My kontra oni. Retoryczne i językowe środki kreowania rzeczywistości w paskach TVP

master
dc.abstract.enThe purpose of my master thesis was to show how the language of public television had changed after TVP was overtaken by the Prawo i Sprawiedliwość government. In TV tickers there is no longer room for content in accordance with journalistic ethics, they have been replaced by political propaganda. Broadcasters of materials published in public media use a number of linguistic and rhetorical tools to influence opinions and attitudes of the public. A new image of reality is built by assigning negative moral values to the representatives of the opposition and other social and professional groups, like teachers or judges. TVP reinforces the dichotomous division of reality between ‘us’ and ‘them’ by stereotyping e.g. LGBT people, opposition politicians and the German people. Due to the specificity of Polish politics, public television uses the person's metonymous nature as a political formation. Ridiculing one recognizable representative of the opposition causes the whole party to lose political points. In the tickers, the world is divided into two camps – ‘us’ and ‘them’. ‘We’ – the ‘PiS’ party, which provides Polish people with security and prosperity, ‘they’ – opposition and other social groups, sowing hatred and seeking chaos in Poland at all costs. Viewers are subjected to constant persuasion and manipulation, for which are used such tools as presupositions and implications. Thanks to them, public television manages to create a picture of bad opposition and good government. Questions about the resolution, which often fall in the content of tickers, give the recipients the opportunity to answer them only yes or no. TVP viewers have become accustomed to negative valuing of the opposition and other social groups, so they will agree with negative ratings. In my thesis I presented only a part of TVP's propaganda machine. To maintain power the ‘PiS’ party will continue to use public media to build reality in which there will be no room for any liberal views. Therefore the language will become more brutalised.pl
dc.abstract.plCelem mojej pracy magisterskiej było przedstawienie, jak zmienił się język telewizji publicznej, po tym jak TVP zostało przejęte przez rząd PiS-u. W paskach informacyjnych nie ma już miejsca na treści zgodne z etyką dziennikarską, zostały one zastąpione propagandą polityczną. Nadawcy materiałów publikowanych w mediach publicznych posługują się wieloma środkami językowymi oraz retorycznymi, w celu wpłynięcia na opinie i postawy odbiorców. Nowy obraz rzeczywistości budowany jest za pomocą przypisywania negatywnych wartości moralnych reprezentantom opozycji oraz innych grup społecznych i zawodowych - nauczycielom, sędziom. TVP wzmacnia dychotomiczny podział rzeczywistości na my i oni poprzez stereotypowe przedstawianie osób LGBT, polityków opozycji oraz narodu niemieckiego. Ze względu na specyfikę polskiej polityki telewizja publiczna posługuje się metonimią osoba za formację polityczną. Ośmieszenie jednego rozpoznawalnego przedstawiciela opozycji sprawia, że cała partia traci wizerunkowo. W paskach świat podzielony jest na dwa obozy – my i oni. My – to partia PiS, która zapewnia Polakom bezpieczeństwo i dobrobyt, oni – to opozycja i inne grupy społeczne, siejące nienawiść i za wszelką cenę dążące do chaosu w Polsce. Widzowie są poddawani nieustannej perswazji i manipulacji do czego wykorzystywane są m. in. takie narzędzia jak presupozycje i implikatury. Dzięki nim telewizji publicznej udaje się stworzyć obraz złej opozycji i dobrego rządu. Pytania o rozstrzygnięcie, które często padają w treści pasków, dają odbiorcom możliwość odpowiedzenia na nie wyłącznie tak lub nie. Widzowie TVP przyzwyczaili się do negatywnego wartościowania opozycji i innych grup społecznych dlatego zgodzą się z negatywnymi ocenami. W swojej pracy przedstawiłam zaledwie wycinek propagandowej machiny TVP. Partia PiS, aby utrzymać władzę w dalszym ciągu przy użyciu mediów publicznych będzie budować rzeczywistość, w której nie ma miejsca na jakiekolwiek poglądy liberalne. Język będzie zatem ulegał coraz większej brutalizacji.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorWiniarska, Justyna - 132649 pl
dc.contributor.authorGrochal, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerWiniarska, Justyna - 132649 pl
dc.contributor.reviewerMycawka, Mirosława - 130834 pl
dc.date.accessioned2020-08-05T15:00:05Z
dc.date.available2020-08-05T15:00:05Z
dc.date.submitted2020-07-30pl
dc.fieldofstudyretoryka stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-143808-198860pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/243626
dc.languagepolpl
dc.subject.enTVP's tickers, persuasion, manipulation, propaganda, dichotomous division of reality between 'us' and 'them', collective responsibility, metonymy, presuppositions and implications, public telvision, value, stereotype, stigmapl
dc.subject.plPaski TVP, perswazja, manipulacja, propaganda, dychotomiczny podział rzeczywistości rzeczywistości na my i oni, odpowiedzialność zbiorowa, metonimia, presupozycje i implikatury, telewizja publiczna, wartości, stereotyp, stygmatpl
dc.titleMy kontra oni. Retoryczne i językowe środki kreowania rzeczywistości w paskach TVPpl
