Zmęczeni troską – wypalenie zawodowe, zmęczenie współczuciem, a odporność psychiczna. Porównanie nauczycieli i pedagogów specjalnych.

master
dc.abstract.enThis research concernes the differences between teachers and special education teachers. The aim of this article was to examine the relationship between the variables: professional burnout, compassion fatigue and resilience. Professional burnout is a set of negative symptoms experienced by people working in help professions. Many articles can be found on this phenomenon, but relatively few of them concern teachers and special education teachers. The literature indicates the need to expand knowledge on compassion fatigue and resilience (Ogińska-Bulik, 2019).This study was conducted using a questionnaire containing the following psychological tests: Polish Adaptation of Maslach Burnout Inventory (MBI), Professional Quality of Life (ProQOL), Polish Adaptation of Teachers Resilience Scale (TRS). The study involved 90 respondents – 45 primary school teachers and 45 special education teachers working in Śląsk and in Małopolska.The results of the conducted research indicate a similar level of professional burnout and resilience in both groups. In the area of compassion fatigue, teachers differ from special education teachers in higher levels of secondary traumatic stress. It turned out that with the increase in the level of resilience, the level of risk of professional burnout and burnout as a component of compassion fatigue decreases. The study also found an association between the size of town teachers live in and compassion fatigue. Based on the results of the research, conclusions were drawn regarding mainly preventive actions in the field of protecting education workers from experiencing professional burnout and compassion fatigue.pl
dc.abstract.plPraca poświęcona jest badaniu różnic między nauczycielami oraz pedagogami specjalnymi. Skupiono się na badaniu zależności między zmiennymi: wypalenie zawodowe, zmęczenie współczuciem i odporność psychiczna. Wypalenie zawodowe jest zespołem negatywnych objawów, pojawiających się u osób pracujących w zawodach pomocowych. Można odnaleźć wiele artykułów na temat tego zjawiska, jednak stosukowo mało z nich dotyczy nauczycieli oraz pedagogów specjalnych. Literatura wskazuje na konieczność poszerzania wiedzy w temacie zmęczenia współczuciem i odporności psychicznej (Ogińska-Bulik, 2019). Badanie zostało przeprowadzone za pomocą kwestionariusza zawierającego następujące narzędzia: Polska Adaptacja Kwestionariusza Wypalenia Zawodowego Maslach (MBI), Kwestionariusz jakości życia zawodowego (Professional Quality of Life – ProQOL), Skala Resilience Nauczycieli (SRN). W badaniu wzięło udział 90 osób badanych – 45 nauczycieli szkół podstawowych oraz 45 pedagogów specjalnych, pracujących na terenie województwa śląskiego oraz z Małopolski. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na podobny poziom wypalenia zawodowego oraz odporności psychicznej w obu grupach. W obszarze zmęczenia współczuciem nauczyciele różnią się od pedagogów specjalnych wyższym poziomem wtórnego stresu traumatycznego. Okazało się, że wraz ze wzrostem poziomu odporności psychicznej, maleje poziom zagrożenia wypaleniem zawodowym oraz wypaleniem, jako składnikiem zmęczenia współczuciem. Badanie wykazało również związek wielkości miejsca zamieszkania ze zmienną zmęczenie współczuciem.Na podstawie wyników badań powstały wnioski dotyczące głównie działań profilaktycznych oraz prewencyjnych w zakresie ochrony pracowników edukacji przed doświadczaniem wypalenia zawodowego i zmęczenia współczuciem.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSikorska, Iwona - 131868 pl
dc.contributor.authorLipiec, Oliviapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerSikorska, Iwona - 131868 pl
dc.contributor.reviewerGolonka, Krystyna - 128099 pl
dc.date.accessioned2023-07-04T21:37:06Z
dc.date.available2023-07-04T21:37:06Z
dc.date.submitted2023-07-04pl
dc.fieldofstudypsychologia stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-166187-259943pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/313923
dc.languagepolpl
dc.subject.enproffesional burnout, compassion fatigue, resilience, teachers, special education teacherspl
dc.subject.plwypalenie zawodowe, zmęczenie współczuciem, odporność psychiczna, nauczyciele, pedagodzy specjalnipl
dc.titleZmęczeni troską – wypalenie zawodowe, zmęczenie współczuciem, a odporność psychiczna. Porównanie nauczycieli i pedagogów specjalnych.pl
