Makler Papierów Wartościowych – otoczenie prawne, analiza i ocena regulacj prawnych dostępu do zawodu

master
dc.abstract.enThe present work consists of five chapters. Chapter  One deals with general issues related to the financial market and the stock market  in Poland. It also touches issues concerning the restrictions reagarding the access to different professions, as well as describes how this access is regulated by the state.Chapter Two is directly related to the issues described in chapter one. It presents, in many more details though, the form of broker licence, the requirements for future brokers and "actions" that can be performed by a person who is a certified securities broker.The third chapter characterises the operations, to which a person who is certified to be a securities broker, is entitled as well as the regulations to these operations. It also presents judgements concerning these regulations and raises the issues related to the supervision exercised by the Financial Supervision Commission. Chapter Four hereof presents the problem of "broker monopoly"and the function of securities dealers, which is strictly related to the first. Chapter Five includes ideas for introducing the changes in access to the profession of a securities broker with the arguments for and against the deregulation of the profession of a securities broker.pl
dc.abstract.plPrezentowana praca składa się z 5 rozdziałów. Treść pierwszego rozdziału dotyczy ogólnych zagadnień związanych z rynkiem kapitałowym oraz rynkiem giełdowym w Polsce. W pierwszym rozdziale znajdują się również zagadnienia dotyczące wolności działalności gospodarczej i wolności wykonywania zwodu. Opisane zostało w nim również pojęcie licencji zawodowej jako aktu kwalifikacyjnego, pojęcie wolnego zwodu oraz pojęcie zawodu zaufania publicznego.W rozdziale drugim, powyższe pojęcia, zostały szczegółowo zanalizowane i zinterepretowane w związku z pojęciem maklera papierów wartościowych. Opisana został w nim forma licencji maklera, wymagania stawiane przyszłym kandydatom na maklerów oraz opisane zostały funkcjie jakie może pełnić osoba posiadająca tytuł zawodowy makler papaierów wartościowych.W rozdziale trzecim omówione zostały czynności do wykonywania jakich uprawniony jest podmiot posiadający licencje maklera papierów wartościowych oraz zasady wykonywania tych czynności. Przedstawione zostały w nim również orzeczenia sądowe dotyczące zasad wykonywania zawodu oraz poruszona została problematyka związana z nadzorem sprawowanym przez Komisje Nadzoru Finansowego. Opisany został również wymóg zatrudnienia maklera papierów wartościowych przez firmę inwestycyjną.W rozdziale czwartym przedstawione zostało zagadnienie monopolu maklerskiego oraz związanego z nim pośrednictwa giełdowego. W związku z tym pojęciami zanalizowana została również umowa o pośrednictwo giełdowe uregulowana na gruncie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.Rozdział piąty dotyczy propozycji prezentowanych zmian w dostępie do zawodu maklera papierów wartościowych. Przedstawione oraz ocenione zostały w nim argumenty „za” oraz „przeciw” zniesieniu licencji maklera papierów wartościowych.W konkluzji wyżej wymienionej pracy, stwierdzono, że obecna regulacji zawodu maklera papierów wartościowych w satysfakcjonujący sposób zapewnia bezpieczeństwo obrotu papierami wartościowymi na rynku giełdowym w Polsce.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWalaszek-Pyzioł, Anna - 132513 pl
dc.contributor.authorSienkiewicz, Karolpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerDługosz, Tomasz - 127731 pl
dc.contributor.reviewerWalaszek-Pyzioł, Anna - 132513 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T09:13:58Z
dc.date.available2020-07-24T09:13:58Z
dc.date.submitted2012-07-05pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-67826-82527pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/181219
dc.languagepolpl
dc.subject.ensecurities broker, investment firm, securities dealer, regulation, licensepl
dc.subject.plmaklera papierów wartościowych, licencja zawodowa, firma inwestycyjna, zawód regulowany, rynek giełdowypl
dc.titleMakler Papierów Wartościowych – otoczenie prawne, analiza i ocena regulacj prawnych dostępu do zawodupl
dc.title.alternativeThe profession of a securities broker - legal environmnet, analysis and evaluation of the restrictions regulating the access to this professionpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The present work consists of five chapters. Chapter  One deals with general issues related to the financial market and the stock market  in Poland. It also touches issues concerning the restrictions reagarding the access to different professions, as well as describes how this access is regulated by the state.Chapter Two is directly related to the issues described in chapter one. It presents, in many more details though, the form of broker licence, the requirements for future brokers and "actions" that can be performed by a person who is a certified securities broker.The third chapter characterises the operations, to which a person who is certified to be a securities broker, is entitled as well as the regulations to these operations. It also presents judgements concerning these regulations and raises the issues related to the supervision exercised by the Financial Supervision Commission. Chapter Four hereof presents the problem of "broker monopoly"and the function of securities dealers, which is strictly related to the first. Chapter Five includes ideas for introducing the changes in access to the profession of a securities broker with the arguments for and against the deregulation of the profession of a securities broker.
