Funkcjonowanie Działu Ochrony na przykładzie Aresztu Śledczego w Krakowie przy ulicy Montelupich

master
dc.abstract.enThis thesis concerns the functioning of the Security Department of the Detention Centre in Cracow, located at Montelupich Street. The Detention Centre is a special kind of a penitentiary unit where detainees are kept in custody before conviction; there are also placed sentenced people who are waiting for their transfer to another places. The Security Department is a crucial part of the detention centre which is regulated by the legal acts.The thesis consists of three chapters. The first chapter includes the legal framework of the prison service as well as detention officers' duties and responsibilities. The characteristic of the prison service is made on the basis of available literature and legal acts. What is more, rules of the pre-trial detention are also stated in this chapter. Additionally, differences between penalty of deprivation of liberty and provisional detention are described.The second chapter is devoted to the history of the Detention Centre in Cracow. What is more, it presents the organizational structure and the aim of the arrest.The last chapter, presents the Detention Centre's documentation and the characteristic of the detention officers who are working in the Security Department. Furthermore, the chapter contains information about security measures and interviews with former detention officers.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca dotyczy funkcjonowania Działu Ochrony Aresztu Śledczego w Krakowie przy ulicy Montelupich. Areszt śledczy jest szczególnym rodzajem jednostki penitencjarnej. Przebywają w nim osadzeni tymczasowo aresztowani lub oczekujący na inne miejsce odbywania kary. Dział ochrony jest kluczowym elementem aresztu śledczego. Jego funkcjonowanie regulują akty prawne. Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy z nich zawiera m.in. prawne podstawy działania Służby Więziennej, zadania i obowiązki funkcjonariuszy. W rozdziale tym na podstawie dostępnej literatury oraz aktów prawnych dokonałam charakterystyki Służby Więziennej. Przedstawiłam zasady wykonywania tymczasowego aresztowania. Dokonałam także porównania pomiędzy karą pozbawienia wolności a tymczasowym aresztowaniem. Rozdział drugi został poświęcony historii Aresztu Śledczego w Krakowie, a także przedstawia strukturę organizacyjną i przeznaczenie omawianego aresztu. W ostatnim, trzecim rozdziale opracowano dokumenty własne aresztu śledczego. Rozdział ten obejmuje charakterystykę funkcjonariuszy pracujących w dziale ochrony. Ponadto zamieszczone są informacje o zabezpieczeniach aresztu oraz rozmowy z byłymi funkcjonariuszami Służby Więziennej.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKastory, Agnieszka - 128701 pl
dc.contributor.authorJaworska, Agnieszkapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerKastory, Agnieszka - 128701 pl
dc.contributor.reviewerKorzeniewska-Wiszniewska, Mirella - 130701 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T07:10:53Z
dc.date.available2020-07-27T07:10:53Z
dc.date.submitted2017-07-07pl
dc.fieldofstudybezpieczeństwo narodowepl
dc.identifier.apddiploma-114726-219419pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/220113
dc.languagepolpl
dc.subject.enDetention Centre on Montelupich, Security Department, prison service, arrest, security measurespl
dc.subject.plAreszt Śledczy na Montelupich, Dział Ochrony, Służba Więzienna, tymczasowe aresztowanie, zabezpieczenia aresztupl
dc.titleFunkcjonowanie Działu Ochrony na przykładzie Aresztu Śledczego w Krakowie przy ulicy Montelupichpl
dc.title.alternativeFunctioning of the Security Department of the Detention Centre in Cracow, located at Montelupich Streetpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis concerns the functioning of the Security Department of the Detention Centre in Cracow, located at Montelupich Street. The Detention Centre is a special kind of a penitentiary unit where detainees are kept in custody before conviction; there are also placed sentenced people who are waiting for their transfer to another places. The Security Department is a crucial part of the detention centre which is regulated by the legal acts.The thesis consists of three chapters. The first chapter includes the legal framework of the prison service as well as detention officers' duties and responsibilities. The characteristic of the prison service is made on the basis of available literature and legal acts. What is more, rules of the pre-trial detention are also stated in this chapter. Additionally, differences between penalty of deprivation of liberty and provisional detention are described.The second chapter is devoted to the history of the Detention Centre in Cracow. What is more, it presents the organizational structure and the aim of the arrest.The last chapter, presents the Detention Centre's documentation and the characteristic of the detention officers who are working in the Security Department. Furthermore, the chapter contains information about security measures and interviews with former detention officers.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca dotyczy funkcjonowania Działu Ochrony Aresztu Śledczego w Krakowie przy ulicy Montelupich. Areszt śledczy jest szczególnym rodzajem jednostki penitencjarnej. Przebywają w nim osadzeni tymczasowo aresztowani lub oczekujący na inne miejsce odbywania kary. Dział ochrony jest kluczowym elementem aresztu śledczego. Jego funkcjonowanie regulują akty prawne. Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy z nich zawiera m.in. prawne podstawy działania Służby Więziennej, zadania i obowiązki funkcjonariuszy. W rozdziale tym na podstawie dostępnej literatury oraz aktów prawnych dokonałam charakterystyki Służby Więziennej. Przedstawiłam zasady wykonywania tymczasowego aresztowania. Dokonałam także porównania pomiędzy karą pozbawienia wolności a tymczasowym aresztowaniem. Rozdział drugi został poświęcony historii Aresztu Śledczego w Krakowie, a także przedstawia strukturę organizacyjną i przeznaczenie omawianego aresztu. W ostatnim, trzecim rozdziale opracowano dokumenty własne aresztu śledczego. Rozdział ten obejmuje charakterystykę funkcjonariuszy pracujących w dziale ochrony. Ponadto zamieszczone są informacje o zabezpieczeniach aresztu oraz rozmowy z byłymi funkcjonariuszami Służby Więziennej.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kastory, Agnieszka - 128701
dc.contributor.authorpl
Jaworska, Agnieszka
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Kastory, Agnieszka - 128701
dc.contributor.reviewerpl
Korzeniewska-Wiszniewska, Mirella - 130701
dc.date.accessioned
2020-07-27T07:10:53Z
dc.date.available
2020-07-27T07:10:53Z
dc.date.submittedpl
2017-07-07
dc.fieldofstudypl
bezpieczeństwo narodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-114726-219419
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/220113
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Detention Centre on Montelupich, Security Department, prison service, arrest, security measures
dc.subject.plpl
Areszt Śledczy na Montelupich, Dział Ochrony, Służba Więzienna, tymczasowe aresztowanie, zabezpieczenia aresztu
dc.titlepl
Funkcjonowanie Działu Ochrony na przykładzie Aresztu Śledczego w Krakowie przy ulicy Montelupich
dc.title.alternativepl
Functioning of the Security Department of the Detention Centre in Cracow, located at Montelupich Street
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
37
Views per month
Views per city
Warsaw
7
Krakow
4
Grudziądz
3
Wroclaw
3
Dublin
2
Olsztyn
2
Włocławek
2
Bobrowniki
1
Domaszczyn
1
Gdynia
1

No access

No Thumbnail Available