Widz teatru jako konsument oferty kulturalnej w Krakowie - zarządzanie publicznością (audience development)

master
dc.abstract.enThis master's thesis focuses on the topic of audience development, which is a strategic approach to building lasting relationships with audiences in cultural institutions. The theoretical part of the thesis includes an extensive literature analysis and a study of existing research on audiences and their segmentation. The purpose of the study is to learn about the methods of audience management in three Krakow theaters: the Łaźnia Nowa Theater, the Variete Theater and the Juliusz Słowacki Theater, as well as to learn about the preferences of Krakow audiences of cultural offerings. Analysis of the results of empirical research, including interviews and questionnaires, provided valuable information on the motivations and needs of the audience. As a result, three types of audiences were identified and their individual characteristics were characterized. The findings of the study have important implications for cultural organizations that wish to effectively manage their audiences. Audience development is a strategic approach that enables cultural organizations to both attract and retain loyal audiences, thereby creating lasting ties with the community.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca magisterska skupia się na temacie audience development, który stanowi strategiczne podejście do budowania trwałych relacji z widzami w instytucjach kultury. W części teoretycznej pracy dokonano obszernej analizy literatury oraz przestudiowano istniejące badania dotyczące publiczności i jej segmentacji. Celem pracy jest poznanie metod zarządzania publicznością w trzech krakowskich teatrach: Teatrze Łaźnia Nowa, Teatrze Variete oraz Teatrze im. Juliusza Słowackiego, a także poznanie preferencji krakowskich odbiorców oferty kulturalnej. Analiza wyników badań empirycznych, w tym wywiadów i ankiet, dostarczyła cennych informacji na temat motywacji oraz potrzeb publiczności. W rezultacie wyodrębniono trzy typy widzów oraz scharakteryzowano ich cechy indywidualne. Wnioski z pracy mają istotne znaczenie dla organizacji kulturalnych, które pragną skutecznie zarządzać swoją publicznością. Audience development stanowi strategiczne podejście, które umożliwia organizacjom kulturalnym zarówno pozyskanie, jak i utrzymanie lojalnej publiczności, tworząc tym samym trwałe więzi ze społecznością.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.contributor.advisorGaweł, Łukasz - 128023 pl
dc.contributor.authorSuwała, Ewelinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerGaweł, Łukasz - 128023 pl
dc.contributor.reviewerLaberschek, Marcinpl
dc.date.accessioned2023-07-17T21:47:41Z
dc.date.available2023-07-17T21:47:41Z
dc.date.submitted2023-07-14pl
dc.fieldofstudyzarządzanie kulturą współczesnąpl
dc.identifier.apddiploma-164155-295396pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/316686
dc.languagepolpl
dc.subject.enAUDIENCE – AUDIENCE DEVELOPMENT – CONSUMER –MARKETING – SEGMENTATIONpl
dc.subject.plAUDIENCE DEVELOPMENT – KONSUMENT – ODBIORCA – MARKETING - SEGMENTACJApl
dc.titleWidz teatru jako konsument oferty kulturalnej w Krakowie - zarządzanie publicznością (audience development)pl
dc.title.alternativeTheater spectator as a consumer of cultural offer in Cracow – audience development (audience management)pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This master's thesis focuses on the topic of audience development, which is a strategic approach to building lasting relationships with audiences in cultural institutions. The theoretical part of the thesis includes an extensive literature analysis and a study of existing research on audiences and their segmentation. The purpose of the study is to learn about the methods of audience management in three Krakow theaters: the Łaźnia Nowa Theater, the Variete Theater and the Juliusz Słowacki Theater, as well as to learn about the preferences of Krakow audiences of cultural offerings. Analysis of the results of empirical research, including interviews and questionnaires, provided valuable information on the motivations and needs of the audience. As a result, three types of audiences were identified and their individual characteristics were characterized. The findings of the study have important implications for cultural organizations that wish to effectively manage their audiences. Audience development is a strategic approach that enables cultural organizations to both attract and retain loyal audiences, thereby creating lasting ties with the community.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca magisterska skupia się na temacie audience development, który stanowi strategiczne podejście do budowania trwałych relacji z widzami w instytucjach kultury. W części teoretycznej pracy dokonano obszernej analizy literatury oraz przestudiowano istniejące badania dotyczące publiczności i jej segmentacji. Celem pracy jest poznanie metod zarządzania publicznością w trzech krakowskich teatrach: Teatrze Łaźnia Nowa, Teatrze Variete oraz Teatrze im. Juliusza Słowackiego, a także poznanie preferencji krakowskich odbiorców oferty kulturalnej. Analiza wyników badań empirycznych, w tym wywiadów i ankiet, dostarczyła cennych informacji na temat motywacji oraz potrzeb publiczności. W rezultacie wyodrębniono trzy typy widzów oraz scharakteryzowano ich cechy indywidualne. Wnioski z pracy mają istotne znaczenie dla organizacji kulturalnych, które pragną skutecznie zarządzać swoją publicznością. Audience development stanowi strategiczne podejście, które umożliwia organizacjom kulturalnym zarówno pozyskanie, jak i utrzymanie lojalnej publiczności, tworząc tym samym trwałe więzi ze społecznością.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.contributor.advisorpl
Gaweł, Łukasz - 128023
dc.contributor.authorpl
Suwała, Ewelina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Gaweł, Łukasz - 128023
dc.contributor.reviewerpl
Laberschek, Marcin
dc.date.accessioned
2023-07-17T21:47:41Z
dc.date.available
2023-07-17T21:47:41Z
dc.date.submittedpl
2023-07-14
dc.fieldofstudypl
zarządzanie kulturą współczesną
dc.identifier.apdpl
diploma-164155-295396
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/316686
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
AUDIENCE – AUDIENCE DEVELOPMENT – CONSUMER –MARKETING – SEGMENTATION
dc.subject.plpl
AUDIENCE DEVELOPMENT – KONSUMENT – ODBIORCA – MARKETING - SEGMENTACJA
dc.titlepl
Widz teatru jako konsument oferty kulturalnej w Krakowie - zarządzanie publicznością (audience development)
dc.title.alternativepl
Theater spectator as a consumer of cultural offer in Cracow – audience development (audience management)
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Dublin
1
Gdynia
1
Katowice
1
Krakow
1
Warsaw
1
Zabrze
1

No access

No Thumbnail Available
Collections