Handel ludzkimi narządami – aspekty prawne i etyczne

licenciate
dc.abstract.enHuman organ trafficking is a serious threat to the security of single person as well as to the whole country. It is the criminal activity commonly and incorrectly identified with the organised crime groups' activities and the human trafficking. Such an approach does not take into consideration the complexity of that phenomenon. Important role in the development of organ trafficking was played by the group of words redefined with the development of transplantology. That key words are scarcity (of organs), death and gift of life. There are several forms of organ trafficking. Transplant tourism is an activity which consists in travelling abroad to purchase organ and have it transplantated. Organ trade consists in offering one's organ and selling it for money. Removing of other people's organs by using force or against their will is called organ harvesting. One of the forms of that activity is organ theft. The last from of organ trafficking is trafficking in humans for removal of organs. Human organ trafficking is a great problem in the poor and developing countries, such as Brazil, China, India, South Africa, Moldova or Turkey. There are many ethical controversies connected with transplantations and organ trafficking. The main problem is the issue of the legalisation of organ sale. Although there are a lot of people against such an approach, it is gaining more and more supporters. Ethical doubts are also raised according to the medical pocedure of transplantation, which may facilitate illegal actions. There is also an issue of ethical evaluation of organ trafficking from the donors' or recipients' point of view. Human organ trafficking is regulated by the international law as well as by the legal system of each country. There are legal documents which regulate that issue globally, such as Convention of Palermo or Declaration of Istanbul. Organ trafficking is also regulated on the regional level by legislations of the Council of Europe and the European Union. Depending on country, there are different ways of regulating of this phenomenon. In USA, there is the pack of legal acts, which regulates transplantation and organ trafficking. On the other hand, in Poland, there is only one act, which regulates all issues connected with transplantation and organ trafficking. Iran is the exception, due to its legal system, which legalises organ trade but only under the control of governmentpl
dc.abstract.plHandel ludzkimi organami stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa poszczególnych jednostek, jak i całych państw. Jest to działalność przestępcza powszechnie i błędnie utożsamiana z działaniami grup przestępczych i ze zjawiskiem handlu ludźmi. Takie ujęcie nie uwzględnia złożoności tego zjawiska. Znaczny wpływ na jego rozwój miał zestaw pojęć zredefiniowanych przy okazji rozwoju transplantologii. Te kluczowe pojęcia to niedobór (organów), śmierć oraz dar życia. Można wyróżnić kilka form handlu organami. Turystyka transplantacyjna jest to zjawisko polegające na udaniu się do innego kraju w celu nabycia organu i przeszczepienia go sobie. Sprzedaż organu polega na wystawieniu ofert sprzedaży własnego narządu i oddaniu go za określoną kwotę pieniędzy. Pobieranie od innych ludzi narządów przy użyciu przemocy lub wbrew ich woli to zjawisko zabierania/pobierania organów. Jedną z jego form jest kradzież organów. Ostatnią formą handlu organami jest handlowanie ludźmi w celu pobrania od nich narządów. Handel ludzkimi narządami jest ogromnym problemem w krajach biednych i rozwijających się, takich jak Brazylia, Chiny, Indie, RPA, Mołdawia czy Turcja. Istnieje wiele kontrowersji natury etycznej związanych z transplantacjami i handlem organami. Głównym problemem jest kwestia legalizacji sprzedaży organów. Chociaż ma ona wielu przeciwników, to liczba zwolenników takiego podejścia ciągle rośnie. Wątpliwości etyczne budzi również sama procedura medyczna dokonywania transplantacji, która może stanowić ułatwienie dla nielegalnych działań. Istnieje również kwestia etycznej oceny handlu organami z punktu widzenia dawców i biorców. Handel ludzkimi organami jest obiektem regulacji prawa międzynarodowego jak i prawa wewnętrznego poszczególnych państw. Istnieją dokumenty regulujące tę kwestię globalnie, takie jak Konwencja z Palermo albo Deklaracja z Istambułu. Handel organami jest również regulowany na poziomie regionalnym przez ustawodawstwa Racy Europy i Unii Europejskiej. Zależnie od kraju, istnieją różne sposoby uregulowania tego zjawiska. W Stanach Zjednoczonych istnieje cała grupa ustaw regulująca problematykę przeszczepiania narządów i handlu nimi. Z kolei w Polsce jest jedna ustawa, która kompleksowo ujmuje całą tę problematykę. Wyjątkiem na skalę światową jest Iran, gdzie legalny jest handel ludzkimi organami, ale pod kontrolą instytucji państwowych.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWoźnica, Rafał - 199960 pl
dc.contributor.authorKwinta, Michałpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerWoźnica, Rafał - 199960 pl
dc.contributor.reviewerWordliczek, Rafał - 132737 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T15:16:30Z
dc.date.available2020-07-26T15:16:30Z
dc.date.submitted2015-07-07pl
dc.fieldofstudybezpieczeństwo narodowepl
dc.identifier.apddiploma-98296-160219pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205618
dc.languagepolpl
dc.subject.enHuman organ traffickingTransplant tourismOrgan tradeOrgan harvestingOrgan theftLegal issuesEthical issuespl
dc.subject.plHandel ludzkimi narządamiTurystyka transplantacyjnaSprzedaż narządówPobieranie narządówKradzież narządówAspekty prawneAspekty etycznepl
dc.titleHandel ludzkimi narządami – aspekty prawne i etycznepl
