Postępowanie usprawniające i rehabilitacja pacjenta po złamaniu trzonów kości podudzia- studium przypadku

licenciate
dc.abstract.enThis paper describes proceeding after tibial shaft fractures. The preface includes basic information about various kinds of fractures, treatment and complications. In next paragraphs you can find description of patient, who broke her leg during an accident. After coming to hospital she was treated with intramedullary nailing. That kind of solution made her possible to start rehabilitation almost immediately after surgery. Thanks to early started exercising, complication connected with respiratory, motor and circulatory system were avoided. After leaving a hospital, the patient continued rehabilitation and took part in kinesiotherapy and physical therapy. This paper presents model of treatment after surgery and describes exercises, which contributed to maintenance good range of motion (ROM), strength of muscles and also helped to improved them. ROM and muscular mass were measured several times during whole process of rehabilitation so it was possible to adjust medical actions to the patient’s capabilities. Moment of weight bearing of lower extremities is very significant issue. Decision about limited and total weight bearing were made after analysis of x-ray, presence of pain and observation of the patient. It shows that appropriate methods of treatment and individual program of rehabilitation enable quick recovery and give a patient possibility to be fit, at the moment of bone healing’s finishing.pl
dc.abstract.plPraca porusza tematykę usprawniania pacjenta po złamaniu trzonów kości podudzia. We wstępie zawarto podstawowe informacje dotyczące złamania, jego rodzajów, sposobów leczenia, a także możliwych powikłań. W dalszej części opisano przypadek pacjentki, która doznała urazu kończyny dolnej w wypadku komunikacyjnym. Chora została poddana zabiegowi operacyjnemu, w ramach którego wykonano osteosyntezę kości piszczelowej przy użyciu gwoździa śródszpikowego. Takie rozwiązanie umożliwiło pacjentce wczesne podjęcie rehabilitacji, która rozpoczęła się tuż po zabiegu i unormowaniu parametrów życiowych. Dzięki temu możliwe było ograniczenie powikłań ze strony aparatu ruchu jak i układu oddechowego oraz krążenia. Po opuszczeniu szpitala chora kontynuowała ćwiczenia w ramach rehabilitacji ambulatoryjnej. Korzystała z zabiegów fizykoterapeutycznych oraz uczęszczała na zajęcia z zakresu kinezyterapii. W niniejszej pracy przedstawiono sposób postępowania po zabiegu i opisano ćwiczenia, które przeciwdziałały wystąpieniu przykurczów w stawach oraz spadkowi siły mięśniowej, a także pomogły w zwalczeniu zaistniałych negatywnych zmian w obrębie układu ruchu. W czasie całego procesu rehabilitacji sprawdzano wyżej wymienione parametry i na bieżąco dostosowywano postępowanie do możliwości pacjentki. Ważnym elementem usprawniania osób po złamaniach kości kończyn dolnych jest nauka chodu o kulach, pozwalająca na odciążenie kończyny. Istotną kwestią jest również odpowiedni moment rozpoczęcia obciążania kończyny. Decyzje o zwiększaniu nacisku dokonywane były na podstawie obserwacji, tolerancji bólu oraz kontrolnych badań rentgenowskich. Praca pokazuje, że właściwy dobór metody leczenia oraz wdrożenie prawidłowego planu rehabilitacyjnego pozwala pacjentowi na szybkie uzyskanie zrostu kostnego i powrót do pełnej sprawności już w momencie jego zakończenia.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorNiedźwiedzki, Łukasz - 131133 pl
dc.contributor.authorLewicka, Lidiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerNiedźwiedzki, Łukasz - 131133 pl
dc.contributor.reviewerZyznawska, Joanna - 133942 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T11:35:21Z
dc.date.available2020-07-26T11:35:21Z
dc.date.submitted2015-07-06pl
dc.fieldofstudyfizjoterapiapl
dc.identifier.apddiploma-94594-161638pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/202173
dc.languagepolpl
dc.subject.enfracture, tibia, intramedullary nailing, rehabilitationpl
dc.subject.plzłamanie, podudzie, gwoździowanie śródszpikowe, rehabilitacjapl
dc.titlePostępowanie usprawniające i rehabilitacja pacjenta po złamaniu trzonów kości podudzia- studium przypadkupl