dc.title.alternativeTired of caring - burnout, compassion fatigue, and resilience. Comparison of teachers and special educators.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This research concernes the differences between teachers and special education teachers. The aim of this article was to examine the relationship between the variables: professional burnout, compassion fatigue and resilience. Professional burnout is a set of negative symptoms experienced by people working in help professions. Many articles can be found on this phenomenon, but relatively few of them concern teachers and special education teachers. The literature indicates the need to expand knowledge on compassion fatigue and resilience (Ogińska-Bulik, 2019).This study was conducted using a questionnaire containing the following psychological tests: Polish Adaptation of Maslach Burnout Inventory (MBI), Professional Quality of Life (ProQOL), Polish Adaptation of Teachers Resilience Scale (TRS). The study involved 90 respondents – 45 primary school teachers and 45 special education teachers working in Śląsk and in Małopolska.The results of the conducted research indicate a similar level of professional burnout and resilience in both groups. In the area of compassion fatigue, teachers differ from special education teachers in higher levels of secondary traumatic stress. It turned out that with the increase in the level of resilience, the level of risk of professional burnout and burnout as a component of compassion fatigue decreases. The study also found an association between the size of town teachers live in and compassion fatigue. Based on the results of the research, conclusions were drawn regarding mainly preventive actions in the field of protecting education workers from experiencing professional burnout and compassion fatigue.
dc.abstract.plpl
Praca poświęcona jest badaniu różnic między nauczycielami oraz pedagogami specjalnymi. Skupiono się na badaniu zależności między zmiennymi: wypalenie zawodowe, zmęczenie współczuciem i odporność psychiczna. Wypalenie zawodowe jest zespołem negatywnych objawów, pojawiających się u osób pracujących w zawodach pomocowych. Można odnaleźć wiele artykułów na temat tego zjawiska, jednak stosukowo mało z nich dotyczy nauczycieli oraz pedagogów specjalnych. Literatura wskazuje na konieczność poszerzania wiedzy w temacie zmęczenia współczuciem i odporności psychicznej (Ogińska-Bulik, 2019). Badanie zostało przeprowadzone za pomocą kwestionariusza zawierającego następujące narzędzia: Polska Adaptacja Kwestionariusza Wypalenia Zawodowego Maslach (MBI), Kwestionariusz jakości życia zawodowego (Professional Quality of Life – ProQOL), Skala Resilience Nauczycieli (SRN). W badaniu wzięło udział 90 osób badanych – 45 nauczycieli szkół podstawowych oraz 45 pedagogów specjalnych, pracujących na terenie województwa śląskiego oraz z Małopolski. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na podobny poziom wypalenia zawodowego oraz odporności psychicznej w obu grupach. W obszarze zmęczenia współczuciem nauczyciele różnią się od pedagogów specjalnych wyższym poziomem wtórnego stresu traumatycznego. Okazało się, że wraz ze wzrostem poziomu odporności psychicznej, maleje poziom zagrożenia wypaleniem zawodowym oraz wypaleniem, jako składnikiem zmęczenia współczuciem. Badanie wykazało również związek wielkości miejsca zamieszkania ze zmienną zmęczenie współczuciem.Na podstawie wyników badań powstały wnioski dotyczące głównie działań profilaktycznych oraz prewencyjnych w zakresie ochrony pracowników edukacji przed doświadczaniem wypalenia zawodowego i zmęczenia współczuciem.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Sikorska, Iwona - 131868
dc.contributor.authorpl
Lipiec, Olivia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Sikorska, Iwona - 131868
dc.contributor.reviewerpl
Golonka, Krystyna - 128099
dc.date.accessioned
2023-07-04T21:37:06Z
dc.date.available
2023-07-04T21:37:06Z
dc.date.submittedpl
2023-07-04
dc.fieldofstudypl
psychologia stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-166187-259943
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/313923
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
proffesional burnout, compassion fatigue, resilience, teachers, special education teachers
dc.subject.plpl
wypalenie zawodowe, zmęczenie współczuciem, odporność psychiczna, nauczyciele, pedagodzy specjalni
dc.titlepl
Zmęczeni troską – wypalenie zawodowe, zmęczenie współczuciem, a odporność psychiczna. Porównanie nauczycieli i pedagogów specjalnych.
dc.title.alternativepl
Tired of caring - burnout, compassion fatigue, and resilience. Comparison of teachers and special educators.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
31
Views per month
Views per city
Krakow
7
Warsaw
7
Lodz
3
Gdansk
2
Wroclaw
2
Cieszyn
1
Mącze
1
Niepołomice
1
Nowy Dwor Mazowiecki
1
Olsztyn
1

No access

No Thumbnail Available
Collections