Jerzy Giedroyć przed „Kulturą”. Różne ujęcie biograficzne (wybrane przykłady)

licenciate
dc.abstract.enThe thesis focuses on showing how the early period of Jerzy Giedroyc's life is portrayed in biography and autobiography. The author of the BA thesis wonders what general conclusions can be drawn from this analysis for the theory of personal document literature. Jerzy Giedroyc's Autobiography on Four Hands, Marek Żebrowski's biography Jerzy Giedroyc's Life Before Culture and Magdalena Grochowska's Jerzy Giedroyc to Poland from a Dream serve as the basic books presenting the life of the Editor. These texts are confronted with the biographical theories of Philippe Lejeune, Małgorzata Czermińska, Jerzy Jarniewicz and Anna Legeżyńska. Conclusions from these juxtapositions remind us that writing a biography involves creating an image of its protagonist, depending on the author's or author's intentions. Additionally, they make us aware that each biography is a proposal, a version that may be written differently by subsequent biographers.pl
dc.abstract.plPraca koncentruje się na ukazaniu, jak wczesny okres życia Jerzego Giedroycia jest ukazywany w biografii i autobiografii. Autor rozprawy licencjackiej zastanawia się, jakie ogólne wnioski z tej analizy można wyciągnąć dla teorii literatury dokumentu osobistego. Za podstawowe książki ukazujące życie Redaktora służą Autobiografia na cztery ręce Jerzego Giedroycia, biografia Jerzy Giedroyc życie przed Kulturą Marka Żebrowskiego oraz Jerzy Giedroyc do Polski ze Snu Magdaleny Grochowskiej. Teksty te, które zostają skonfrontowane z teoriami biograficznymi Philippe’a Lejeune’a, Małgorzaty Czermińskiej, Jerzego Jarniewicza i Anny Legeżyńskiej. Wnioski wypływające z tych zestawień przypominają, że pisanie biografii polega na tworzeniu obrazu jej bohatera, zależnego od zamierzeń autora lub autorki. Dodatkowo, uświadamiają, że każda z biografii jest propozycją, wersją, która może być przez następnych biografów zapisana inaczej.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorPekaniec, Annapl
dc.contributor.authorWilski, Maciejpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerPekaniec, Annapl
dc.contributor.reviewerRybicka, Elżbieta - 131741 pl
dc.date.accessioned2022-09-19T21:38:07Z
dc.date.available2022-09-19T21:38:07Z
dc.date.submitted2022-09-19pl
dc.fieldofstudypolonistyka antropologiczno-kulturowapl
dc.identifier.apddiploma-158578-274313pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/299748
dc.languagepolpl
dc.subject.enJerzy Giedroyc, „Kultura”, emigration, biography, autobiographypl
dc.subject.plJerzy Giedroyc, „Kultura”, emigracja, biografia, autobiografiapl
dc.titleJerzy Giedroyć przed „Kulturą”. Różne ujęcie biograficzne (wybrane przykłady)pl
dc.title.alternativeGiedroyc before the “Kultura”- different biographical approachespl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis focuses on showing how the early period of Jerzy Giedroyc's life is portrayed in biography and autobiography. The author of the BA thesis wonders what general conclusions can be drawn from this analysis for the theory of personal document literature. Jerzy Giedroyc's Autobiography on Four Hands, Marek Żebrowski's biography Jerzy Giedroyc's Life Before Culture and Magdalena Grochowska's Jerzy Giedroyc to Poland from a Dream serve as the basic books presenting the life of the Editor. These texts are confronted with the biographical theories of Philippe Lejeune, Małgorzata Czermińska, Jerzy Jarniewicz and Anna Legeżyńska. Conclusions from these juxtapositions remind us that writing a biography involves creating an image of its protagonist, depending on the author's or author's intentions. Additionally, they make us aware that each biography is a proposal, a version that may be written differently by subsequent biographers.
dc.abstract.plpl
Praca koncentruje się na ukazaniu, jak wczesny okres życia Jerzego Giedroycia jest ukazywany w biografii i autobiografii. Autor rozprawy licencjackiej zastanawia się, jakie ogólne wnioski z tej analizy można wyciągnąć dla teorii literatury dokumentu osobistego. Za podstawowe książki ukazujące życie Redaktora służą Autobiografia na cztery ręce Jerzego Giedroycia, biografia Jerzy Giedroyc życie przed Kulturą Marka Żebrowskiego oraz Jerzy Giedroyc do Polski ze Snu Magdaleny Grochowskiej. Teksty te, które zostają skonfrontowane z teoriami biograficznymi Philippe’a Lejeune’a, Małgorzaty Czermińskiej, Jerzego Jarniewicza i Anny Legeżyńskiej. Wnioski wypływające z tych zestawień przypominają, że pisanie biografii polega na tworzeniu obrazu jej bohatera, zależnego od zamierzeń autora lub autorki. Dodatkowo, uświadamiają, że każda z biografii jest propozycją, wersją, która może być przez następnych biografów zapisana inaczej.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Pekaniec, Anna
dc.contributor.authorpl
Wilski, Maciej
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Pekaniec, Anna
dc.contributor.reviewerpl
Rybicka, Elżbieta - 131741
dc.date.accessioned
2022-09-19T21:38:07Z
dc.date.available
2022-09-19T21:38:07Z
dc.date.submittedpl
2022-09-19
dc.fieldofstudypl
polonistyka antropologiczno-kulturowa
dc.identifier.apdpl
diploma-158578-274313
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/299748
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Jerzy Giedroyc, „Kultura”, emigration, biography, autobiography
dc.subject.plpl
Jerzy Giedroyc, „Kultura”, emigracja, biografia, autobiografia
dc.titlepl
Jerzy Giedroyć przed „Kulturą”. Różne ujęcie biograficzne (wybrane przykłady)
dc.title.alternativepl
Giedroyc before the “Kultura”- different biographical approaches
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month

No access

No Thumbnail Available