Nowomowa w przemówieniach politycznych wybranych I sekretarzy KC PZPR

licenciate
dc.abstract.enThe purpose of this study was to analyse political speeches of the Polish United Workers’ Party’s leaders as an example of the newspeak. The selection of those speeches was made by the peculiarity of years 1948-1989, that is Polish People’s Republic, when party first secretaries was using newspeak. An author of this study indicated features and devices designed for propaganda which was executed by the political speech. Based on awarded hallmarks of the leadership language, the author made an attempt to create a model of poltical speech, which appropriate to the propaganda language during communist period in Poland.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest analiza politycznych przemówień przywódców Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej jako przykładu nowomowy. Wybór tych konkretnie przemówień był podyktowany specyfiką lat 1948-1989, czyli Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, kiedy to osoby sprawujące funkcję I sekretarza Komitetu Centralnego PZPR posługiwały się nowomową. Autorka pracy wskazała środki i narzędzia służące celom propagandowym realizowanym za pośrednictwem w wypowiedzi politycznej. Na podstawie wyróżnionych wspólnych cech języka władzy okresu PRL, autorka podjęła się również próby stworzenia modelu przemówienia politycznego, które odpowiada obowiązującym właściwościom języka propagandy okresu komunistycznego w Polsce.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorZając, Beata - 132835 pl
dc.contributor.authorGawlik, Kingapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerZając, Beata - 132835 pl
dc.contributor.reviewerŚlufińska, Monika - 132323 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T04:36:37Z
dc.date.available2020-07-28T04:36:37Z
dc.date.submitted2019-09-20pl
dc.fieldofstudydziennikarstwo politycznepl
dc.identifier.apddiploma-137562-219345pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/239279
dc.languagepolpl
dc.subject.enNewspeak, propaganda, speech, first secretary of the Central Committee of the Polish United Workers’ Party, Polish People's Republicpl
dc.subject.plNowomowa, propaganda, przemówienie, I sekretarz KC PZPR, Polska Rzeczpospolita Ludowapl
dc.titleNowomowa w przemówieniach politycznych wybranych I sekretarzy KC PZPRpl
dc.title.alternativeThe Newspeak in political speeches of chosen first secretaries of the Central Committee of the Polish United Workers’ Partypl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this study was to analyse political speeches of the Polish United Workers’ Party’s leaders as an example of the newspeak. The selection of those speeches was made by the peculiarity of years 1948-1989, that is Polish People’s Republic, when party first secretaries was using newspeak. An author of this study indicated features and devices designed for propaganda which was executed by the political speech. Based on awarded hallmarks of the leadership language, the author made an attempt to create a model of poltical speech, which appropriate to the propaganda language during communist period in Poland.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest analiza politycznych przemówień przywódców Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej jako przykładu nowomowy. Wybór tych konkretnie przemówień był podyktowany specyfiką lat 1948-1989, czyli Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, kiedy to osoby sprawujące funkcję I sekretarza Komitetu Centralnego PZPR posługiwały się nowomową. Autorka pracy wskazała środki i narzędzia służące celom propagandowym realizowanym za pośrednictwem w wypowiedzi politycznej. Na podstawie wyróżnionych wspólnych cech języka władzy okresu PRL, autorka podjęła się również próby stworzenia modelu przemówienia politycznego, które odpowiada obowiązującym właściwościom języka propagandy okresu komunistycznego w Polsce.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Zając, Beata - 132835
dc.contributor.authorpl
Gawlik, Kinga
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Zając, Beata - 132835
dc.contributor.reviewerpl
Ślufińska, Monika - 132323
dc.date.accessioned
2020-07-28T04:36:37Z
dc.date.available
2020-07-28T04:36:37Z
dc.date.submittedpl
2019-09-20
dc.fieldofstudypl
dziennikarstwo polityczne
dc.identifier.apdpl
diploma-137562-219345
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/239279
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Newspeak, propaganda, speech, first secretary of the Central Committee of the Polish United Workers’ Party, Polish People's Republic
dc.subject.plpl
Nowomowa, propaganda, przemówienie, I sekretarz KC PZPR, Polska Rzeczpospolita Ludowa
dc.titlepl
Nowomowa w przemówieniach politycznych wybranych I sekretarzy KC PZPR
dc.title.alternativepl
The Newspeak in political speeches of chosen first secretaries of the Central Committee of the Polish United Workers’ Party
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
117
Views per month
Views per city
Warsaw
19
Poznan
12
Lodz
9
Wroclaw
7
Bydgoszcz
5
Tczew
4
Pszczyna
3
Szczecin
3
Amsterdam
2
Bukowno
2

No access

No Thumbnail Available