dc.title.alternativeTreatment and rehabilitation after tibial shaft fractures - case study.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This paper describes proceeding after tibial shaft fractures. The preface includes basic information about various kinds of fractures, treatment and complications. In next paragraphs you can find description of patient, who broke her leg during an accident. After coming to hospital she was treated with intramedullary nailing. That kind of solution made her possible to start rehabilitation almost immediately after surgery. Thanks to early started exercising, complication connected with respiratory, motor and circulatory system were avoided. After leaving a hospital, the patient continued rehabilitation and took part in kinesiotherapy and physical therapy. This paper presents model of treatment after surgery and describes exercises, which contributed to maintenance good range of motion (ROM), strength of muscles and also helped to improved them. ROM and muscular mass were measured several times during whole process of rehabilitation so it was possible to adjust medical actions to the patient’s capabilities. Moment of weight bearing of lower extremities is very significant issue. Decision about limited and total weight bearing were made after analysis of x-ray, presence of pain and observation of the patient. It shows that appropriate methods of treatment and individual program of rehabilitation enable quick recovery and give a patient possibility to be fit, at the moment of bone healing’s finishing.
dc.abstract.plpl
Praca porusza tematykę usprawniania pacjenta po złamaniu trzonów kości podudzia. We wstępie zawarto podstawowe informacje dotyczące złamania, jego rodzajów, sposobów leczenia, a także możliwych powikłań. W dalszej części opisano przypadek pacjentki, która doznała urazu kończyny dolnej w wypadku komunikacyjnym. Chora została poddana zabiegowi operacyjnemu, w ramach którego wykonano osteosyntezę kości piszczelowej przy użyciu gwoździa śródszpikowego. Takie rozwiązanie umożliwiło pacjentce wczesne podjęcie rehabilitacji, która rozpoczęła się tuż po zabiegu i unormowaniu parametrów życiowych. Dzięki temu możliwe było ograniczenie powikłań ze strony aparatu ruchu jak i układu oddechowego oraz krążenia. Po opuszczeniu szpitala chora kontynuowała ćwiczenia w ramach rehabilitacji ambulatoryjnej. Korzystała z zabiegów fizykoterapeutycznych oraz uczęszczała na zajęcia z zakresu kinezyterapii. W niniejszej pracy przedstawiono sposób postępowania po zabiegu i opisano ćwiczenia, które przeciwdziałały wystąpieniu przykurczów w stawach oraz spadkowi siły mięśniowej, a także pomogły w zwalczeniu zaistniałych negatywnych zmian w obrębie układu ruchu. W czasie całego procesu rehabilitacji sprawdzano wyżej wymienione parametry i na bieżąco dostosowywano postępowanie do możliwości pacjentki. Ważnym elementem usprawniania osób po złamaniach kości kończyn dolnych jest nauka chodu o kulach, pozwalająca na odciążenie kończyny. Istotną kwestią jest również odpowiedni moment rozpoczęcia obciążania kończyny. Decyzje o zwiększaniu nacisku dokonywane były na podstawie obserwacji, tolerancji bólu oraz kontrolnych badań rentgenowskich. Praca pokazuje, że właściwy dobór metody leczenia oraz wdrożenie prawidłowego planu rehabilitacyjnego pozwala pacjentowi na szybkie uzyskanie zrostu kostnego i powrót do pełnej sprawności już w momencie jego zakończenia.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Niedźwiedzki, Łukasz - 131133
dc.contributor.authorpl
Lewicka, Lidia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Niedźwiedzki, Łukasz - 131133
dc.contributor.reviewerpl
Zyznawska, Joanna - 133942
dc.date.accessioned
2020-07-26T11:35:21Z
dc.date.available
2020-07-26T11:35:21Z
dc.date.submittedpl
2015-07-06
dc.fieldofstudypl
fizjoterapia
dc.identifier.apdpl
diploma-94594-161638
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/202173
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
fracture, tibia, intramedullary nailing, rehabilitation
dc.subject.plpl
złamanie, podudzie, gwoździowanie śródszpikowe, rehabilitacja
dc.titlepl
Postępowanie usprawniające i rehabilitacja pacjenta po złamaniu trzonów kości podudzia- studium przypadku
dc.title.alternativepl
Treatment and rehabilitation after tibial shaft fractures - case study.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
22
Views per month
Views per city
Warsaw
6
Krakow
5
Prochowice
2
Częstochowa
1
Gdansk
1
Herford
1
Katowice
1
Mizerów
1
Poznan
1
Ruda-Huta
1

No access

No Thumbnail Available