dc.title.alternativeHuman organ trafficking - legal and ethical issuespl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Human organ trafficking is a serious threat to the security of single person as well as to the whole country. It is the criminal activity commonly and incorrectly identified with the organised crime groups' activities and the human trafficking. Such an approach does not take into consideration the complexity of that phenomenon. Important role in the development of organ trafficking was played by the group of words redefined with the development of transplantology. That key words are scarcity (of organs), death and gift of life. There are several forms of organ trafficking. Transplant tourism is an activity which consists in travelling abroad to purchase organ and have it transplantated. Organ trade consists in offering one's organ and selling it for money. Removing of other people's organs by using force or against their will is called organ harvesting. One of the forms of that activity is organ theft. The last from of organ trafficking is trafficking in humans for removal of organs. Human organ trafficking is a great problem in the poor and developing countries, such as Brazil, China, India, South Africa, Moldova or Turkey. There are many ethical controversies connected with transplantations and organ trafficking. The main problem is the issue of the legalisation of organ sale. Although there are a lot of people against such an approach, it is gaining more and more supporters. Ethical doubts are also raised according to the medical pocedure of transplantation, which may facilitate illegal actions. There is also an issue of ethical evaluation of organ trafficking from the donors' or recipients' point of view. Human organ trafficking is regulated by the international law as well as by the legal system of each country. There are legal documents which regulate that issue globally, such as Convention of Palermo or Declaration of Istanbul. Organ trafficking is also regulated on the regional level by legislations of the Council of Europe and the European Union. Depending on country, there are different ways of regulating of this phenomenon. In USA, there is the pack of legal acts, which regulates transplantation and organ trafficking. On the other hand, in Poland, there is only one act, which regulates all issues connected with transplantation and organ trafficking. Iran is the exception, due to its legal system, which legalises organ trade but only under the control of government
dc.abstract.plpl
Handel ludzkimi organami stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa poszczególnych jednostek, jak i całych państw. Jest to działalność przestępcza powszechnie i błędnie utożsamiana z działaniami grup przestępczych i ze zjawiskiem handlu ludźmi. Takie ujęcie nie uwzględnia złożoności tego zjawiska. Znaczny wpływ na jego rozwój miał zestaw pojęć zredefiniowanych przy okazji rozwoju transplantologii. Te kluczowe pojęcia to niedobór (organów), śmierć oraz dar życia. Można wyróżnić kilka form handlu organami. Turystyka transplantacyjna jest to zjawisko polegające na udaniu się do innego kraju w celu nabycia organu i przeszczepienia go sobie. Sprzedaż organu polega na wystawieniu ofert sprzedaży własnego narządu i oddaniu go za określoną kwotę pieniędzy. Pobieranie od innych ludzi narządów przy użyciu przemocy lub wbrew ich woli to zjawisko zabierania/pobierania organów. Jedną z jego form jest kradzież organów. Ostatnią formą handlu organami jest handlowanie ludźmi w celu pobrania od nich narządów. Handel ludzkimi narządami jest ogromnym problemem w krajach biednych i rozwijających się, takich jak Brazylia, Chiny, Indie, RPA, Mołdawia czy Turcja. Istnieje wiele kontrowersji natury etycznej związanych z transplantacjami i handlem organami. Głównym problemem jest kwestia legalizacji sprzedaży organów. Chociaż ma ona wielu przeciwników, to liczba zwolenników takiego podejścia ciągle rośnie. Wątpliwości etyczne budzi również sama procedura medyczna dokonywania transplantacji, która może stanowić ułatwienie dla nielegalnych działań. Istnieje również kwestia etycznej oceny handlu organami z punktu widzenia dawców i biorców. Handel ludzkimi organami jest obiektem regulacji prawa międzynarodowego jak i prawa wewnętrznego poszczególnych państw. Istnieją dokumenty regulujące tę kwestię globalnie, takie jak Konwencja z Palermo albo Deklaracja z Istambułu. Handel organami jest również regulowany na poziomie regionalnym przez ustawodawstwa Racy Europy i Unii Europejskiej. Zależnie od kraju, istnieją różne sposoby uregulowania tego zjawiska. W Stanach Zjednoczonych istnieje cała grupa ustaw regulująca problematykę przeszczepiania narządów i handlu nimi. Z kolei w Polsce jest jedna ustawa, która kompleksowo ujmuje całą tę problematykę. Wyjątkiem na skalę światową jest Iran, gdzie legalny jest handel ludzkimi organami, ale pod kontrolą instytucji państwowych.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Woźnica, Rafał - 199960
dc.contributor.authorpl
Kwinta, Michał
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Woźnica, Rafał - 199960
dc.contributor.reviewerpl
Wordliczek, Rafał - 132737
dc.date.accessioned
2020-07-26T15:16:30Z
dc.date.available
2020-07-26T15:16:30Z
dc.date.submittedpl
2015-07-07
dc.fieldofstudypl
bezpieczeństwo narodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-98296-160219
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205618
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Human organ traffickingTransplant tourismOrgan tradeOrgan harvestingOrgan theftLegal issuesEthical issues
dc.subject.plpl
Handel ludzkimi narządamiTurystyka transplantacyjnaSprzedaż narządówPobieranie narządówKradzież narządówAspekty prawneAspekty etyczne
dc.titlepl
Handel ludzkimi narządami – aspekty prawne i etyczne
dc.title.alternativepl
Human organ trafficking - legal and ethical issues
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1161
Views per month
Views per city
Warsaw
219
Krakow
70
Wroclaw
50
Poznan
43
Katowice
39
Bialystok
38
Rzeszów
31
Gdansk
28
Lublin
25
Lodz
21

No access

No Thumbnail Available