" Status prawny organu Policji a status prawny funkcjonariusza Policji".

master
dc.abstract.enThe work, entitled 'The legal status of the Police versus the legal status of a police officer', presents the notion of the Police as an institution and its officers in the light of The Police Act of 6 April 1990.Firstly, the notions of public administrative body and institution are explained, which are serving an important role in the field of administrative law.Then, these notions are related to the concepts present in the Police Act. This analysis is followed by the explanation of principles of centralisation and integration. These two principles are essential in hierarchical structure of the authorities of the Police, and their mutual subordination.At the top of the hierarchy stands The Police Commander in Chief. Voivodships Police Commanders operate at the level of voivodships and Poviat (Municipal) Police Commanders in poviats. Each of these functions exercise the tasks and powers accordingly to their territorial competence.The next important issue is the notion of a police officer. The legal status and the career path of a police officer is discussed, starting from qualifications procedurs, commencing the service, disciplinary responsibility and finishing with dismissal from service. Extremely important are police officers' tasks and powers which shall be carried out strictly according to the regulations of law. Everyday duties include requesting identity cards in order to ascertain peoples' identity, detaining and controlling. Often, those proceedings are carried out on instruction of the court or prosecutors.Applying the means of direct coercion by police officers is sometimes considered controversial. Undoubtedely, in the course of performing those duties police officers may seem to be abusing human rights and freedom which, on the other hand, are proteced by the Constitution of the Republic of Poland.As the result of joining the European Union the Police is entitled to perform tasks in cooperation with Europol. This facilitates international cooperation as far as tracking down wanted persons is concerned.The profession of a police officer is connected with following the requirements of professional ethics. These ethical rules should be applied not only during performing official duties but also in other professional and personal relations. At the end of the work, after explaining the notions of admonistration authority and a police officer, the superordination of the authorities over the officers is presented. At every level the dependancy is slightly different, according to the area of competence, though the common feature are the managing powers.Summing up, the Police consisting of authorities and officers aims at the maintenance of public safety and order. It works according to the rule of centralisation, which is essential in almost every country. Although it is not an ideal institution, the maintenance of order in any country without the Police would be extremely difficult.pl
dc.abstract.plPraca „ status prawny organu Policji a status prawny funkcjonariusza Policji” ma na celu przedstawienie pojęcia organu Policji i jej funkcjonariuszy na gruncie ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. W nawiązaniu do tematu na samym początku należy wyjaśnić pojęcie organu administracyjnego, urzędu, które zajmują ważne miejsce w nauce prawa administracyjnego a następnie powyższe cechy definicji zostają odzwierciedlone do pojęć zawartych w ustawie o Policji. Po danej analizie konieczne jest przedstawienie samych zasad ustroju Policji. Są to centralizacja oraz zespolenie. Zasady te są szczególnie widoczne przy hierarchicznym usytuowaniu organów Policji oraz wzajemnej ich podległości. Na najwyższym szczeblu hierarchii znajduje się Komendant Główny Policji, na szczeblu wojewódzkim komendant wojewódzki Policji a w powiecie komendant powiatowy Policji. Każdy z wymienionych organów posiada własne kompetencje, które są proporcjonalne do zakresu terytorium, na którym mogą je realizować. Kolejnym ważnym zagadnieniem jest pojęcie funkcjonariusza Policji. Rozpoczyna się ono od jego statusu prawnego. Następnie ukazana jest droga kariery, która swój początek znajduje już w samym postępowaniu kwalifikacyjnym, przyjęcia do służby, odpowiedzialności dyscyplinarnej i zakończenia stosunku pracy. Niezmiernie dużym aspektem są uprawnienia a jednocześnie obowiązki policjanta. W czasie ich wykonywania funkcjonariusz zobowiązany jest działać w sposób staranny zgodnie z literą prawa. Codzienne czynności wiążą się z legitymowaniem osób, zatrzymywaniem, przeprowadzaniem kontroli. Często są wykonywane także na polecenie sądu lub prokuratora. Budzącym kontrowersję uprawnieniem są środki przymusu bezpośredniego. Nie ma wątpliwości, iż przy ich realizacji następuje wkraczanie w prawa i wolności człowieka, które Konstytucja RP nakazuje