Stworzenie interfejsu do analizy danych pomiarowych na bazie pakietów oprogramowania Qt i Python

licenciate
dc.abstract.enThis dissertation presents the process of creating a graphic application for the analysis of measurement data obtained from the "Measurement of the Permanent Electric Dipole Moment of the Neutron" experiment. The program was created using Qt and Python libraries.The theoretical part includes a description explaining the idea of object-oriented programming and the MVC design pattern. It also shows how modern graphical interfaces should be designed.The implementation part includes the stages of the program development. The source codes of the most important functions are presented here with photos from the application, which show their operationThanks to the created application, it is possible to view the test results, compare them with each other, present data as a function of time or as a function of the numbers of successive measurement cycles. All these operations are presented in the form of clear charts.pl
dc.abstract.plW niniejszej pracy przedstawiono proces powstawania aplikacji graficznej do analizy danych pomiarowych uzyskanych z eksperymentu ,,Measurement of the Permanent Electric Dipole Moment of the Neutron’’. Program powstał przy użyciu bibliotek Qt i Python. W części teoretycznej zawarto opis wyjaśniający ideę programowania obiektowego oraz wzorzec projektowy MVC. Tutaj również przedstawiono schemat, według jakiego powinno się projektować nowoczesne interfejsy graficzne.Część implementacyjna zawiera kolejne etapy powstawania programu. Znajdują się tutaj kody źródłowe najważniejszych funkcji wraz ze zdjęciami z aplikacji, na których prezentowane jest ich działanie.Dzięki stworzonej aplikacji w łatwy sposób można przeglądać wyniki badań, porównywać je ze sobą, przedstawiać dane w funkcji czasu lub w funkcji numerów kolejnych cykli pomiarowych. Całość tych operacji jest prezentowana w postaci przejrzystych wykresów.pl
dc.affiliationWydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanejpl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorZejma, Jacek - 100021 pl
dc.contributor.authorWilgucki, Mateuszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFAISpl
dc.contributor.reviewerZejma, Jacek - 100021 pl
dc.contributor.reviewerMisiaszek, Marcin - 173735 pl
dc.date.accessioned2020-10-20T18:36:12Z
dc.date.available2020-10-20T18:36:12Z
dc.date.submitted2020-09-14pl
dc.fieldofstudyinformatykapl
dc.identifier.apddiploma-133484-214500pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/248670
dc.languagepolpl
dc.subject.enpython, qt, pyqt, graphics application, qt5, object oriented programming, analysis of measurement datapl
dc.subject.plpython, qt, pyqt, aplikacja graficzna, qt5, programowanie obiektowe, analiza danych pomiarowychpl
dc.titleStworzenie interfejsu do analizy danych pomiarowych na bazie pakietów oprogramowania Qt i Pythonpl
dc.title.alternativeCreation of an interface for the analysis of measurement data based on Qt and Python software packagespl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This dissertation presents the process of creating a graphic application for the analysis of measurement data obtained from the "Measurement of the Permanent Electric Dipole Moment of the Neutron" experiment. The program was created using Qt and Python libraries.The theoretical part includes a description explaining the idea of object-oriented programming and the MVC design pattern. It also shows how modern graphical interfaces should be designed.The implementation part includes the stages of the program development. The source codes of the most important functions are presented here with photos from the application, which show their operationThanks to the created application, it is possible to view the test results, compare them with each other, present data as a function of time or as a function of the numbers of successive measurement cycles. All these operations are presented in the form of clear charts.
dc.abstract.plpl
W niniejszej pracy przedstawiono proces powstawania aplikacji graficznej do analizy danych pomiarowych uzyskanych z eksperymentu ,,Measurement of the Permanent Electric Dipole Moment of the Neutron’’. Program powstał przy użyciu bibliotek Qt i Python. W części teoretycznej zawarto opis wyjaśniający ideę programowania obiektowego oraz wzorzec projektowy MVC. Tutaj również przedstawiono schemat, według jakiego powinno się projektować nowoczesne interfejsy graficzne.Część implementacyjna zawiera kolejne etapy powstawania programu. Znajdują się tutaj kody źródłowe najważniejszych funkcji wraz ze zdjęciami z aplikacji, na których prezentowane jest ich działanie.Dzięki stworzonej aplikacji w łatwy sposób można przeglądać wyniki badań, porównywać je ze sobą, przedstawiać dane w funkcji czasu lub w funkcji numerów kolejnych cykli pomiarowych. Całość tych operacji jest prezentowana w postaci przejrzystych wykresów.
dc.affiliationpl
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Zejma, Jacek - 100021
dc.contributor.authorpl
Wilgucki, Mateusz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFAIS
dc.contributor.reviewerpl
Zejma, Jacek - 100021
dc.contributor.reviewerpl
Misiaszek, Marcin - 173735
dc.date.accessioned
2020-10-20T18:36:12Z
dc.date.available
2020-10-20T18:36:12Z
dc.date.submittedpl
2020-09-14
dc.fieldofstudypl
informatyka
dc.identifier.apdpl
diploma-133484-214500
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/248670
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
python, qt, pyqt, graphics application, qt5, object oriented programming, analysis of measurement data
dc.subject.plpl
python, qt, pyqt, aplikacja graficzna, qt5, programowanie obiektowe, analiza danych pomiarowych
dc.titlepl
Stworzenie interfejsu do analizy danych pomiarowych na bazie pakietów oprogramowania Qt i Python
dc.title.alternativepl
Creation of an interface for the analysis of measurement data based on Qt and Python software packages
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
20
Views per month
Views per city
Krakow
3
Warsaw
2
Wroclaw
2
Bojszowy
1
Dublin
1
Puebla City
1
Rzeszów
1
Sieradz
1
Suchedniow
1
Tarnowskie Gory
1

No access

No Thumbnail Available