dc.title.alternativeUs versus them. Rhetorical and linguistic means of creating reality in TVP’s tickerspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of my master thesis was to show how the language of public television had changed after TVP was overtaken by the Prawo i Sprawiedliwość government. In TV tickers there is no longer room for content in accordance with journalistic ethics, they have been replaced by political propaganda. Broadcasters of materials published in public media use a number of linguistic and rhetorical tools to influence opinions and attitudes of the public. A new image of reality is built by assigning negative moral values to the representatives of the opposition and other social and professional groups, like teachers or judges. TVP reinforces the dichotomous division of reality between ‘us’ and ‘them’ by stereotyping e.g. LGBT people, opposition politicians and the German people. Due to the specificity of Polish politics, public television uses the person's metonymous nature as a political formation. Ridiculing one recognizable representative of the opposition causes the whole party to lose political points. In the tickers, the world is divided into two camps – ‘us’ and ‘them’. ‘We’ – the ‘PiS’ party, which provides Polish people with security and prosperity, ‘they’ – opposition and other social groups, sowing hatred and seeking chaos in Poland at all costs. Viewers are subjected to constant persuasion and manipulation, for which are used such tools as presupositions and implications. Thanks to them, public television manages to create a picture of bad opposition and good government. Questions about the resolution, which often fall in the content of tickers, give the recipients the opportunity to answer them only yes or no. TVP viewers have become accustomed to negative valuing of the opposition and other social groups, so they will agree with negative ratings. In my thesis I presented only a part of TVP's propaganda machine. To maintain power the ‘PiS’ party will continue to use public media to build reality in which there will be no room for any liberal views. Therefore the language will become more brutalised.
dc.abstract.plpl
Celem mojej pracy magisterskiej było przedstawienie, jak zmienił się język telewizji publicznej, po tym jak TVP zostało przejęte przez rząd PiS-u. W paskach informacyjnych nie ma już miejsca na treści zgodne z etyką dziennikarską, zostały one zastąpione propagandą polityczną. Nadawcy materiałów publikowanych w mediach publicznych posługują się wieloma środkami językowymi oraz retorycznymi, w celu wpłynięcia na opinie i postawy odbiorców. Nowy obraz rzeczywistości budowany jest za pomocą przypisywania negatywnych wartości moralnych reprezentantom opozycji oraz innych grup społecznych i zawodowych - nauczycielom, sędziom. TVP wzmacnia dychotomiczny podział rzeczywistości na my i oni poprzez stereotypowe przedstawianie osób LGBT, polityków opozycji oraz narodu niemieckiego. Ze względu na specyfikę polskiej polityki telewizja publiczna posługuje się metonimią osoba za formację polityczną. Ośmieszenie jednego rozpoznawalnego przedstawiciela opozycji sprawia, że cała partia traci wizerunkowo. W paskach świat podzielony jest na dwa obozy – my i oni. My – to partia PiS, która zapewnia Polakom bezpieczeństwo i dobrobyt, oni – to opozycja i inne grupy społeczne, siejące nienawiść i za wszelką cenę dążące do chaosu w Polsce. Widzowie są poddawani nieustannej perswazji i manipulacji do czego wykorzystywane są m. in. takie narzędzia jak presupozycje i implikatury. Dzięki nim telewizji publicznej udaje się stworzyć obraz złej opozycji i dobrego rządu. Pytania o rozstrzygnięcie, które często padają w treści pasków, dają odbiorcom możliwość odpowiedzenia na nie wyłącznie tak lub nie. Widzowie TVP przyzwyczaili się do negatywnego wartościowania opozycji i innych grup społecznych dlatego zgodzą się z negatywnymi ocenami. W swojej pracy przedstawiłam zaledwie wycinek propagandowej machiny TVP. Partia PiS, aby utrzymać władzę w dalszym ciągu przy użyciu mediów publicznych będzie budować rzeczywistość, w której nie ma miejsca na jakiekolwiek poglądy liberalne. Język będzie zatem ulegał coraz większej brutalizacji.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Winiarska, Justyna - 132649
dc.contributor.authorpl
Grochal, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Winiarska, Justyna - 132649
dc.contributor.reviewerpl
Mycawka, Mirosława - 130834
dc.date.accessioned
2020-08-05T15:00:05Z
dc.date.available
2020-08-05T15:00:05Z
dc.date.submittedpl
2020-07-30
dc.fieldofstudypl
retoryka stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-143808-198860
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/243626
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
TVP's tickers, persuasion, manipulation, propaganda, dichotomous division of reality between 'us' and 'them', collective responsibility, metonymy, presuppositions and implications, public telvision, value, stereotype, stigma
dc.subject.plpl
Paski TVP, perswazja, manipulacja, propaganda, dychotomiczny podział rzeczywistości rzeczywistości na my i oni, odpowiedzialność zbiorowa, metonimia, presupozycje i implikatury, telewizja publiczna, wartości, stereotyp, stygmat
dc.titlepl
My kontra oni. Retoryczne i językowe środki kreowania rzeczywistości w paskach TVP
dc.title.alternativepl
Us versus them. Rhetorical and linguistic means of creating reality in TVP’s tickers
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
107
Views per month
Views per city
Warsaw
16
Krakow
15
Poznan
10
Bolechowice
6
Amsterdam
4
Gdansk
4
Washington
3
Wroclaw
3
Ashburn
2
Des Moines
2

No access

No Thumbnail Available