przestrzegać. Działania nie obejmują tylko terytorium państwa Polskiego. W wyniku wstąpienia Polski do Unii Europejskiej Policja posiada uprawnienia działania w Europolu. Umożliwia to współpracę międzynarodową w poszukiwaniu osób. Zawód policjanta wiąże się z przestrzeganiem etyki zawodowej. Sama etyka nie dotyczy wyłącznie zachowania podczas wykonywania przyznanych uprawnień, ale także relacji osobistych i zawodowych. Na końcu pracy kiedy już znane jest pojęcie organu i pojęcie funkcjonariusza ukazana zostaje nadrzędność organów względem funkcjonariuszy. Na każdym szczeblu wygląda nieco inaczej, gdyż jest zależne od przyznanych kompetencji, aczkolwiek wspólną cechą są uprawnienia kierownicze. Podsumowując, należy stwierdzić, że Policja stworzona z organów i funkcjonariuszy ma na celu zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego. Działa na zasadzie centralizacji, której wymiar jest niezbędny niemal w każdym państwie. Nie jest instytucją idealną. Jednak utrzymanie porządku w państwie bez takiej służby i właściwej jej organizacji byłoby niezmiernie trudne.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorNiżnik-Dobosz, Iwona - 131915 pl
dc.contributor.authorZielińska, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerKotulski, Mariusz - 129244 pl
dc.contributor.reviewerNiżnik-Dobosz, Iwona - 131915 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T23:56:32Z
dc.date.available2020-07-24T23:56:32Z
dc.date.submitted2014-07-04pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-86227-101044pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/194895
dc.languagepolpl
dc.subject.enadministrative law, police officer, Police.pl
dc.subject.plOrgan administracyjny, organ Policji, funkcjonariusz.pl
dc.title" Status prawny organu Policji a status prawny funkcjonariusza Policji".pl
dc.title.alternative'The legal status of the Police versus the legal status of a police officer'pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The work, entitled 'The legal status of the Police versus the legal status of a police officer', presents the notion of the Police as an institution and its officers in the light of The Police Act of 6 April 1990.Firstly, the notions of public administrative body and institution are explained, which are serving an important role in the field of administrative law.Then, these notions are related to the concepts present in the Police Act. This analysis is followed by the explanation of principles of centralisation and integration. These two principles are essential in hierarchical structure of the authorities of the Police, and their mutual subordination.At the top of the hierarchy stands The Police Commander in Chief. Voivodships Police Commanders operate at the level of voivodships and Poviat (Municipal) Police Commanders in poviats. Each of these functions exercise the tasks and powers accordingly to their territorial competence.The next important issue is the notion of a police officer. The legal status and the career path of a police officer is discussed, starting from qualifications procedurs, commencing the service, disciplinary responsibility and finishing with dismissal from service. Extremely important are police officers' tasks and powers which shall be carried out strictly according to the regulations of law. Everyday duties include requesting identity cards in order to ascertain peoples' identity, detaining and controlling. Often, those proceedings are carried out on instruction of the court or prosecutors.Applying the means of direct coercion by police officers is sometimes considered controversial. Undoubtedely, in the course of performing those duties police officers may seem to be abusing human rights and freedom which, on the other hand, are proteced by the Constitution of the Republic of Poland.As the result of joining the European Union the Police is entitled to perform tasks in cooperation with Europol. This facilitates international cooperation as far as tracking down wanted persons is concerned.The profession of a police officer is connected with following the requirements of professional ethics. These ethical rules should be applied not only during performing official duties but also in other professional and personal relations. At the end of the work, after explaining the notions of admonistration authority and a police officer, the superordination of the authorities over the officers is presented. At every level the dependancy is slightly different, according to the area of competence, though the common feature are the managing powers.Summing up, the Police consisting of authorities and officers aims at the maintenance of public safety and order. It works according to the rule of centralisation, which is essential in almost every country. Although it is not an ideal institution, the maintenance of order in any country without the Police would be extremely difficult.
