„Budowanie wizerunku na przykładzie organizacji sportowych Premier League"

master
dc.abstract.enPremier League sports organizations are among the world's leading sports organizations. As clubs with numerous resources, they are significant players in the sports market. The main purpose of this master's thesis is to assess the quality of building the image of Premier League sports organizations. The conducted study enabled a detailed analysis of the quality of image building by Premier League sports organizations. The study concerned the assessment of the quality of image building by fans of the organization and was conducted using a questionnaire. The first chapter concerned issues in the field of image theory. The second chapter is devoted to the role of public relations in branding. The third chapter concerned the characteristics of Premier League sports organizations. The study showed that Premier League sports organizations build their image correctly. The majority of fan ratings for the image-building segments of the organization were positive.pl
dc.abstract.plOrganizacje sportowe Premier League są jednymi z czołowych organizacji sportowych na świecie. Jako kluby z licznymi zasobami są znaczącymi podmiotami na rynku sportu. Głównym celem niniejszej pracy magisterskiej jest ocena jakości budowania wizerunku organizacji sportowych Premier League. Przeprowadzone badanie umożliwiło dokonanie szczegółowej analizy jakości budowania wizerunku przez organizacje sportowe Premier League. Badanie dotyczyło oceny jakości budowania wizerunku przez kibiców organizacji i zostało przeprowadzone przy użyciu kwestionariusza ankiety. Pierwszy rozdział dotyczył zagadnień z zakresu teorii wizerunku. Drugi rozdział poświęcony został roli public relations w korowaniu marki. Trzeci rozdział dotyczył charakterystyki organizacji sportowych Premier League. Przeprowadzone badanie wykazało, iż organizacje sportowe Premier League budują wizerunek prawidłowo. Większość ocen kibiców w zakresie segmentów budowania wizerunku organizacji była pozytywna.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKlima, Janina - 128843 pl
dc.contributor.authorGimiński, Mateuszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerKlima, Janina - 128843 pl
dc.contributor.reviewerStańczyk, Izabela - 186012 pl
dc.date.accessioned2023-07-05T21:38:17Z
dc.date.available2023-07-05T21:38:17Z
dc.date.submitted2023-07-04pl
dc.fieldofstudymarketing i logistykapl
dc.identifier.apddiploma-165117-278487pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/314256
dc.languagepolpl
dc.subject.enIMAGE – PREMIER LEAGUE – SPORTS MARKET – SPORTS ORGANIZATIONpl
dc.subject.plORGANIZACJA SPORTOWA – PREMIER LEAGUE – RYNEK SPORTU – WIZERUNEKpl
dc.title„Budowanie wizerunku na przykładzie organizacji sportowych Premier League"pl
dc.title.alternativeBuilding the image on the example of Premier League sports organizationspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Premier League sports organizations are among the world's leading sports organizations. As clubs with numerous resources, they are significant players in the sports market. The main purpose of this master's thesis is to assess the quality of building the image of Premier League sports organizations. The conducted study enabled a detailed analysis of the quality of image building by Premier League sports organizations. The study concerned the assessment of the quality of image building by fans of the organization and was conducted using a questionnaire. The first chapter concerned issues in the field of image theory. The second chapter is devoted to the role of public relations in branding. The third chapter concerned the characteristics of Premier League sports organizations. The study showed that Premier League sports organizations build their image correctly. The majority of fan ratings for the image-building segments of the organization were positive.
dc.abstract.plpl
Organizacje sportowe Premier League są jednymi z czołowych organizacji sportowych na świecie. Jako kluby z licznymi zasobami są znaczącymi podmiotami na rynku sportu. Głównym celem niniejszej pracy magisterskiej jest ocena jakości budowania wizerunku organizacji sportowych Premier League. Przeprowadzone badanie umożliwiło dokonanie szczegółowej analizy jakości budowania wizerunku przez organizacje sportowe Premier League. Badanie dotyczyło oceny jakości budowania wizerunku przez kibiców organizacji i zostało przeprowadzone przy użyciu kwestionariusza ankiety. Pierwszy rozdział dotyczył zagadnień z zakresu teorii wizerunku. Drugi rozdział poświęcony został roli public relations w korowaniu marki. Trzeci rozdział dotyczył charakterystyki organizacji sportowych Premier League. Przeprowadzone badanie wykazało, iż organizacje sportowe Premier League budują wizerunek prawidłowo. Większość ocen kibiców w zakresie segmentów budowania wizerunku organizacji była pozytywna.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Klima, Janina - 128843
dc.contributor.authorpl
Gimiński, Mateusz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Klima, Janina - 128843
dc.contributor.reviewerpl
Stańczyk, Izabela - 186012
dc.date.accessioned
2023-07-05T21:38:17Z
dc.date.available
2023-07-05T21:38:17Z
dc.date.submittedpl
2023-07-04
dc.fieldofstudypl
marketing i logistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-165117-278487
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/314256
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
IMAGE – PREMIER LEAGUE – SPORTS MARKET – SPORTS ORGANIZATION
dc.subject.plpl
ORGANIZACJA SPORTOWA – PREMIER LEAGUE – RYNEK SPORTU – WIZERUNEK
dc.titlepl
„Budowanie wizerunku na przykładzie organizacji sportowych Premier League"
dc.title.alternativepl
Building the image on the example of Premier League sports organizations
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
Wroclaw
3
Krakow
1
Olsztyn
1

No access

No Thumbnail Available
Collections