Eikozanoidy jako mediatory stanu zapalnego w modelu in vitro

master
dc.abstract.enEicosanoids are one of the most crucial inflammation mediators. Their proinflammatory properties were are well known, however, nowadays the studies about anti-inflammatory effect of fatty acids deratives are also performed. The aim of this study was to evaluate pro- or anti-inflammatory impact of polyunsaturated fatty acids n-3 and n-6 as eicosanoids precursors, on healthy cells. To evaluate the effect two different human cell lines were used - HUVEC and A549. Also a wide range of metods like gas chromatography and immunodetection were used in this study. Samples were treated with arachidonic (AA) or eicosapentaenoic acid (EPA) and then incubated for 24 hours. In the next step LPS was added to some cells in order to stimulate them. After incubation with fatty acids no evaluated levels of apoptosis or decreased levels of viability were observed. Significant differences in the amount of fatty acids between the two types of cells were observed. Different ability to synthesize isoP was observed in the experimental cells. The western blot analysis were performed on properly prepared samples in order to determinate the activity of COX-2. The elevated activity of this enzyme was observed in cells treated with AA and activated with LPS. Moreover, compared to control, cells incubated with EPA showed decreased activity of COX-2. The results of the study have revealed the pro-inflammatory properties of AA, while the EPA had the opposite, anti-inflammatory effect. This study provide information about n-3 fatty acids as anti-infammatory substances, which can be used in the process of developing new anti-inflammatory drugs.pl
dc.abstract.plEikozanoidy są jednymi z kluczowych mediatorów reakcji zapalnych. Dotychczas opisywano prozapalny charakter tych związków, jednak w świetle ostatnich badań naukowych, pojawia się coraz więcej informacji na temat przeciwzapalnego działania pochodnych kwasów tłuszczowych. Celem niniejszej pracy było określenie pro- lub przeciwzapalnego wpływu nienasyconych kwasów tłuszczowych n-3 i n-6, będących prekursorami eikozanoidów, na komórki. Doświadczenia prowadzono na ludzkich komórkach A549 oraz HUVEC z wykorzystaniem m.in. metod immunodetekcji i chromatografii gazowej. Próbki inkubowano przez 24 godziny z kwasami arachidonowym (AA) lub eikozapentaenowym (EPA), a następnie część komórek aktywowano za pomocą LPS. Nie zaobserwowano zwiększenia stopnia apoptozy lub zmniejszenia przeżywalności komórek po inkubacji z kwasami tłuszczowymi. Stwierdzono wyraźne różnice w zawartości procentowej kwasów tłuszczowych między dwoma typami komórek. Wykazano także odmienną zdolność do syntezy izoprostanów w badanych komórkach. Próbki poddano analizie western blot, po której obserwowano zwiększoną względną intensywność chemiluminescencji COX-2, co przekłada się na zwiększoną aktywność enzymu w komórkach inkubowanych z AA i aktywowanych LPS. Równocześnie komórki HUVEC inkubowane z EPA wykazywały niższą aktywność COX-2 w porównaniu do kontroli. Uzyskano wyniki świadczące o prozapalnych właściwościach AA i przeciwzapalnym charakterze EPA. Praca poszerzyła wiedzę dotyczącą kwasów tłuszczowych n-3 jako związków o działaniu przeciwzapalnym, co może być pomocne w trakcie szukania nowych strategii do walki ze stanem zapalnym.pl
dc.affiliationWydział Farmaceutycznypl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorGdula-Argasińska, Joanna - 129484 pl
dc.contributor.authorWojtoń, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFOAM2pl
dc.contributor.reviewerLibrowski, Tadeusz - 130669 pl
dc.contributor.reviewerGdula-Argasińska, Joanna - 129484 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T00:11:41Z
dc.date.available2020-07-25T00:11:41Z
dc.date.submitted2014-06-18pl
dc.fieldofstudyfarmacjapl
dc.identifier.apddiploma-86483-113931pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/195136
dc.languagepolpl
dc.subject.encell lines, inflammation, fatty acids, COX-2, isoprostanespl
dc.subject.pllinie komórkowe, zapalenie, kwasy tłuszczowe, COX-2, izoprostanypl
dc.titleEikozanoidy jako mediatory stanu zapalnego w modelu in vitropl
