/187776
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Family, child, attitude
dc.subject.plpl
Rodzina, dziecko, postawy
dc.titlepl
Uwarunkowania postaw młodzieży wobec funkcjonowania rodziny
dc.title.alternativepl
Attitudes of young people towards the family
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Krakow
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available