Zarządzanie konfliktem na przykładzie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego w Tarnowie

master
dc.abstract.enThe following thesis describes conflict management on the example of a chosen company. It includes key information concerning conflict management. The conflict has been described as one of the most important aspects of modern process of management and its influence on a company. The research has been conducted on a group of 50 company employees. They were divided into white and blue collar workers. The analysis of the research made it possible to find out an effective way of conflict management, which will not only provide efficient solutions to current disagreements but also prevent future conflicts.pl
dc.abstract.otherPoniższa praca opisuje zarządzanie konfliktem na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa. Zawarte są w niej kluczowe informacje dotyczące zagadnień związanych z zarządzaniem konfliktu. W pracy konflikt został opisany jako jeden z ważniejszych aspektów dzisiejszego procesu zarządzania i jego wpływu na przedsiębiorstwo. Badania zostały przeprowadzone na grupie 50 pracowników przedsiębiorstwa z podziałem na pracowników umysłowych i wykonawczych. Analiza przeprowadzonych badań dała możliwość odpowiedzi, jak zarządzać konfliktem, aby móc skutecznie i efektywnie rozwiązywać spory bieżące oraz zapobiegać konfliktom w przyszłości.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorAdamus, Wiktor - 102333 pl
dc.contributor.authorGłowacz, Małgorzatapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerBugdol, Marek - 127470 pl
dc.contributor.reviewerAdamus, Wiktor - 102333 pl
dc.date.accessioned2020-07-20T17:26:36Z
dc.date.available2020-07-20T17:26:36Z
dc.date.submitted2011-10-25pl
dc.fieldofstudyhandel i marketingpl
dc.identifier.apddiploma-60381-116427pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/173999
dc.subject.enconflict – manager – organization – managementpl
dc.subject.otherkonflikt – menedżer – organizacja – zarządzaniepl
dc.titleZarządzanie konfliktem na przykładzie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego w Tarnowiepl
dc.title.alternativeConflict management on the example the center of research and development in Tarnow.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The following thesis describes conflict management on the example of a chosen company. It includes key information concerning conflict management. The conflict has been described as one of the most important aspects of modern process of management and its influence on a company. The research has been conducted on a group of 50 company employees. They were divided into white and blue collar workers. The analysis of the research made it possible to find out an effective way of conflict management, which will not only provide efficient solutions to current disagreements but also prevent future conflicts.
dc.abstract.otherpl
Poniższa praca opisuje zarządzanie konfliktem na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa. Zawarte są w niej kluczowe informacje dotyczące zagadnień związanych z zarządzaniem konfliktu. W pracy konflikt został opisany jako jeden z ważniejszych aspektów dzisiejszego procesu zarządzania i jego wpływu na przedsiębiorstwo. Badania zostały przeprowadzone na grupie 50 pracowników przedsiębiorstwa z podziałem na pracowników umysłowych i wykonawczych. Analiza przeprowadzonych badań dała możliwość odpowiedzi, jak zarządzać konfliktem, aby móc skutecznie i efektywnie rozwiązywać spory bieżące oraz zapobiegać konfliktom w przyszłości.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Adamus, Wiktor - 102333
dc.contributor.authorpl
Głowacz, Małgorzata
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Bugdol, Marek - 127470
dc.contributor.reviewerpl
Adamus, Wiktor - 102333
dc.date.accessioned
2020-07-20T17:26:36Z
dc.date.available
2020-07-20T17:26:36Z
dc.date.submittedpl
2011-10-25
dc.fieldofstudypl
handel i marketing
dc.identifier.apdpl
diploma-60381-116427
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/173999
dc.subject.enpl
conflict – manager – organization – management
dc.subject.otherpl
konflikt – menedżer – organizacja – zarządzanie
dc.titlepl
Zarządzanie konfliktem na przykładzie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego w Tarnowie
dc.title.alternativepl
Conflict management on the example the center of research and development in Tarnow.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
12
Views per month
Views per city
Wroclaw
4
Warsaw
2
Bielsko-Biala
1
Dublin
1
Gdansk
1
Lodz
1
Nowe Racibory
1

No access

No Thumbnail Available