"Analiza i ocena efektywności narzędzi marketingu internetowego na przykładzie rekrutacji w wybranym przedsiębiorstwie"

master
dc.abstract.enThe use of e-marketing and its tools as elements facilitating the recruitment process is an increasingly common procedure used in enterprises and it is reflected in the scientific literature. The theoretical part of the dissertation explains the concept of e-marketing, its various strategies, and characterizes individual Internet marketing tools as well as their advantages and disadvantages. Moreover, it raises the issue of the essence of recruitment, its types and methods. The purpose of this dissertation is to verify the effectiveness of individual e-marketing tools, their role in the recruitment process and comparison the opinions of the two parties; candidates and recruiters. The hypothesis of the dissertation states that modern recruitment cannot exist without Internet marketing. The empirical part presents the results of own research conducted among clients of the examined agency using the online survey and the interview with recruiters. The research results indicate that the use of traditional marketing methods is becoming rarer, and recruitment by means of e-marketing gains popularity due to unlimited access to the Internet, its speed and convenience related to the recruitment process. Clients of recruitment agencies and recruiters agree that individual e-marketing tools bring the expected results.pl
dc.abstract.plWykorzystanie e-marketingu i jego narzędzi jako elementów ułatwiających proces rekrutacji, jest coraz powszechniejszym zabiegiem stosowanym przez przedsiębiorstwa i znajduje swoje odzwierciedlenie w literaturze naukowej. W części teoretycznej niniejszej pracy wyjaśniono pojęcie e-marketingu, wymieniono różne strategie, scharakteryzowano jego poszczególne narzędzia oraz wady i zalety, a także poruszono kwestię istoty rekrutacji, jej rodzaje i metody. Celem niniejszej pracy jest sprawdzenie skuteczności poszczególnych narzędzi e-marketingu, ich roli w procesie rekrutacyjnym oraz porównanie opinii dwóch stron; kandydatów i rekruterów. W pracy postawiono hipotezę, że współczesna rekrutacja nie może istnieć bez marketingu internetowego. W części empirycznej zaprezentowano wyniki badań własnych przeprowadzonych wśród klientów badanej agencji za pomocą ankiety internetowej oraz wywiadu z rekruterami. Wyniki badań wskazują, że coraz rzadsze jest zastosowanie tradycyjnych metod, a rekrutacja za pomocą e-marketingu zyskuje na popularności dzięki nieograniczonemu dostępowi do Internetu, który zapewnia szybkość i wygodę w trakcie procesu rekrutacji. Klienci agencji rekrutacyjnych i rekruterzy zgadzają się, że poszczególne narzędzia e-marketingu przynoszą oczekiwane rezultaty.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKuźniarska, Anetapl
dc.contributor.authorGąsior, Agnieszkapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerKuźniarska, Anetapl
dc.contributor.reviewerStańczyk, Izabela - 186012 pl
dc.date.accessioned2023-07-04T21:31:56Z
dc.date.available2023-07-04T21:31:56Z
dc.date.submitted2023-07-04pl
dc.fieldofstudymarketing i logistykapl
dc.identifier.apddiploma-163569-307924pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/313791
dc.languagepolpl
dc.subject.enemployment agency – e-marketing tools – Internet – Internet marketing – recruitmentpl
dc.subject.plagencja pracy – Internet – marketing internetowy – narzędzia e-marketingu – rekrutacjapl
dc.title"Analiza i ocena efektywności narzędzi marketingu internetowego na przykładzie rekrutacji w wybranym przedsiębiorstwie"pl
dc.title.alternativeAnalysis and assessment of the effectiveness of Internet marketing tools on the example of recruitment in a selected companypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The use of e-marketing and its tools as elements facilitating the recruitment process is an increasingly common procedure used in enterprises and it is reflected in the scientific literature. The theoretical part of the dissertation explains the concept of e-marketing, its various strategies, and characterizes individual Internet marketing tools as well as their advantages and disadvantages. Moreover, it raises the issue of the essence of recruitment, its types and methods. The purpose of this dissertation is to verify the effectiveness of individual e-marketing tools, their role in the recruitment process and comparison the opinions of the two parties; candidates and recruiters. The hypothesis of the dissertation states that modern recruitment cannot exist without Internet marketing. The empirical part presents the results of own research conducted among clients of the examined agency using the online survey and the interview with recruiters. The research results indicate that the use of traditional marketing methods is becoming rarer, and recruitment by means of e-marketing gains popularity due to unlimited access to the Internet, its speed and convenience related to the recruitment process. Clients of recruitment agencies and recruiters agree that individual e-marketing tools bring the expected results.
dc.abstract.plpl
Wykorzystanie e-marketingu i jego narzędzi jako elementów ułatwiających proces rekrutacji, jest coraz powszechniejszym zabiegiem stosowanym przez przedsiębiorstwa i znajduje swoje odzwierciedlenie w literaturze naukowej. W części teoretycznej niniejszej pracy wyjaśniono pojęcie e-marketingu, wymieniono różne strategie, scharakteryzowano jego poszczególne narzędzia oraz wady i zalety, a także poruszono kwestię istoty rekrutacji, jej rodzaje i metody. Celem niniejszej pracy jest sprawdzenie skuteczności poszczególnych narzędzi e-marketingu, ich roli w procesie rekrutacyjnym oraz porównanie opinii dwóch stron; kandydatów i rekruterów. W pracy postawiono hipotezę, że współczesna rekrutacja nie może istnieć bez marketingu internetowego. W części empirycznej zaprezentowano wyniki badań własnych przeprowadzonych wśród klientów badanej agencji za pomocą ankiety internetowej oraz wywiadu z rekruterami. Wyniki badań wskazują, że coraz rzadsze jest zastosowanie tradycyjnych metod, a rekrutacja za pomocą e-marketingu zyskuje na popularności dzięki nieograniczonemu dostępowi do Internetu, który zapewnia szybkość i wygodę w trakcie procesu rekrutacji. Klienci agencji rekrutacyjnych i rekruterzy zgadzają się, że poszczególne narzędzia e-marketingu przynoszą oczekiwane rezultaty.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kuźniarska, Aneta
dc.contributor.authorpl
Gąsior, Agnieszka
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Kuźniarska, Aneta
dc.contributor.reviewerpl
Stańczyk, Izabela - 186012
dc.date.accessioned
2023-07-04T21:31:56Z
dc.date.available
2023-07-04T21:31:56Z
dc.date.submittedpl
2023-07-04
dc.fieldofstudypl
marketing i logistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-163569-307924
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/313791
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
employment agency – e-marketing tools – Internet – Internet marketing – recruitment
dc.subject.plpl
agencja pracy – Internet – marketing internetowy – narzędzia e-marketingu – rekrutacja
dc.titlepl
"Analiza i ocena efektywności narzędzi marketingu internetowego na przykładzie rekrutacji w wybranym przedsiębiorstwie"
dc.title.alternativepl
Analysis and assessment of the effectiveness of Internet marketing tools on the example of recruitment in a selected company
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
16
Views per month
Views per city
Katowice
4
Poznan
2
Rzeszów
2
Bialystok
1
Bytom
1
Jaworzno
1
Krakow
1
Malbork
1
Mielec
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available
Collections