Wątki filozoficzne w "Grze w klasy" Julio Cortazára

licenciate
dc.abstract.enThe aim of the paper is to discover philosophical themes in 'Hopscotch', a novel by Julio Cortázar. According to Cortázar's lectures, in 'Hopscotch', despite its disordered structure and fragmentary nature, three main levels of philosophical reflection can be distinguished. First of all, there is a level of existential dilemmas of main character – Horacio Oliveira - and this level is inspired in a way by ideas of Sartre. The second level concerns with language, the third with problem of interpretation. Apart from that, the paper deals with another important philosophical themes in 'Hopscotch', like motif of 'another reality' and motif of game/play. The paper attempt to prove that Cortázar's work does have philosophical value by comparing excerpts from the novel with ideas of such thinkers as Wittgenstein or Heidegger and showing their similaritiespl
dc.abstract.plZadaniem pracy jest wydobycie wątków filozoficznych z powieści „Gra w klasy” Julio Cortázara. W świetle wykładów Cortázara poświęconym jego własnej twórczości, w „Grze w klasy”, mimo jej nieuporządkowanej struktury i fragmentarycznej natury, da się wyróżnić trzy zasadnicze poziomy filozoficznej refleksji. Pierwszy z nich, zainspirowany w pewnej mierze ideami Sartre'a, jest poziomem dylematów egzystencjalnych głównego bohatera powieści - Horacia Oliveiry. Drugi zespół treści o charakterze filozoficznym wyznacza refleksja nad językiem, trzeci z kolei - zagadnienie interpretacji. Poza tymi problemami, w pracy zostają także opisane i przeanalizowane dwa inne wyraziste wątki „Gry w klasy”, które posiadają charakter filozoficzny – motyw „innej rzeczywistości” oraz tytułowy motyw gry. Praca stara się wykazać, iż powieść Cortázara posiada walory filozoficzne, m.in. poprzez zestawienie fragmentów utworu z ideami takich myślicieli jak Wittgenstein czy Heidegger i ukazanie ich wzajemnych podobieństw.pl
dc.affiliationOśrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorHańderek, Joanna - 128287 pl
dc.contributor.authorRosicki, Mateuszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/SDOMISHpl
dc.contributor.reviewerHańderek, Joanna - 128287 pl
dc.contributor.reviewerMróz, Piotr - 130795 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T09:59:00Z
dc.date.available2020-07-27T09:59:00Z
dc.date.submitted2017-07-31pl
dc.fieldofstudyfilozofia w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznychpl
dc.identifier.apddiploma-117426-195176pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/222629
dc.languagepolpl
dc.subject.enJulio Cortázar, 'Hopscotch', philosophy of literature, existentialism, language, interpretation, game, playpl
dc.subject.plJulio Cortázar, "Gra w klasy", filozofia literatury, egzystencjalizm, język, interpretacja, grapl
dc.titleWątki filozoficzne w "Grze w klasy" Julio Cortazárapl
dc.title.alternativePhilosophical Themes in Julio Cortázar's 'Hopscotch'pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the paper is to discover philosophical themes in 'Hopscotch', a novel by Julio Cortázar. According to Cortázar's lectures, in 'Hopscotch', despite its disordered structure and fragmentary nature, three main levels of philosophical reflection can be distinguished. First of all, there is a level of existential dilemmas of main character – Horacio Oliveira - and this level is inspired in a way by ideas of Sartre. The second level concerns with language, the third with problem of interpretation. Apart from that, the paper deals with another important philosophical themes in 'Hopscotch', like motif of 'another reality' and motif of game/play. The paper attempt to prove that Cortázar's work does have philosophical value by comparing excerpts from the novel with ideas of such thinkers as Wittgenstein or Heidegger and showing their similarities
dc.abstract.plpl
Zadaniem pracy jest wydobycie wątków filozoficznych z powieści „Gra w klasy” Julio Cortázara. W świetle wykładów Cortázara poświęconym jego własnej twórczości, w „Grze w klasy”, mimo jej nieuporządkowanej struktury i fragmentarycznej natury, da się wyróżnić trzy zasadnicze poziomy filozoficznej refleksji. Pierwszy z nich, zainspirowany w pewnej mierze ideami Sartre'a, jest poziomem dylematów egzystencjalnych głównego bohatera powieści - Horacia Oliveiry. Drugi zespół treści o charakterze filozoficznym wyznacza refleksja nad językiem, trzeci z kolei - zagadnienie interpretacji. Poza tymi problemami, w pracy zostają także opisane i przeanalizowane dwa inne wyraziste wątki „Gry w klasy”, które posiadają charakter filozoficzny – motyw „innej rzeczywistości” oraz tytułowy motyw gry. Praca stara się wykazać, iż powieść Cortázara posiada walory filozoficzne, m.in. poprzez zestawienie fragmentów utworu z ideami takich myślicieli jak Wittgenstein czy Heidegger i ukazanie ich wzajemnych podobieństw.
dc.affiliationpl
Ośrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Hańderek, Joanna - 128287
dc.contributor.authorpl
Rosicki, Mateusz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/SDOMISH
dc.contributor.reviewerpl
Hańderek, Joanna - 128287
dc.contributor.reviewerpl
Mróz, Piotr - 130795
dc.date.accessioned
2020-07-27T09:59:00Z
dc.date.available
2020-07-27T09:59:00Z
dc.date.submittedpl
2017-07-31
dc.fieldofstudypl
filozofia w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
dc.identifier.apdpl
diploma-117426-195176
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/222629
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Julio Cortázar, 'Hopscotch', philosophy of literature, existentialism, language, interpretation, game, play
dc.subject.plpl
Julio Cortázar, "Gra w klasy", filozofia literatury, egzystencjalizm, język, interpretacja, gra
dc.titlepl
Wątki filozoficzne w "Grze w klasy" Julio Cortazára
dc.title.alternativepl
Philosophical Themes in Julio Cortázar's 'Hopscotch'
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
38
Views per month
Views per city
Warsaw
11
Wroclaw
7
Jelenia Góra
3
Krakow
3
Bagienice Duze
1
Dublin
1
Gdynia
1
Legnica
1
Lodz
1
Mirsk
1

No access

No Thumbnail Available