Wpływ temperatury i antybiotyków na parametry mikrobiologiczne gleb ornych

master
dc.abstract.enOxytetracycline is a broad spectrum antibiotic for both gram-positive and gram-negative bacteria. It is the most commonly used veterinary medicine in Poland. OTC can greatly influence the activity on the microbial structure of the soil, and its activity can be greatly dependent on temperature. Temperature is an important physical parameter that governs microbial activity and the formation of a soil microbial community. By influencing the speed of physiological response of organism cells. The temperature may therefore be a factor intensifying the effect of various types of substances entering the soil environment. The influence of oxytetracycline and temperature on the microbial parameters of the arable soil, in particular on the microbial activity of the soil (measured as the rate of respiration) and changes in the structure of soil microbial communities (measured by changes in the amount of fatty acids characteristic of the most important groups of soil microorganisms) were investigated. Studies have shown that OTC only temporarily affects the structure and function of soil microorganisms and its effects are time-dependent. OTC effect is visible in a short time, and then gradually disappears. Microbial activity is also influenced by temperature. The soil incubated at higher temperatures exhibits greater biomass and microbial activity and the effect of tetracycline is stronger.pl
dc.abstract.plOksytetracyklina jest antybiotykiem wykazującym szerokie spektrum działania, zarówno wobec bakterii Gram- jak i Gram+. Jest ona najczęściej stosowanym lekiem weterynaryjnym w Polsce. OTC może w znacznym stopniu wpływać na aktywność i strukturę mikrobiologiczną gleby, a jej działanie może być w dużym stopniu uzależnione od temperatury. Temperatura jest istotnym parametrem fizycznym regulującym aktywność mikrobiologiczną i kształtowanie społeczności drobnoustrojów glebowych poprzez wpływ na szybkość reakcji fizjologicznych komórek organizmów. Temperatura więc może być czynnikiem nasilającym działanie różnego rodzaju substancji przedostających się do środowiska glebowego. W powyższej pracy badano wpływ oksytetracykliny i temperatury na parametry mikrobiologiczne gleby ornej w szczególności na aktywność mikrobiologiczną gleby (mierzoną jako tempo respiracji) oraz zmiany w strukturze zespołów mikroorganizmów glebowych (mierzone za pomocą zmian w ilości kwasów tłuszczowych, charakterystycznych dla najważniejszych grup mikroorganizmów glebowych). Badania wykazały, że OTC tylko przejściowo wpływa na strukturę i funkcje mikroorganizmów glebowych, a jej działanie zależne jest od czasu. Efekt OTC widoczny jest w krótkim czasie, a potem stopniowo zanika. Na aktywność mikroorganizmów ma wpływ również temperatura. Gleba inkubowana w wyższej temperaturze wykazuje większą biomasę oraz aktywność mikrobiologiczną oraz efekt działania tetracykliny jest silniejszy.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorNiklińska, Maria - 130966 pl
dc.contributor.authorWąż, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerNiklińska, Maria - 130966 pl
dc.contributor.reviewerRyszka, Przemysław - 100978 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T04:56:16Z
dc.date.available2020-07-27T04:56:16Z
dc.date.submitted2017-09-04pl
dc.fieldofstudybiologia środowiskapl
dc.identifier.apddiploma-112434-168370pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/218030
dc.languagepolpl
dc.subject.enoxytetracycline, OTC, soil microorganisms, basal respiration rate, phospholipid fatty acid analysispl
dc.subject.ploksytetracyklina, OTC, mikroorganizmy glebowe, tempo respiracji bazowej, fosfolipidowa analiza kwasów tłuszczowychpl
dc.titleWpływ temperatury i antybiotyków na parametry mikrobiologiczne gleb ornychpl