dc.title.alternativeEicosanoids as inflammatory mediators in the in vitro modelpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Eicosanoids are one of the most crucial inflammation mediators. Their proinflammatory properties were are well known, however, nowadays the studies about anti-inflammatory effect of fatty acids deratives are also performed. The aim of this study was to evaluate pro- or anti-inflammatory impact of polyunsaturated fatty acids n-3 and n-6 as eicosanoids precursors, on healthy cells. To evaluate the effect two different human cell lines were used - HUVEC and A549. Also a wide range of metods like gas chromatography and immunodetection were used in this study. Samples were treated with arachidonic (AA) or eicosapentaenoic acid (EPA) and then incubated for 24 hours. In the next step LPS was added to some cells in order to stimulate them. After incubation with fatty acids no evaluated levels of apoptosis or decreased levels of viability were observed. Significant differences in the amount of fatty acids between the two types of cells were observed. Different ability to synthesize isoP was observed in the experimental cells. The western blot analysis were performed on properly prepared samples in order to determinate the activity of COX-2. The elevated activity of this enzyme was observed in cells treated with AA and activated with LPS. Moreover, compared to control, cells incubated with EPA showed decreased activity of COX-2. The results of the study have revealed the pro-inflammatory properties of AA, while the EPA had the opposite, anti-inflammatory effect. This study provide information about n-3 fatty acids as anti-infammatory substances, which can be used in the process of developing new anti-inflammatory drugs.
dc.abstract.plpl
Eikozanoidy są jednymi z kluczowych mediatorów reakcji zapalnych. Dotychczas opisywano prozapalny charakter tych związków, jednak w świetle ostatnich badań naukowych, pojawia się coraz więcej informacji na temat przeciwzapalnego działania pochodnych kwasów tłuszczowych. Celem niniejszej pracy było określenie pro- lub przeciwzapalnego wpływu nienasyconych kwasów tłuszczowych n-3 i n-6, będących prekursorami eikozanoidów, na komórki. Doświadczenia prowadzono na ludzkich komórkach A549 oraz HUVEC z wykorzystaniem m.in. metod immunodetekcji i chromatografii gazowej. Próbki inkubowano przez 24 godziny z kwasami arachidonowym (AA) lub eikozapentaenowym (EPA), a następnie część komórek aktywowano za pomocą LPS. Nie zaobserwowano zwiększenia stopnia apoptozy lub zmniejszenia przeżywalności komórek po inkubacji z kwasami tłuszczowymi. Stwierdzono wyraźne różnice w zawartości procentowej kwasów tłuszczowych między dwoma typami komórek. Wykazano także odmienną zdolność do syntezy izoprostanów w badanych komórkach. Próbki poddano analizie western blot, po której obserwowano zwiększoną względną intensywność chemiluminescencji COX-2, co przekłada się na zwiększoną aktywność enzymu w komórkach inkubowanych z AA i aktywowanych LPS. Równocześnie komórki HUVEC inkubowane z EPA wykazywały niższą aktywność COX-2 w porównaniu do kontroli. Uzyskano wyniki świadczące o prozapalnych właściwościach AA i przeciwzapalnym charakterze EPA. Praca poszerzyła wiedzę dotyczącą kwasów tłuszczowych n-3 jako związków o działaniu przeciwzapalnym, co może być pomocne w trakcie szukania nowych strategii do walki ze stanem zapalnym.
dc.affiliationpl
Wydział Farmaceutyczny
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Gdula-Argasińska, Joanna - 129484
dc.contributor.authorpl
Wojtoń, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFOAM2
dc.contributor.reviewerpl
Librowski, Tadeusz - 130669
dc.contributor.reviewerpl
Gdula-Argasińska, Joanna - 129484
dc.date.accessioned
2020-07-25T00:11:41Z
dc.date.available
2020-07-25T00:11:41Z
dc.date.submittedpl
2014-06-18
dc.fieldofstudypl
farmacja
dc.identifier.apdpl
diploma-86483-113931
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/195136
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
cell lines, inflammation, fatty acids, COX-2, isoprostanes
dc.subject.plpl
linie komórkowe, zapalenie, kwasy tłuszczowe, COX-2, izoprostany
dc.titlepl
Eikozanoidy jako mediatory stanu zapalnego w modelu in vitro
dc.title.alternativepl
Eicosanoids as inflammatory mediators in the in vitro model
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
146
Views per month
Views per city
Warsaw
18
Krakow
15
Wroclaw
15
Poznan
6
Bydgoszcz
5
Szczecin
5
Wigan
5
Bialystok
3
Gdansk
3
Gdynia
3

No access

No Thumbnail Available