Nowy układ przepływowy do realizacji uogólninej strategii kalibracyjnej i jej zastosowanie w badaniach efektów interferencyjnych

master
dc.abstract.enThe proposed generalized calibration strategy enables to obtain as many as six estimations of an analytical result in a single calibration procedure and to verify analytical results in terms of systematic errors. This novel calibration strategy is based on several elements: instrumental – development of a manifold based on flow technique; methodological - integration of different calibration methods; laboratory - addition of a standard to a sample and gradual dilution of sample and standard solutions. Projects of six novel, multicommuted flow manifolds for realization of the generalized calibration strategy have been presented. The first five of them is based of application of electromagnetic valves in flow-injection mode. In the sixth one, a system of micropumps dosing solutions to a special mixing chamber was exploited. A selected manifold was constructed and its accuracy, repeatability and reproducibility were examined with the use of UV/VIS spectrophotometry. Moreover, the generalized calibration strategy was tested in terms of verification and elimination of systematic errors in case of selenium determination with the use of HG-AFS technique in the presence of interferents.pl
dc.abstract.plZaproponowana w pracy uogólniona strategia kalibracyjna charakteryzuje się możliwością uzyskania w pojedynczej procedurze kalibracyjnej aż sześciu oszacowań wyniku analitycznego oraz zdolnością diagnozy wyniku pod względem występowania błędów systematycznych. Ta nowa strategia kalibracji analitycznej bazuje na kilku elementach: instrumentalnym, polegającym na opracowaniu przyrządu działającego na zasadzie techniki przepływowej; metodologicznym, integrującym rożne metody kalibracyjne oraz laboratoryjnym, w którym odbywa się dodawanie wzorca do próbki i stopniowe rozcieńczanie roztworów próbki i wzorca. W pracy przedstawiono projekty i zasady działania sześciu nowych, multikomutacyjnych układów przepływowych do realizacji uogólnionej strategii kalibracyjnej. Pierwsze pięć opiera się na zastosowaniu zaworów elektromagnetycznych w technice wstrzykowo-przepływowej. W układzie szóstym wykorzystano mikropompy pulsacyjne dozujące roztwory kalibracyjne do specjalnie zaprojektowanego naczynka. W toku badań doświadczalnych skonstruowano oraz zweryfikowano dokładność, powtarzalność i odtwarzalność pracy wybranego układu multikomutacyjnego z zastosowaniem spektrofotometrii UV/VIS. Ponadto sprawdzono uogólnioną strategię kalibracyjną pod kątem możliwości wykrywania i eliminacji błędów systematycznych na przykładzie oznaczania selenu w obecności interferentów techniką HG-AFS.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorWieczorek, Marcin - 160176 pl
dc.contributor.authorŚwit, Pawełpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerKościelniak, Paweł - 129217 pl
dc.contributor.reviewerWieczorek, Marcin - 160176 pl
dc.date.accessioned2020-07-23T23:34:24Z
dc.date.available2020-07-23T23:34:24Z
dc.date.submitted2012-06-20pl
dc.fieldofstudychemiapl
dc.identifier.apddiploma-65293-78569pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/178811
dc.languagepolpl
dc.subject.enanalytical calibration, accuracy, flow analysispl
dc.subject.plkalibracja analityczna, dokładność, analiza przepływowa,pl
dc.titleNowy układ przepływowy do realizacji uogólninej strategii kalibracyjnej i jej zastosowanie w badaniach efektów interferencyjnychpl
dc.title.alternativeNovel flow manifold for realization of generalized calibration strategy and its application to examination of interference effectpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The proposed generalized calibration strategy enables to obtain as many as six estimations of an analytical result in a single calibration procedure and to verify analytical results in terms of systematic errors. This novel calibration strategy is based on several elements: instrumental – development of a manifold based on flow technique; methodological - integration of different calibration methods; laboratory - addition of a standard to a sample and gradual dilution of sample and standard solutions. Projects of six novel, multicommuted flow manifolds for realization of the generalized calibration strategy have been presented. The first five of them is based of application of electromagnetic valves in flow-injection mode. In the sixth one, a system of micropumps dosing solutions to a special mixing chamber was exploited. A selected manifold was constructed and its accuracy, repeatability and reproducibility were examined with the use of UV/VIS spectrophotometry. Moreover, the generalized calibration strategy was tested in terms of verification and elimination of systematic errors in case of selenium determination with the use of HG-AFS technique in the presence of interferents.
dc.abstract.plpl
Zaproponowana w pracy uogólniona strategia kalibracyjna charakteryzuje się możliwością uzyskania w pojedynczej procedurze kalibracyjnej aż sześciu oszacowań wyniku analitycznego oraz zdolnością diagnozy wyniku pod względem występowania błędów systematycznych. Ta nowa strategia kalibracji analitycznej bazuje na kilku elementach: instrumentalnym, polegającym na opracowaniu przyrządu działającego na zasadzie techniki przepływowej; metodologicznym, integrującym rożne metody kalibracyjne oraz laboratoryjnym, w którym odbywa się dodawanie wzorca do próbki i stopniowe rozcieńczanie roztworów próbki i wzorca. W pracy przedstawiono projekty i zasady działania sześciu nowych, multikomutacyjnych układów przepływowych do realizacji uogólnionej strategii kalibracyjnej. Pierwsze pięć opiera się na zastosowaniu zaworów elektromagnetycznych w technice wstrzykowo-przepływowej. W układzie szóstym wykorzystano mikropompy pulsacyjne dozujące roztwory kalibracyjne do specjalnie zaprojektowanego naczynka. W toku badań doświadczalnych skonstruowano oraz zweryfikowano dokładność, powtarzalność i odtwarzalność pracy wybranego układu multikomutacyjnego z zastosowaniem spektrofotometrii UV/VIS. Ponadto sprawdzono uogólnioną strategię kalibracyjną pod kątem możliwości wykrywania i eliminacji błędów systematycznych na przykładzie oznaczania selenu w obecności interferentów techniką HG-AFS.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Wieczorek, Marcin - 160176
dc.contributor.authorpl
Świt, Paweł
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Kościelniak, Paweł - 129217
dc.contributor.reviewerpl
Wieczorek, Marcin - 160176
dc.date.accessioned
2020-07-23T23:34:24Z
dc.date.available
2020-07-23T23:34:24Z
dc.date.submittedpl
2012-06-20
dc.fieldofstudypl
chemia
dc.identifier.apdpl
diploma-65293-78569
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/178811
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
analytical calibration, accuracy, flow analysis
dc.subject.plpl
kalibracja analityczna, dokładność, analiza przepływowa,
dc.titlepl
Nowy układ przepływowy do realizacji uogólninej strategii kalibracyjnej i jej zastosowanie w badaniach efektów interferencyjnych
dc.title.alternativepl
Novel flow manifold for realization of generalized calibration strategy and its application to examination of interference effect
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available