dc.abstract.plpl
Praca „ status prawny organu Policji a status prawny funkcjonariusza Policji” ma na celu przedstawienie pojęcia organu Policji i jej funkcjonariuszy na gruncie ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. W nawiązaniu do tematu na samym początku należy wyjaśnić pojęcie organu administracyjnego, urzędu, które zajmują ważne miejsce w nauce prawa administracyjnego a następnie powyższe cechy definicji zostają odzwierciedlone do pojęć zawartych w ustawie o Policji. Po danej analizie konieczne jest przedstawienie samych zasad ustroju Policji. Są to centralizacja oraz zespolenie. Zasady te są szczególnie widoczne przy hierarchicznym usytuowaniu organów Policji oraz wzajemnej ich podległości. Na najwyższym szczeblu hierarchii znajduje się Komendant Główny Policji, na szczeblu wojewódzkim komendant wojewódzki Policji a w powiecie komendant powiatowy Policji. Każdy z wymienionych organów posiada własne kompetencje, które są proporcjonalne do zakresu terytorium, na którym mogą je realizować. Kolejnym ważnym zagadnieniem jest pojęcie funkcjonariusza Policji. Rozpoczyna się ono od jego statusu prawnego. Następnie ukazana jest droga kariery, która swój początek znajduje już w samym postępowaniu kwalifikacyjnym, przyjęcia do służby, odpowiedzialności dyscyplinarnej i zakończenia stosunku pracy. Niezmiernie dużym aspektem są uprawnienia a jednocześnie obowiązki policjanta. W czasie ich wykonywania funkcjonariusz zobowiązany jest działać w sposób staranny zgodnie z literą prawa. Codzienne czynności wiążą się z legitymowaniem osób, zatrzymywaniem, przeprowadzaniem kontroli. Często są wykonywane także na polecenie sądu lub prokuratora. Budzącym kontrowersję uprawnieniem są środki przymusu bezpośredniego. Nie ma wątpliwości, iż przy ich realizacji następuje wkraczanie w prawa i wolności człowieka, które Konstytucja RP nakazuje przestrzegać. Działania nie obejmują tylko terytorium państwa Polskiego. W wyniku wstąpienia Polski do Unii Europejskiej Policja posiada uprawnienia działania w Europolu. Umożliwia to współpracę międzynarodową w poszukiwaniu osób. Zawód policjanta wiąże się z przestrzeganiem etyki zawodowej. Sama etyka nie dotyczy wyłącznie zachowania podczas wykonywania przyznanych uprawnień, ale także relacji osobistych i zawodowych. Na końcu pracy kiedy już znane jest pojęcie organu i pojęcie funkcjonariusza ukazana zostaje nadrzędność organów względem funkcjonariuszy. Na każdym szczeblu wygląda nieco inaczej, gdyż jest zależne od przyznanych kompetencji, aczkolwiek wspólną cechą są uprawnienia kierownicze. Podsumowując, należy stwierdzić, że Policja stworzona z organów i funkcjonariuszy ma na celu zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego. Działa na zasadzie centralizacji, której wymiar jest niezbędny niemal w każdym państwie. Nie jest instytucją idealną. Jednak utrzymanie porządku w państwie bez takiej służby i właściwej jej organizacji byłoby niezmiernie trudne.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Niżnik-Dobosz, Iwona - 131915
dc.contributor.authorpl
Zielińska, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Kotulski, Mariusz - 129244
dc.contributor.reviewerpl
Niżnik-Dobosz, Iwona - 131915
dc.date.accessioned
2020-07-24T23:56:32Z
dc.date.available
2020-07-24T23:56:32Z
dc.date.submittedpl
2014-07-04
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-86227-101044
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/194895
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
administrative law, police officer, Police.
dc.subject.plpl
Organ administracyjny, organ Policji, funkcjonariusz.
dc.titlepl
" Status prawny organu Policji a status prawny funkcjonariusza Policji".
dc.title.alternativepl
'The legal status of the Police versus the legal status of a police officer'
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
131
Views per month
Views per city
Warsaw
22
Krakow
8
Skierniewice
8
Poznan
6
Wroclaw
6
Cheboksary
4
Żywiec
4
Katowice
3
Lublin
3
Olsztyn
3

No access

No Thumbnail Available