Rola portali internetowych w rekrutacji pracowników w świetle opinii studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

master
dc.abstract.enThe purpose of this work was to analyze the role of internet portals in recruiting employees in the light of the opinions of students of the Jagiellonian University in the field of Social Media in Management II at full-time studies first and second year. This work also tried to answer the questions about which job portals and social networking sites are most often chosen during recruitment by the surveyed students.Considerations of this topic were carried out in three chapters, including two theoretical and one empirical. The first chapter presented the concept and the essence of recruitment and selection, as well as the basic recruitment process in an enterprise. The second chapter presented the concept and operation of social media and the recruitment process on the Internet. The third chapter presents the characteristics of the surveyed population, the results of the study and their detailed analysis.This work was mainly based on foreign literature and electronic publications. However, the study was based on a survey.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy była analiza roli portali internetowych w rekrutacji pracowników w świetle opinii studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego z kierunku Media Społecznościowe w Zarządzaniu II stopnia na studiach stacjonarnych I i II roku. Praca ta również starała się odpowiedzieć na pytania jakie portale pracy i portale społecznościowe są najczęściej wybierane podczas rekrutacji przez badanych studentów.Rozważania tego tematu przeprowadzono w trzech rozdziałach w tym dwóch teoretycznych i jednego empirycznego. Rozdział pierwszy prezentował pojęcie oraz istotę rekrutacji i selekcji, a także podstawowy proces rekrutacyjny w przedsiębiorstwie. Drugi rozdział przedstawiał pojęcie i działanie mediów społecznościowych oraz przebieg rekrutacji w Internecie. Trzeci rozdział opisuje charakterystykę badanej populacji, wyniki przeprowadzonego badania oraz szczegółową ich analizę. Niniejsza praca opierała się głównie na literaturze zagranicznej oraz publikacjach elektronicznych, natomiast badania oparto na przeprowadzonej ankiecie.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorJedynak, Piotr - 128512 pl
dc.contributor.authorWąsek, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerJedynak, Piotr - 128512 pl
dc.contributor.reviewerMarcinkowski, Aleksander - 130320 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T23:20:42Z
dc.date.available2020-07-27T23:20:42Z
dc.date.submitted2019-10-16pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyfinanse i controllingpl
dc.identifier.apddiploma-131941-249914pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/234516
dc.languagepolpl
dc.subject.enrecruitment, selection, social media, direct search, internet portals, job portals, social networkspl
dc.subject.plrekrutacja, selekcja, media społecznościowe, direct search, portale internetowe, portale pracy, portale społecznościowepl
dc.titleRola portali internetowych w rekrutacji pracowników w świetle opinii studentów Uniwersytetu Jagiellońskiegopl
dc.title.alternativeThe role of websites in the recruitment of employees in the light of the opinions of students of the Jagiellonian Universitypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this work was to analyze the role of internet portals in recruiting employees in the light of the opinions of students of the Jagiellonian University in the field of Social Media in Management II at full-time studies first and second year. This work also tried to answer the questions about which job portals and social networking sites are most often chosen during recruitment by the surveyed students.Considerations of this topic were carried out in three chapters, including two theoretical and one empirical. The first chapter presented the concept and the essence of recruitment and selection, as well as the basic recruitment process in an enterprise. The second chapter presented the concept and operation of social media and the recruitment process on the Internet. The third chapter presents the characteristics of the surveyed population, the results of the study and their detailed analysis.This work was mainly based on foreign literature and electronic publications. However, the study was based on a survey.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy była analiza roli portali internetowych w rekrutacji pracowników w świetle opinii studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego z kierunku Media Społecznościowe w Zarządzaniu II stopnia na studiach stacjonarnych I i II roku. Praca ta również starała się odpowiedzieć na pytania jakie portale pracy i portale społecznościowe są najczęściej wybierane podczas rekrutacji przez badanych studentów.Rozważania tego tematu przeprowadzono w trzech rozdziałach w tym dwóch teoretycznych i jednego empirycznego. Rozdział pierwszy prezentował pojęcie oraz istotę rekrutacji i selekcji, a także podstawowy proces rekrutacyjny w przedsiębiorstwie. Drugi rozdział przedstawiał pojęcie i działanie mediów społecznościowych oraz przebieg rekrutacji w Internecie. Trzeci rozdział opisuje charakterystykę badanej populacji, wyniki przeprowadzonego badania oraz szczegółową ich analizę. Niniejsza praca opierała się głównie na literaturze zagranicznej oraz publikacjach elektronicznych, natomiast badania oparto na przeprowadzonej ankiecie.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Jedynak, Piotr - 128512
dc.contributor.authorpl
Wąsek, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Jedynak, Piotr - 128512
dc.contributor.reviewerpl
Marcinkowski, Aleksander - 130320
dc.date.accessioned
2020-07-27T23:20:42Z
dc.date.available
2020-07-27T23:20:42Z
dc.date.submittedpl
2019-10-16
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
finanse i controlling
dc.identifier.apdpl
diploma-131941-249914
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/234516
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
recruitment, selection, social media, direct search, internet portals, job portals, social networks
dc.subject.plpl
rekrutacja, selekcja, media społecznościowe, direct search, portale internetowe, portale pracy, portale społecznościowe
dc.titlepl
Rola portali internetowych w rekrutacji pracowników w świetle opinii studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
dc.title.alternativepl
The role of websites in the recruitment of employees in the light of the opinions of students of the Jagiellonian University
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
87
Views per month
Views per city
Warsaw
18
Krakow
10
Wroclaw
9
Gdansk
3
Klucze
3
Siedlce
3
Bydgoszcz
2
Katowice
2
Lodz
2
Lublin
2

No access

No Thumbnail Available