dc.abstract.plpl
Prezentowana praca składa się z 5 rozdziałów. Treść pierwszego rozdziału dotyczy ogólnych zagadnień związanych z rynkiem kapitałowym oraz rynkiem giełdowym w Polsce. W pierwszym rozdziale znajdują się również zagadnienia dotyczące wolności działalności gospodarczej i wolności wykonywania zwodu. Opisane zostało w nim również pojęcie licencji zawodowej jako aktu kwalifikacyjnego, pojęcie wolnego zwodu oraz pojęcie zawodu zaufania publicznego.W rozdziale drugim, powyższe pojęcia, zostały szczegółowo zanalizowane i zinterepretowane w związku z pojęciem maklera papierów wartościowych. Opisana został w nim forma licencji maklera, wymagania stawiane przyszłym kandydatom na maklerów oraz opisane zostały funkcjie jakie może pełnić osoba posiadająca tytuł zawodowy makler papaierów wartościowych.W rozdziale trzecim omówione zostały czynności do wykonywania jakich uprawniony jest podmiot posiadający licencje maklera papierów wartościowych oraz zasady wykonywania tych czynności. Przedstawione zostały w nim również orzeczenia sądowe dotyczące zasad wykonywania zawodu oraz poruszona została problematyka związana z nadzorem sprawowanym przez Komisje Nadzoru Finansowego. Opisany został również wymóg zatrudnienia maklera papierów wartościowych przez firmę inwestycyjną.W rozdziale czwartym przedstawione zostało zagadnienie monopolu maklerskiego oraz związanego z nim pośrednictwa giełdowego. W związku z tym pojęciami zanalizowana została również umowa o pośrednictwo giełdowe uregulowana na gruncie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.Rozdział piąty dotyczy propozycji prezentowanych zmian w dostępie do zawodu maklera papierów wartościowych. Przedstawione oraz ocenione zostały w nim argumenty „za” oraz „przeciw” zniesieniu licencji maklera papierów wartościowych.W konkluzji wyżej wymienionej pracy, stwierdzono, że obecna regulacji zawodu maklera papierów wartościowych w satysfakcjonujący sposób zapewnia bezpieczeństwo obrotu papierami wartościowymi na rynku giełdowym w Polsce.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Walaszek-Pyzioł, Anna - 132513
dc.contributor.authorpl
Sienkiewicz, Karol
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Długosz, Tomasz - 127731
dc.contributor.reviewerpl
Walaszek-Pyzioł, Anna - 132513
dc.date.accessioned
2020-07-24T09:13:58Z
dc.date.available
2020-07-24T09:13:58Z
dc.date.submittedpl
2012-07-05
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-67826-82527
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/181219
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
securities broker, investment firm, securities dealer, regulation, license
dc.subject.plpl
maklera papierów wartościowych, licencja zawodowa, firma inwestycyjna, zawód regulowany, rynek giełdowy
dc.titlepl
Makler Papierów Wartościowych – otoczenie prawne, analiza i ocena regulacj prawnych dostępu do zawodu
dc.title.alternativepl
The profession of a securities broker - legal environmnet, analysis and evaluation of the restrictions regulating the access to this profession
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Dublin
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Koper
1
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available