Otrzymywanie nanoporowatych nanodrutów Ag pod kątem zastosowania ich w sensorach H₂O₂

master
dc.abstract.enPrecise determination of small amounts of hydrogen peroxide is a very important issue in the field of many as areas of chemistry, biology and medicine. Various methods for the detection and determination of H2O2 such as titration, have been reported in the literature. Among them, the most promising strategies are based on electrochemical methods that offer high accuracy, reliability and can give results quickly and at low cost. Up to now, the most common electrodes used for the determination of hydrogen peroxide are enzymatic electrodes. However, the major drawbacks of this systems are low chemical stability, especially against pH changes and the loss of sensing properties with time. One of the most promising strategies is to replace “standard” electrodes with nanostructured materials. The aim of tis work was to develop the method for fabrication of nanoporous Ag nanowires via a template assisted electrochemical deposition of AgZn alloy followed by Zn dealloying in a 5 % sulfuric acid solution. Such parameters as: type of the template, composition of the electrolyte, electrodeposition conditions and dealloying time were optimized. The morphology of nanowires and their composition were characterized using FE-SEM and EDS, respectively. As obtained porous silver nanowires were investigated as amperometric sensors for the detection and determination of hydrogen peroxide.pl
dc.abstract.plPrecyzyjne określenie niewielkich ilości nadtlenku wodoru jest bardzo ważnym zagadnieniem w wielu dziedzinach nauki. W literaturze opisywane są różne metody wykrywania i oznaczania H2O2. Spośród nich, najbardziej obiecujące są metody elektrochemiczne, które są dokładne, szybkie i tanie. Obecnie najbardziej typowe elektrody stosowane do oznaczania nadtlenku wodoru to elektrody enzymatyczne. Niestety ich wadą jest niska trwałość chemiczna. Jedną z najbardziej obiecujących strategii jest zastąpienie "standardowych" elektrod materiałami nanostrukturalnymi. Wstępne wyniki wskazują, że elektrody nanostrukturalne mogą dawać powtarzalne wyniki nawet pomimo długotrwałego użytkowania. Celem pracy była opracowanie metody otrzymywania porowatych nanodrutów Ag w procesie elektrochemicznego osadzania stopu Ag-Zn w nanoporowatych membranach, a następnie selektywne wytrawienie Zn w 5% roztworze kwasu siarkowego(VI). W pierwszym etapie zoptymalizowano warunki syntezy nanodrutów, takie jak: rodzaj użytej matrycy, skład elektrolitu, warunki elektrolitycznego osadzania oraz czas trawienia. Morfologie otrzymanych struktur i ich skład scharakteryzowano za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) oraz spektroskopii dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego (EDS). Tak otrzymane materiały badano jako amperometryczne sensory nadtlenku wodoru.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorZaraska, Leszekpl
dc.contributor.authorGawlak, Karolinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerZaraska, Leszekpl
dc.contributor.reviewerSulka, Grzegorz - 132161 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T11:10:47Z
dc.date.available2020-07-26T11:10:47Z
dc.date.submitted2015-06-19pl
dc.fieldofstudychemiapl
dc.identifier.apddiploma-94164-129305pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/201792
dc.languagepolpl
dc.subject.ennanoporous silver nanowires, amperometric sensor, membranes, electrochemical deposition, dealloyingpl
dc.subject.plnanoporowate nanodruty srebrne, sensor amperometryczny, membrany, elektrochemiczne osadzanie, trawienie chemicznepl
dc.titleOtrzymywanie nanoporowatych nanodrutów Ag pod kątem zastosowania ich w sensorach H₂O₂pl
dc.title.alternativeSynthesis of nanoporous silver nanowires as electrochemical H2O2 sensorpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Precise determination of small amounts of hydrogen peroxide is a very important issue in the field of many as areas of chemistry, biology and medicine. Various methods for the detection and determination of H2O2 such as titration, have been reported in the literature. Among them, the most promising strategies are based on electrochemical methods that offer high accuracy, reliability and can give results quickly and at low cost. Up to now, the most common electrodes used for the determination of hydrogen peroxide are enzymatic electrodes. However, the major drawbacks of this systems are low chemical stability, especially against pH changes and the loss of sensing properties with time. One of the most promising strategies is to replace “standard” electrodes with nanostructured materials. The aim of tis work was to develop the method for fabrication of nanoporous Ag nanowires via a template assisted electrochemical deposition of AgZn alloy followed by Zn dealloying in a 5 % sulfuric acid solution. Such parameters as: type of the template, composition of the electrolyte, electrodeposition conditions and dealloying time were optimized. The morphology of nanowires and their composition were characterized using FE-SEM and EDS, respectively. As obtained porous silver nanowires were investigated as amperometric sensors for the detection and determination of hydrogen peroxide.
dc.abstract.plpl
Precyzyjne określenie niewielkich ilości nadtlenku wodoru jest bardzo ważnym zagadnieniem w wielu dziedzinach nauki. W literaturze opisywane są różne metody wykrywania i oznaczania H2O2. Spośród nich, najbardziej obiecujące są metody elektrochemiczne, które są dokładne, szybkie i tanie. Obecnie najbardziej typowe elektrody stosowane do oznaczania nadtlenku wodoru to elektrody enzymatyczne. Niestety ich wadą jest niska trwałość chemiczna. Jedną z najbardziej obiecujących strategii jest zastąpienie "standardowych" elektrod materiałami nanostrukturalnymi. Wstępne wyniki wskazują, że elektrody nanostrukturalne mogą dawać powtarzalne wyniki nawet pomimo długotrwałego użytkowania. Celem pracy była opracowanie metody otrzymywania porowatych nanodrutów Ag w procesie elektrochemicznego osadzania stopu Ag-Zn w nanoporowatych membranach, a następnie selektywne wytrawienie Zn w 5% roztworze kwasu siarkowego(VI). W pierwszym etapie zoptymalizowano warunki syntezy nanodrutów, takie jak: rodzaj użytej matrycy, skład elektrolitu, warunki elektrolitycznego osadzania oraz czas trawienia. Morfologie otrzymanych struktur i ich skład scharakteryzowano za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) oraz spektroskopii dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego (EDS). Tak otrzymane materiały badano jako amperometryczne sensory nadtlenku wodoru.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Zaraska, Leszek
dc.contributor.authorpl
Gawlak, Karolina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Zaraska, Leszek
dc.contributor.reviewerpl
Sulka, Grzegorz - 132161
dc.date.accessioned
2020-07-26T11:10:47Z
dc.date.available
2020-07-26T11:10:47Z
dc.date.submittedpl
2015-06-19
dc.fieldofstudypl
chemia
dc.identifier.apdpl
diploma-94164-129305
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/201792
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
nanoporous silver nanowires, amperometric sensor, membranes, electrochemical deposition, dealloying
dc.subject.plpl
nanoporowate nanodruty srebrne, sensor amperometryczny, membrany, elektrochemiczne osadzanie, trawienie chemiczne
dc.titlepl
Otrzymywanie nanoporowatych nanodrutów Ag pod kątem zastosowania ich w sensorach H₂O₂
dc.title.alternativepl
Synthesis of nanoporous silver nanowires as electrochemical H2O2 sensor
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available