Wpływ kryptochromu na prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego Drosophila melanogaster

licenciate
dc.abstract.enProteins known as cryptochromes (CRYs) are known to function as blue-light sensitive photoreceptors with an important role as circadian synchronizer, but they may as well act as magnetoreceptors, what is described in various species, especially insects. One of CRY’s main features is light-promoted interaction with circadian protein TIMELESS (TIM), resulting in its ubiquitination and degradation. Nonetheless there are many other proteins and processes CRYs do influence. Object of this study was to analyse how interference with cryptochrome RNA in glial cells and neurons would affect Drosophila sleep/activity profile and quantity, as well as negative geotaxis. Furthermore, attempts were made in order to explain observed effects.pl
dc.abstract.plBiałka znane jako kryptochromy (CRYs) są znane z pełnienia funkcji fotoreceptorów światła niebieskiego o istotnej roli w synchronizowaniu zegara okołodobowego, ale mogą również działać jako magnetoreceptory, co zostało opisane u różnych gatunków, szczególnie owadów. Jedną z głównych cech CRY jest promowana przez światło interakcja z białkiem zegara TIMELESS (TIM), skutkująca jego ubikwitynacją i degradacją. Nie mniej jednak jest wiele innych białek i procesów, na które działają CRYs. Przedmiotem tego badania było przeanalizowanie jak wyciszenie kryptochromowego RNA wpłynie na ilość i profil snu/aktywności Drosophila, jak również ich negatywną geotaksję. Co więcej, podjęte zostały próby wyjaśnienia zaobserwowanych skutków.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorDamulewicz, Milenapl
dc.contributor.authorKoczera, Jakubpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerDamulewicz, Milenapl
dc.contributor.reviewerBłasiak, Anna - 162093 pl
dc.date.accessioned2022-09-26T21:33:45Z
dc.date.available2022-09-26T21:33:45Z
dc.date.submitted2022-09-22pl
dc.fieldofstudyneurobiologiapl
dc.identifier.apddiploma-155694-277928pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/300174
dc.languagepolpl
dc.subject.enDrosophila melanogaster, biological clock, circadian rhythmicity, glial cells, neurons, cryptochromepl
dc.subject.plDrosophila melanogaster, zegar biologiczny, rytmika okołodobowa, komórki glejowe, neurony, kryptochrompl
dc.titleWpływ kryptochromu na prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego Drosophila melanogasterpl
dc.title.alternativeThe influence of cryptochrome on proper functioning of nervous system in Drosophila melanogasterpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Proteins known as cryptochromes (CRYs) are known to function as blue-light sensitive photoreceptors with an important role as circadian synchronizer, but they may as well act as magnetoreceptors, what is described in various species, especially insects. One of CRY’s main features is light-promoted interaction with circadian protein TIMELESS (TIM), resulting in its ubiquitination and degradation. Nonetheless there are many other proteins and processes CRYs do influence. Object of this study was to analyse how interference with cryptochrome RNA in glial cells and neurons would affect Drosophila sleep/activity profile and quantity, as well as negative geotaxis. Furthermore, attempts were made in order to explain observed effects.
dc.abstract.plpl
Białka znane jako kryptochromy (CRYs) są znane z pełnienia funkcji fotoreceptorów światła niebieskiego o istotnej roli w synchronizowaniu zegara okołodobowego, ale mogą również działać jako magnetoreceptory, co zostało opisane u różnych gatunków, szczególnie owadów. Jedną z głównych cech CRY jest promowana przez światło interakcja z białkiem zegara TIMELESS (TIM), skutkująca jego ubikwitynacją i degradacją. Nie mniej jednak jest wiele innych białek i procesów, na które działają CRYs. Przedmiotem tego badania było przeanalizowanie jak wyciszenie kryptochromowego RNA wpłynie na ilość i profil snu/aktywności Drosophila, jak również ich negatywną geotaksję. Co więcej, podjęte zostały próby wyjaśnienia zaobserwowanych skutków.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Damulewicz, Milena
dc.contributor.authorpl
Koczera, Jakub
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Damulewicz, Milena
dc.contributor.reviewerpl
Błasiak, Anna - 162093
dc.date.accessioned
2022-09-26T21:33:45Z
dc.date.available
2022-09-26T21:33:45Z
dc.date.submittedpl
2022-09-22
dc.fieldofstudypl
neurobiologia
dc.identifier.apdpl
diploma-155694-277928
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/300174
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Drosophila melanogaster, biological clock, circadian rhythmicity, glial cells, neurons, cryptochrome
dc.subject.plpl
Drosophila melanogaster, zegar biologiczny, rytmika okołodobowa, komórki glejowe, neurony, kryptochrom
dc.titlepl
Wpływ kryptochromu na prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego Drosophila melanogaster
dc.title.alternativepl
The influence of cryptochrome on proper functioning of nervous system in Drosophila melanogaster
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month
Views per city
Olesno
1

No access

No Thumbnail Available