dc.title.alternativeInfluence of temperature and antibiotics on microbiological parameters of arable soilspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Oxytetracycline is a broad spectrum antibiotic for both gram-positive and gram-negative bacteria. It is the most commonly used veterinary medicine in Poland. OTC can greatly influence the activity on the microbial structure of the soil, and its activity can be greatly dependent on temperature. Temperature is an important physical parameter that governs microbial activity and the formation of a soil microbial community. By influencing the speed of physiological response of organism cells. The temperature may therefore be a factor intensifying the effect of various types of substances entering the soil environment. The influence of oxytetracycline and temperature on the microbial parameters of the arable soil, in particular on the microbial activity of the soil (measured as the rate of respiration) and changes in the structure of soil microbial communities (measured by changes in the amount of fatty acids characteristic of the most important groups of soil microorganisms) were investigated. Studies have shown that OTC only temporarily affects the structure and function of soil microorganisms and its effects are time-dependent. OTC effect is visible in a short time, and then gradually disappears. Microbial activity is also influenced by temperature. The soil incubated at higher temperatures exhibits greater biomass and microbial activity and the effect of tetracycline is stronger.
dc.abstract.plpl
Oksytetracyklina jest antybiotykiem wykazującym szerokie spektrum działania, zarówno wobec bakterii Gram- jak i Gram+. Jest ona najczęściej stosowanym lekiem weterynaryjnym w Polsce. OTC może w znacznym stopniu wpływać na aktywność i strukturę mikrobiologiczną gleby, a jej działanie może być w dużym stopniu uzależnione od temperatury. Temperatura jest istotnym parametrem fizycznym regulującym aktywność mikrobiologiczną i kształtowanie społeczności drobnoustrojów glebowych poprzez wpływ na szybkość reakcji fizjologicznych komórek organizmów. Temperatura więc może być czynnikiem nasilającym działanie różnego rodzaju substancji przedostających się do środowiska glebowego. W powyższej pracy badano wpływ oksytetracykliny i temperatury na parametry mikrobiologiczne gleby ornej w szczególności na aktywność mikrobiologiczną gleby (mierzoną jako tempo respiracji) oraz zmiany w strukturze zespołów mikroorganizmów glebowych (mierzone za pomocą zmian w ilości kwasów tłuszczowych, charakterystycznych dla najważniejszych grup mikroorganizmów glebowych). Badania wykazały, że OTC tylko przejściowo wpływa na strukturę i funkcje mikroorganizmów glebowych, a jej działanie zależne jest od czasu. Efekt OTC widoczny jest w krótkim czasie, a potem stopniowo zanika. Na aktywność mikroorganizmów ma wpływ również temperatura. Gleba inkubowana w wyższej temperaturze wykazuje większą biomasę oraz aktywność mikrobiologiczną oraz efekt działania tetracykliny jest silniejszy.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Niklińska, Maria - 130966
dc.contributor.authorpl
Wąż, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Niklińska, Maria - 130966
dc.contributor.reviewerpl
Ryszka, Przemysław - 100978
dc.date.accessioned
2020-07-27T04:56:16Z
dc.date.available
2020-07-27T04:56:16Z
dc.date.submittedpl
2017-09-04
dc.fieldofstudypl
biologia środowiska
dc.identifier.apdpl
diploma-112434-168370
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/218030
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
oxytetracycline, OTC, soil microorganisms, basal respiration rate, phospholipid fatty acid analysis
dc.subject.plpl
oksytetracyklina, OTC, mikroorganizmy glebowe, tempo respiracji bazowej, fosfolipidowa analiza kwasów tłuszczowych
dc.titlepl
Wpływ temperatury i antybiotyków na parametry mikrobiologiczne gleb ornych
dc.title.alternativepl
Influence of temperature and antibiotics on microbiological parameters of arable soils
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
26
Views per month
Views per city
Warsaw
6
Krakow
3
Wroclaw
3
Bialystok
2
Bydgoszcz
1
Dublin
1
Gdansk
1
Knurow
1
Leżajsk
1
Piaseczno
1

No access

No Thumbnail Available