Procesy suburbanizacji w gminie Dębica

master
dc.abstract.enThe processes of suburbanisation are an inseparable part of cities and are one of the stages of their development. Poland is an example of a state in which these processes began to take place on a larger scale in the 1990s and were related with the systemic transformation taking place at that time. Due to specific political conditions, the suburbia of Central and Eastern Europe are different than the suburban areas of Western Europe. However, differences in the characteristics of this process can be found not only on an international scale, but also within the state. The previous research related to suburbanization concerns mainly large cities, not including small and medium-sized towns.The aim of the thesis was to identify suburbanisation processes of an external character within the commune of Dębica adjacent to Dębica, which is a medium-sized city. The thesis presents the connections between rural residents and the city related to the use of services and commuting to work and land cover changes related to housing development in 2002-2017 also. Research work was based on the interpretation of aerial photographs and surveys.The research revealed the occurrence of suburbanization processes mainly in villages immediately adjacent to the city of Dębica. In addition, phenomena similar to suburbanisation are located in the vicinity of one of the localities of a rural character. Residents of the analyzed villages use services located in the city mainly because their lack or unsatisfactory quality in their place of residence and show high awareness of the realities of rural life.pl
dc.abstract.plProcesy suburbanizacji są nieodłączną częścią miast i stanowią jedną z faz ich rozwoju. Polska jest przykładem państwa, w którym procesy te zaczęły zachodzić na większą skalę w latach 90. i niejako wiązały się z transformacją systemową mającą miejsce w tamtym czasie. Ze względu na specyficzne uwarunkowania polityczne, suburbia Europy Środkowej i Wschodniej różnią się od obszarów suburbialnych miast Europy Zachodniej. Zróżnicowania w zakresie charakterystyki tego procesu można jednak doszukiwać się nie tylko w skali międzynarodowej, ale również wewnątrz państwa. Dotychczasowe badania związane z suburbanizacją dotyczą głównie miast dużych nieuwzględniając miast małych i średnich.Celem pracy była identyfikacja procesów suburbanizacji o charakterze zewnętrznym w obrębie gminy Dębica sąsiadującej bezpośrednio z Dębicą będącą miastem średniej wielkości. W pracy przedstawiono powiązania mieszkańców wsi z miastem związane w zakresie korzystania z usług i dojazdów do pracy oraz zmiany pokrycia terenu odnoszące się do zabudowy mieszkaniowej w latach 2002–2017. Prace badawcze oparto na interpretacji zdjęć lotniczych i badaniach ankietowych.Badania ujawniły zachodzenie procesów suburbanizacji głównie w miejscowościach bezpośrednio sąsiadujących z miastem Dębica. Dodatkowo, zjawiska o charakterze zbliżonym do suburbanizacji zaznaczają się w sąsiedztwie jednej z miejscowości o charakterze wiejskim. Mieszkańcy analizowanych miejscowości korzystają z usług zlokalizowanych w mieście głównie ze względu na ich brak lub niezadowalającą jakość w miejscu zamieszkania i wykazują się wysoką świadomością realiów życia na wsi.pl
dc.affiliationWydział Geografii i Geologiipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.areaobszar nauk technicznychpl
dc.contributor.advisorZborowski, Andrzej - 132882 pl
dc.contributor.authorZiętek, Monikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WGGpl
dc.contributor.reviewerKołoś, Arkadiusz - 129038 pl
dc.contributor.reviewerZborowski, Andrzej - 132882 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T13:43:25Z
dc.date.available2020-07-27T13:43:25Z
dc.date.submitted2019-07-11pl
dc.fieldofstudye-gospodarka przestrzennapl
dc.identifier.apddiploma-121035-197555pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/225667
dc.languagepolpl
dc.subject.ensuburbanisation, medium cities, rural commune, Dębica, Polandpl
dc.subject.plsuburbanizacja, średnie miasta, gmina wiejska, Dębica, Polskapl
dc.titleProcesy suburbanizacji w gminie Dębicapl
dc.title.alternativeThe suburbanisation process in Dębica communepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The processes of suburbanisation are an inseparable part of cities and are one of the stages of their development. Poland is an example of a state in which these processes began to take place on a larger scale in the 1990s and were related with the systemic transformation taking place at that time. Due to specific political conditions, the suburbia of Central and Eastern Europe are different than the suburban areas of Western Europe. However, differences in the characteristics of this process can be found not only on an international scale, but also within the state. The previous research related to suburbanization concerns mainly large cities, not including small and medium-sized towns.The aim of the thesis was to identify suburbanisation processes of an external character within the commune of Dębica adjacent to Dębica, which is a medium-sized city. The thesis presents the connections between rural residents and the city related to the use of services and commuting to work and land cover changes related to housing development in 2002-2017 also. Research work was based on the interpretation of aerial photographs and surveys.The research revealed the occurrence of suburbanization processes mainly in villages immediately adjacent to the city of Dębica. In addition, phenomena similar to suburbanisation are located in the vicinity of one of the localities of a rural character. Residents of the analyzed villages use services located in the city mainly because their lack or unsatisfactory quality in their place of residence and show high awareness of the realities of rural life.
