Ocena skuteczności masażu klasycznego na dolegliwości bólowe kręgosłupa

master
dc.abstract.enSummary Introduction: Spine pain syndrome is becoming a growing social and medical problem. More and more young group of patients are noticing pain and spinal dysfunctions. There are many methods of dealing with pain, e.g. pharmacological agents, physiotherapy and unconventional methods. One of the methods is classic spine massage. Which is popular and liked by patients. Objective: To assess the effectiveness of classic massage.Material and methods: Two proprietary surveys were used as the research tool. The study group consisted of 60 people, of which 36 are women and 24 are men. Patients assessed the level of pain before and after a series of massages. In assessing the effectiveness of a given method a measure of the severity of pain is required. For this purpose, the VAS scale was used. At that time, the group did not use other physiotherapeutic procedures. The obtained test results were subjected to statistical analysis. Results: In the examined persons, after the application of classical massage, a significant improvement in the perception of the intensity and frequency of pain was noted, as well as a decrease in problems with sleep interruption due to pain.Conclusions: The analysis shows that classical massage is effective in the fight against back pain. Studies show that in most patients, back pain decreases, and sleep interruption due to pain is reduced.pl
dc.abstract.plStreszczenieWstęp: Zespół bólowy kręgosłupa staje się narastającym problem społecznym oraz medycznym. Coraz młodsza grupa pacjentów dostrzega dolegliwości bólowe oraz dysfunkcje kręgosłupa. Medycyna ofertuje wiele metod niwelowania bólu, m.in. środki farmakologiczne, niekonwencjonalne metody, czy fizjoterapia. Jedną z nich jest masaż klasyczny kręgosłupa. Jest to metoda popularna i lubiana przez pacjentów. Cel: Ocena skuteczności oraz działania masażu klasycznego. Materiał i metody: Jako narzędzie badawcze zastosowano dwie autorskie ankiety. Grupą badaną stanowiło 60 osób, w tym 36 osób to kobiety, a 24 to mężczyźni. Pacjenci oceniali poziom bólu przed i po wykonaniu serii masaży. W ocenie skuteczności danej metody jest kontrola i adnotacja nasilenia bólu. W tym celu zastosowano skalę VAS. Grupa w owym czasie nie korzystała z innych zabiegów fizjo- i fizykoterapeutycznych. Otrzymane wyniki badań zostały poddane analizie statystycznej. Wyniki: U badanych osób po zastosowaniu masażu klasycznego zauważono istotną poprawę odczuwania intensywności i częstotliwości występowania dolegliwości bólowych, a także zmniejszenie problemów z przerwaniem snu z powodu bólu. Wnioski: Z przeprowadzonej analizy wynika, iż masaż wykazuje skuteczność w walce z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa. Badania wykazują, iż u większości pacjentów dolegliwości bólowe kręgosłupa zmniejszyły się, a sen z powodu ból jest przerywany u mniejszości pacjentów.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorBilski, Jan - 128783 pl
dc.contributor.authorKęsy, Izabellapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerBilski, Jan - 128783 pl
dc.contributor.reviewerMańko, Grzegorz - 200727 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T04:44:15Z
dc.date.available2020-07-28T04:44:15Z
dc.date.submitted2019-09-24pl
dc.fieldofstudyfizjoterapiapl
dc.identifier.apddiploma-137697-249109pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/239393
dc.languagepolpl
dc.subject.enKeywords: massage, pain, pain reduction, back painpl
dc.subject.plSłowa klucz: masaż, ból, redukcja bólu, ból plecówpl
dc.titleOcena skuteczności masażu klasycznego na dolegliwości bólowe kręgosłupapl
dc.title.alternativeEvaluation of the effectiveness of classical massage on back painpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Summary Introduction: Spine pain syndrome is becoming a growing social and medical problem. More and more young group of patients are noticing pain and spinal dysfunctions. There are many methods of dealing with pain, e.g. pharmacological agents, physiotherapy and unconventional methods. One of the methods is classic spine massage. Which is popular and liked by patients. Objective: To assess the effectiveness of classic massage.Material and methods: Two proprietary surveys were used as the research tool. The study group consisted of 60 people, of which 36 are women and 24 are men. Patients assessed the level of pain before and after a series of massages. In assessing the effectiveness of a given method a measure of the severity of pain is required. For this purpose, the VAS scale was used. At that time, the group did not use other physiotherapeutic procedures. The obtained test results were subjected to statistical analysis. Results: In the examined persons, after the application of classical massage, a significant improvement in the perception of the intensity and frequency of pain was noted, as well as a decrease in problems with sleep interruption due to pain.Conclusions: The analysis shows that classical massage is effective in the fight against back pain. Studies show that in most patients, back pain decreases, and sleep interruption due to pain is reduced.
dc.abstract.plpl
StreszczenieWstęp: Zespół bólowy kręgosłupa staje się narastającym problem społecznym oraz medycznym. Coraz młodsza grupa pacjentów dostrzega dolegliwości bólowe oraz dysfunkcje kręgosłupa. Medycyna ofertuje wiele metod niwelowania bólu, m.in. środki farmakologiczne, niekonwencjonalne metody, czy fizjoterapia. Jedną z nich jest masaż klasyczny kręgosłupa. Jest to metoda popularna i lubiana przez pacjentów. Cel: Ocena skuteczności oraz działania masażu klasycznego. Materiał i metody: Jako narzędzie badawcze zastosowano dwie autorskie ankiety. Grupą badaną stanowiło 60 osób, w tym 36 osób to kobiety, a 24 to mężczyźni. Pacjenci oceniali poziom bólu przed i po wykonaniu serii masaży. W ocenie skuteczności danej metody jest kontrola i adnotacja nasilenia bólu. W tym celu zastosowano skalę VAS. Grupa w owym czasie nie korzystała z innych zabiegów fizjo- i fizykoterapeutycznych. Otrzymane wyniki badań zostały poddane analizie statystycznej. Wyniki: U badanych osób po zastosowaniu masażu klasycznego zauważono istotną poprawę odczuwania intensywności i częstotliwości występowania dolegliwości bólowych, a także zmniejszenie problemów z przerwaniem snu z powodu bólu. Wnioski: Z przeprowadzonej analizy wynika, iż masaż wykazuje skuteczność w walce z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa. Badania wykazują, iż u większości pacjentów dolegliwości bólowe kręgosłupa zmniejszyły się, a sen z powodu ból jest przerywany u mniejszości pacjentów.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Bilski, Jan - 128783
dc.contributor.authorpl
Kęsy, Izabella
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Bilski, Jan - 128783
dc.contributor.reviewerpl
Mańko, Grzegorz - 200727
dc.date.accessioned
2020-07-28T04:44:15Z
dc.date.available
2020-07-28T04:44:15Z
dc.date.submittedpl
2019-09-24
dc.fieldofstudypl
fizjoterapia
dc.identifier.apdpl
diploma-137697-249109
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/239393
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Keywords: massage, pain, pain reduction, back pain
dc.subject.plpl
Słowa klucz: masaż, ból, redukcja bólu, ból pleców
dc.titlepl
Ocena skuteczności masażu klasycznego na dolegliwości bólowe kręgosłupa
dc.title.alternativepl
Evaluation of the effectiveness of classical massage on back pain
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
154
Views per month
Views per city
Warsaw
31
Wroclaw
16
Lublin
8
Lodz
6
Grodzisko
5
Poznan
5
Julianow
4
Lgota
4
Szczytno
4
Czarnkow
3

No access

No Thumbnail Available