Wpływ podstawy zatrudnienia sportowców w klubach sportowych na uprawnienia wynikające ze zbiorowego prawa pracy

master
dc.abstract.enThe objective of this work was to prove that sportsmen, regardless their base of the employment, possess rights resulting from collective labour law. Starting point for the problem analysis was the Constitutional Court’s judgement declaring the regulation not conferring those employers performing work based on civil law agreement the freedom of association for trade unions, as unconstitutional. Subsequently, employment characteristic was scrutinized in case of both establishing employment relationship and concluding an employment contract. Thereafter it was discussed which of these employment legal frameworks, considering the specificities of this sector, remains to be the most remuneratory for a professional sportsman employed by a sport club. Then, it was examined how particular collective labour law institutions are shaped and what alterations should be made on the assumption that sportsmen show initiative to organize trade unions, which enables them to exercise further privileges. Last but not least, an analysis of the research results was conducted, investigating sportsmen representing one of the country’s major leagues – The Polska Hokey Liga, where it was examined what level of legal awareness pertaining their profession they present.pl
dc.abstract.plCelem pracy było wykazanie, iż sportowcy, bez względu na podstawę zatrudnienia, posiadają uprawnienia wynikające ze zbiorowego prawa pracy. Punktem wyjściowym do analizy zagadnienia był wyrok Trybunału Konstytucyjnego, w którym wypowiedział się on o niezgodności z Konstytucją RP uregulowania nieprzyznającego osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnym prawa zrzeszania się w związkach zawodowych. Następnie przeanalizowano cechy zatrudnienia w wypadku nawiązania stosunku pracy oraz zawarcia umowy cywilnoprawnej oraz podjęto rozważania, która z tych podstaw, biorąc pod uwagę specyfikę branży, pozostaje najbardziej korzystna w wypadku pracy zawodowego sportowca zatrudnionego w klubie sportowym,. W dalszym ciągu rozważono, jak kształtują się poszczególne instytucje zbiorowego prawa pracy oraz jakich zmian należałoby dokonać w wypadku, gdyby sportowcy podjęli inicjatywę zrzeszania się w związkach zawodowych, co umożliwiłoby im w następstwie korzystanie z reszty tych uprawnień. W ostatnim etapie dokonano analizy wyników badań sportowców, reprezentujących jeden z klubów grających w najwyższej lidzie rozgrywkowej w kraju – Polskiej Hokej Lidze, gdzie sprawdzono, jaki poziom świadomości co do prawnych aspektów swojej pracy posiadają.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSobczyk, Arkadiusz - 131963 pl
dc.contributor.authorBusse, Patrycjapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerSobczyk, Arkadiusz - 131963 pl
dc.contributor.reviewerMitrus, Leszek - 130676 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T06:21:51Z
dc.date.available2020-07-27T06:21:51Z
dc.date.submitted2017-06-12pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-113936-159095pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/219351
dc.languagepolpl
dc.subject.enlabour law, collective labour law, trade union, collective labour agreement, collective labour dispute, negotiations, mediation, arbitrage, strike, protest action, lockout, sport, contract of employment, civil law contract, employment, basis of employment, employer, employeepl
dc.subject.plprawo pracy, zbiorowe prawo pracy, związek zawodowy, układ zbiorowy pracy, spór zbiorowy, rokowania, mediacja, arbitraż, strajk, akcja protestacyjna, lokaut, sport, umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, zatrudnienie, praca, podstawa zatrudnienia, pracodawca, pracownikpl
dc.titleWpływ podstawy zatrudnienia sportowców w klubach sportowych na uprawnienia wynikające ze zbiorowego prawa pracypl
dc.title.alternativeThe impact of legal framework of employment of sportsmen in sport clubs on rights resulting from collective labour lawpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The objective of this work was to prove that sportsmen, regardless their base of the employment, possess rights resulting from collective labour law. Starting point for the problem analysis was the Constitutional Court’s judgement declaring the regulation not conferring those employers performing work based on civil law agreement the freedom of association for trade unions, as unconstitutional. Subsequently, employment characteristic was scrutinized in case of both establishing employment relationship and concluding an employment contract. Thereafter it was discussed which of these employment legal frameworks, considering the specificities of this sector, remains to be the most remuneratory for a professional sportsman employed by a sport club. Then, it was examined how particular collective labour law institutions are shaped and what alterations should be made on the assumption that sportsmen show initiative to organize trade unions, which enables them to exercise further privileges. Last but not least, an analysis of the research results was conducted, investigating sportsmen representing one of the country’s major leagues – The Polska Hokey Liga, where it was examined what level of legal awareness pertaining their profession they present.
dc.abstract.plpl
Celem pracy było wykazanie, iż sportowcy, bez względu na podstawę zatrudnienia, posiadają uprawnienia wynikające ze zbiorowego prawa pracy. Punktem wyjściowym do analizy zagadnienia był wyrok Trybunału Konstytucyjnego, w którym wypowiedział się on o niezgodności z Konstytucją RP uregulowania nieprzyznającego osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnym prawa zrzeszania się w związkach zawodowych. Następnie przeanalizowano cechy zatrudnienia w wypadku nawiązania stosunku pracy oraz zawarcia umowy cywilnoprawnej oraz podjęto rozważania, która z tych podstaw, biorąc pod uwagę specyfikę branży, pozostaje najbardziej korzystna w wypadku pracy zawodowego sportowca zatrudnionego w klubie sportowym,. W dalszym ciągu rozważono, jak kształtują się poszczególne instytucje zbiorowego prawa pracy oraz jakich zmian należałoby dokonać w wypadku, gdyby sportowcy podjęli inicjatywę zrzeszania się w związkach zawodowych, co umożliwiłoby im w następstwie korzystanie z reszty tych uprawnień. W ostatnim etapie dokonano analizy wyników badań sportowców, reprezentujących jeden z klubów grających w najwyższej lidzie rozgrywkowej w kraju – Polskiej Hokej Lidze, gdzie sprawdzono, jaki poziom świadomości co do prawnych aspektów swojej pracy posiadają.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Sobczyk, Arkadiusz - 131963
dc.contributor.authorpl
Busse, Patrycja
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Sobczyk, Arkadiusz - 131963
dc.contributor.reviewerpl
Mitrus, Leszek - 130676
dc.date.accessioned
2020-07-27T06:21:51Z
dc.date.available
2020-07-27T06:21:51Z
dc.date.submittedpl
2017-06-12
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-113936-159095
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/219351
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
labour law, collective labour law, trade union, collective labour agreement, collective labour dispute, negotiations, mediation, arbitrage, strike, protest action, lockout, sport, contract of employment, civil law contract, employment, basis of employment, employer, employee
dc.subject.plpl
prawo pracy, zbiorowe prawo pracy, związek zawodowy, układ zbiorowy pracy, spór zbiorowy, rokowania, mediacja, arbitraż, strajk, akcja protestacyjna, lokaut, sport, umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, zatrudnienie, praca, podstawa zatrudnienia, pracodawca, pracownik
dc.titlepl
Wpływ podstawy zatrudnienia sportowców w klubach sportowych na uprawnienia wynikające ze zbiorowego prawa pracy
dc.title.alternativepl
The impact of legal framework of employment of sportsmen in sport clubs on rights resulting from collective labour law
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
27
Views per month
Views per city
Sosnowiec
5
Ashburn
3
Chełm
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Ełk
1
Gdansk
1
Krobia
1
Poznan
1
Torun
1

No access

No Thumbnail Available