dc.abstract.plpl
Procesy suburbanizacji są nieodłączną częścią miast i stanowią jedną z faz ich rozwoju. Polska jest przykładem państwa, w którym procesy te zaczęły zachodzić na większą skalę w latach 90. i niejako wiązały się z transformacją systemową mającą miejsce w tamtym czasie. Ze względu na specyficzne uwarunkowania polityczne, suburbia Europy Środkowej i Wschodniej różnią się od obszarów suburbialnych miast Europy Zachodniej. Zróżnicowania w zakresie charakterystyki tego procesu można jednak doszukiwać się nie tylko w skali międzynarodowej, ale również wewnątrz państwa. Dotychczasowe badania związane z suburbanizacją dotyczą głównie miast dużych nieuwzględniając miast małych i średnich.Celem pracy była identyfikacja procesów suburbanizacji o charakterze zewnętrznym w obrębie gminy Dębica sąsiadującej bezpośrednio z Dębicą będącą miastem średniej wielkości. W pracy przedstawiono powiązania mieszkańców wsi z miastem związane w zakresie korzystania z usług i dojazdów do pracy oraz zmiany pokrycia terenu odnoszące się do zabudowy mieszkaniowej w latach 2002–2017. Prace badawcze oparto na interpretacji zdjęć lotniczych i badaniach ankietowych.Badania ujawniły zachodzenie procesów suburbanizacji głównie w miejscowościach bezpośrednio sąsiadujących z miastem Dębica. Dodatkowo, zjawiska o charakterze zbliżonym do suburbanizacji zaznaczają się w sąsiedztwie jednej z miejscowości o charakterze wiejskim. Mieszkańcy analizowanych miejscowości korzystają z usług zlokalizowanych w mieście głównie ze względu na ich brak lub niezadowalającą jakość w miejscu zamieszkania i wykazują się wysoką świadomością realiów życia na wsi.
dc.affiliationpl
Wydział Geografii i Geologii
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.areapl
obszar nauk technicznych
dc.contributor.advisorpl
Zborowski, Andrzej - 132882
dc.contributor.authorpl
Ziętek, Monika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WGG
dc.contributor.reviewerpl
Kołoś, Arkadiusz - 129038
dc.contributor.reviewerpl
Zborowski, Andrzej - 132882
dc.date.accessioned
2020-07-27T13:43:25Z
dc.date.available
2020-07-27T13:43:25Z
dc.date.submittedpl
2019-07-11
dc.fieldofstudypl
e-gospodarka przestrzenna
dc.identifier.apdpl
diploma-121035-197555
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/225667
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
suburbanisation, medium cities, rural commune, Dębica, Poland
dc.subject.plpl
suburbanizacja, średnie miasta, gmina wiejska, Dębica, Polska
dc.titlepl
Procesy suburbanizacji w gminie Dębica
dc.title.alternativepl
The suburbanisation process in Dębica commune
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
21
Views per month
Views per city
Krakow
5
Wroclaw
3
Poznan
2
Warsaw
2
Debica
1
Dublin
1
Dębica
1
Lublin
1
Ryki
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available