Samoocena stanu somatycznego i zachowania zdrowotne w przebiegu schizofrenii paranoidalnej - studium przypadku

licenciate
dc.abstract.enSchizophrenia is a chronic disease that is characterized by high relapse and in its course the patients have difficulties with the correct perception of themselves and the environment. There are also difficulties in establishing interpersonal relations. There are several types of schizophrenia depending on the symptoms. Research on the development of the disease dates back to the nineteenth century and currently the most popular treatment methods are pharmacotherapy and psychotherapeutic interactions. Patients in the course of the disease neglect their somatic sphere, have difficulties in maintaining their health and health behaviors at a good level. The aim of the study was to assess health behaviors in patients diagnosed with paranoid schizophrenia and to learn self-esteem of a patient's state of health.The study was conducted using the case study method. Research techniques used at work: survey technique and document analysis. The original questionnaire was used as a research tool, and the Inventory of Health Behaviors was additionally used.According to the IZZ, the patient scored 24 points, which means that the patient's health behavior is at a low level. The patient also experiences somatic complaints from respiratory, digestive, muscular, bone, urinary and circulatory systems. The patient had difficulty assessing their state of health. In his opinion, health behaviors influence on the physical and psychological state of man.pl
dc.abstract.plSchizofrenia jest chorobą przewlekłą, która cechuje się dużą nawrotowością, a w jej przebiegu chorzy mają trudności z prawidłowym postrzeganiem siebie i otoczenia. Pojawiają się także trudności w nawiązywaniu relacji międzyludzkich. Wyróżnia się kilka rodzajów schizofrenii w zależności od objawów. Badania nad rozwojem choroby sięgają XIX wieku, a obecnie najpopularniejszymi metodami leczenia są farmakoterapia i oddziaływania psychoterapeutyczne. Pacjenci, w przebiegu choroby zaniedbują swoją sferę somatyczną, mają trudności w utrzymaniu swojego stanu zdrowia i zachowań zdrowotnych na dobrym poziomie.Celem pracy była ocena zachowań zdrowotnych u pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii paranoidalnej oraz poznanie samooceny stanu zdrowia pacjenta. Badanie przeprowadzono metodą studium przypadku. Techniki badawcze użyte w pracy to: technika ankiety oraz analizy dokumentów. Autorski kwestionariusz ankiety posłużył jako narzędzie badawcze, a dodatkowo posłużono się Inwentarzem Zachowań Zdrowotnych. Według IZZ pacjent uzyskał 24 punkty, co oznacza, że zachowania zdrowotne pacjenta są na niskim poziomie. Chory odczuwa także dolegliwości somatyczne z układów: oddechowego, pokarmowego, mięśniowego, kostnego, moczowego oraz krążenia. Pacjent miał trudności z oceną swojego stanu zdrowia. W jego opinii zachowania zdrowotne wpływają na stan somatyczny oraz psychiczny człowieka.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorWojtas, Katarzyna - 133813 pl
dc.contributor.authorBulkiewicz, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerWojtas, Katarzyna - 133813 pl
dc.contributor.reviewerBodys-Cupak, Iwona - 128804 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T01:09:18Z
dc.date.available2020-07-28T01:09:18Z
dc.date.submitted2019-07-05pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-133937-227333pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/236195
dc.languagepolpl
dc.subject.enParanoid schizophrenia, health behaviors, somatic statepl
dc.subject.plSchizofrenia paranoidalna, zachowania zdrowotne, stan somatycznypl
dc.titleSamoocena stanu somatycznego i zachowania zdrowotne w przebiegu schizofrenii paranoidalnej - studium przypadkupl
dc.title.alternativeSelf-assessment of the somatic and health status in the course of paranoid schizophrenia - a case studypl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Schizophrenia is a chronic disease that is characterized by high relapse and in its course the patients have difficulties with the correct perception of themselves and the environment. There are also difficulties in establishing interpersonal relations. There are several types of schizophrenia depending on the symptoms. Research on the development of the disease dates back to the nineteenth century and currently the most popular treatment methods are pharmacotherapy and psychotherapeutic interactions. Patients in the course of the disease neglect their somatic sphere, have difficulties in maintaining their health and health behaviors at a good level. The aim of the study was to assess health behaviors in patients diagnosed with paranoid schizophrenia and to learn self-esteem of a patient's state of health.The study was conducted using the case study method. Research techniques used at work: survey technique and document analysis. The original questionnaire was used as a research tool, and the Inventory of Health Behaviors was additionally used.According to the IZZ, the patient scored 24 points, which means that the patient's health behavior is at a low level. The patient also experiences somatic complaints from respiratory, digestive, muscular, bone, urinary and circulatory systems. The patient had difficulty assessing their state of health. In his opinion, health behaviors influence on the physical and psychological state of man.
dc.abstract.plpl
Schizofrenia jest chorobą przewlekłą, która cechuje się dużą nawrotowością, a w jej przebiegu chorzy mają trudności z prawidłowym postrzeganiem siebie i otoczenia. Pojawiają się także trudności w nawiązywaniu relacji międzyludzkich. Wyróżnia się kilka rodzajów schizofrenii w zależności od objawów. Badania nad rozwojem choroby sięgają XIX wieku, a obecnie najpopularniejszymi metodami leczenia są farmakoterapia i oddziaływania psychoterapeutyczne. Pacjenci, w przebiegu choroby zaniedbują swoją sferę somatyczną, mają trudności w utrzymaniu swojego stanu zdrowia i zachowań zdrowotnych na dobrym poziomie.Celem pracy była ocena zachowań zdrowotnych u pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii paranoidalnej oraz poznanie samooceny stanu zdrowia pacjenta. Badanie przeprowadzono metodą studium przypadku. Techniki badawcze użyte w pracy to: technika ankiety oraz analizy dokumentów. Autorski kwestionariusz ankiety posłużył jako narzędzie badawcze, a dodatkowo posłużono się Inwentarzem Zachowań Zdrowotnych. Według IZZ pacjent uzyskał 24 punkty, co oznacza, że zachowania zdrowotne pacjenta są na niskim poziomie. Chory odczuwa także dolegliwości somatyczne z układów: oddechowego, pokarmowego, mięśniowego, kostnego, moczowego oraz krążenia. Pacjent miał trudności z oceną swojego stanu zdrowia. W jego opinii zachowania zdrowotne wpływają na stan somatyczny oraz psychiczny człowieka.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Wojtas, Katarzyna - 133813
dc.contributor.authorpl
Bulkiewicz, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Wojtas, Katarzyna - 133813
dc.contributor.reviewerpl
Bodys-Cupak, Iwona - 128804
dc.date.accessioned
2020-07-28T01:09:18Z
dc.date.available
2020-07-28T01:09:18Z
dc.date.submittedpl
2019-07-05
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-133937-227333
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/236195
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Paranoid schizophrenia, health behaviors, somatic state
dc.subject.plpl
Schizofrenia paranoidalna, zachowania zdrowotne, stan somatyczny
dc.titlepl
Samoocena stanu somatycznego i zachowania zdrowotne w przebiegu schizofrenii paranoidalnej - studium przypadku
dc.title.alternativepl
Self-assessment of the somatic and health status in the course of paranoid schizophrenia - a case study
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
62
Views per month
Views per city
Krakow
15
Warsaw
9
Wroclaw
4
Poznan
3
Debica
2
Gniezno
2
Lublin
2
Opole
2
Andrespol
1
Belk
1

No access

No Thumbnail Available